Minderårigt barn: Hur får jag visum till Kanada?

Kanada eTA-ansökan för barn : Dokument, föräldrars samtycke och onlineförfarande för detta resetillstånd.

Ansök om visum för Canada! Ta reda på mer
Kanada-visum för barn

Om du planerar att låta ditt barn resa till Kanada är det viktigt att du förstår hur ansökningsprocessen för det elektroniska resetillståndet (eTA) går till. eTA är ett grundläggande krav för medborgare i viseringsfria länder som vill resa in i Kanada med flyg. Den här sidan har utformats speciellt för att hjälpa dig som förälder eller vårdnadshavare att navigera genom de steg som krävs för att ansöka om ett eTA för ditt minderåriga barn. eTA är mycket mer än bara ett administrativt formulär. Det är den elektroniska sesam som gör det möjligt för ditt barn att upptäcka Kanadas underverk i full säkerhet och i enlighet med gällande bestämmelser. Genom att förstå förutsättningarna, de nödvändiga dokumenten och ansökningsprocessen kan du se till att ditt barns resa går smidigt och med fullständig sinnesfrid.

I den här artikeln guidar vi dig genom varje steg i processen och ger tydlig information och praktiska råd. Innan vi går in på detaljerna ska vi kortfattat gå igenom vikten av eTA som resetillstånd och klargöra hur den här sidan kan hjälpa dig i processen att få ett eTA för Kanada för ditt minderåriga barn.

eTA Kanada för ett minderårigt barn: i korthet

 • Behov av eTA: Även minderåriga barn behöver ett elektroniskt resetillstånd (eTA) för att resa in i Kanada med flyg.
 • Ansökan av en vuxen: Ansökan om ett eTA för ett minderårigt barn måste göras av en förälder eller vårdnadshavare online på den kanadensiska regeringens officiella webbplats eller på en tjänsteleverantörs webbplats.
 • Information som krävs: eTA-formuläret för ett minderårigt barn kräver barnets personliga information, inklusive passuppgifter och svar på säkerhets- och hälsofrågor.
 • Giltighet och varaktighet: eTA för ett minderårigt barn är giltigt i fem år eller tills barnets pass löper ut, beroende på vilket som inträffar först.
 • Kostnad: Att ansöka om en eTA för ett minderårigt barn kostar 7 CAD, som betalas online med kredit- eller betalkort utöver serviceavgiften.

Ansök om visum för Canada!

Är eTA Kanada obligatoriskt för minderåriga?

Ja, eTA Canada är obligatoriskt för alla minderåriga, även nyfödda, som reser till Kanada med flyg.

Varje barn måste ha en egen eTA, även om de reser tillsammans med sina föräldrar eller vårdnadshavare.

 

Förutsättningar och viktig information om eTA för barn

Electronic Travel Authorization, mer känt som eTA, är ett obligatoriskt elektroniskt tillstånd för medborgare i viseringsbefriade länder som vill resa in i Kanada med flyg. eTA är utformat för att förenkla och påskynda inreseprocessen och är elektroniskt kopplat till resenärens pass och är giltigt under en angiven period. Detta tillstånd gör det möjligt för tull- och immigrationstjänstemän att bedöma om resenären uppfyller inresekraven redan innan han eller hon reser till Kanada.

eTA gäller för medborgare i vissa specifika länder som är undantagna från visumkrav för turist-, affärs- eller transitbesök i Kanada. Bland de länder som kan komma i fråga finns Europeiska unionen, Storbritannien, Australien, Mexiko och Japan. Det är dock viktigt att notera att listan över berättigade länder kan ändras, så det är tillrådligt att regelbundet kontrollera uppdateringar med officiella källor.

För att få ett eTA för ett minderårigt barn krävs vissa villkor, bland annat minimiålder. De kanadensiska myndigheterna kräver att minderåriga har ett eget eTA, även om de reser med sina föräldrar eller vårdnadshavare. Detta säkerställer att alla som reser in i Kanada har lämpliga och nödvändiga tillstånd.

 

Förberedelser för att ansöka om eTA för ett minderårigt barn

Innan du börjar ansöka om eTA för ett minderårigt barn ska du se till att du har samlat ihop alla nödvändiga dokument. Noggranna förberedelser säkerställer att ansökningsprocessen går smidigt och utan onödiga förseningar. Här är en lista över de dokument som i allmänhet krävs för en eTA-ansökan för ett minderårigt barn:

 • Minderårigas pass: Den minderårigas pass måste vara giltigt under hela den planerade vistelsen i Kanada.
 • Förälderns eller vårdnadshavarens pass: Passet för den förälder eller vårdnadshavare som följer med barnet måste också vara giltigt.
 • Passfoto: För minderåriga måste ett nytaget foto som överensstämmer med standarderna tillhandahållas.
 • Föräldrarnas samtycke: Ett samtyckesdokument undertecknat av föräldrarna eller vårdnadshavarna som godkänner barnets resa och eTA-ansökan måste inkluderas. Var noga med att kontrollera specifika krav på föräldrars samtycke genom att konsultera officiella resurser.
 • Resplan: En kopia av flygbokningen eller andra dokument som bekräftar reseuppgifterna.
 • Information om föräldern eller vårdnadshavaren: Detaljerad information om föräldern eller vårdnadshavaren som följer med barnet kommer att krävas för att fylla i ansökan.
 • Betalningssätt: Avgiften för eTA måste betalas när ansökan lämnas in. Se till att du har ett giltigt betalningsmedel.

 

Föräldrarnas samtycke till att erhålla en eTA för en minderårig

Att få föräldrarnas samtycke är avgörande när man ansöker om ett eTA för ett minderårigt barn. De kanadensiska myndigheterna fäster stor vikt vid säkerheten och välbefinnandet för barn som reser ensamma eller åtföljs av andra vuxna än sina föräldrar. Därför är det absolut nödvändigt att tillhandahålla ett skriftligt samtycke från föräldrarna eller vårdnadshavarna, som godkänner barnets resa och ansökan om ett eTA.

Föräldrarnas samtycke visar att föräldrarna eller vårdnadshavarna är fullt medvetna om och samtycker till barnets resa till Kanada. Detta hjälper gränsmyndigheterna att se till att barnet reser med rätt tillstånd och att han eller hon tas om hand under hela vistelsen.

 

Ansökningsförfarande för en eTA för en minderårig

Onlineformuläret för eTA-ansökan är utformat för att samla in viktig information om resenären, inklusive minderåriga. Här följer en steg-för-steg-guide som hjälper dig att fylla i ansökningsformuläret:

 • Besök den officiella webbplatsen eller en partnerwebbplats som erbjuder eTA.
 • Gå till avsnittet för eTA-förfrågningar och välj "Ny förfrågan".
 • Fyll i den minderårigas personuppgifter, inklusive namn, födelsedatum, kön och nationalitet.
 • Ange uppgifter om den förälder eller vårdnadshavare som medföljer den minderårige, t.ex. namn, relation, adress osv.
 • Ge exakta svar på frågor om din resa, resväg och vistelsens längd.
 • Ladda ner de dokument som krävs, inklusive den minderårigas passfoto, pass och undertecknat föräldramedgivande.
 • Kontrollera all information noggrant för att undvika fel eller utelämnanden.
 • Betala kostnaden för eTA med en av de godkända betalningsmetoderna.

När all information har angetts korrekt och dokumenten har laddats upp kan du skicka in eTA-ansökan för den minderårige. Se till att du behåller en kopia av ansökningsbekräftelsen för dina personliga handlingar.

För att få ett eTA för en minderårig måste en administrativ avgift betalas. Dessa avgifter bidrar till handläggningen av ansökan och de kanadensiska myndigheternas kontroll av uppgifterna. Avgiftsbeloppen kan variera och det rekommenderas att du kontrollerar de aktuella avgifterna på CBSA:s officiella webbplats vid tidpunkten för ansökan. Godkända betalningsmetoder kan vara kredit- eller betalkort.

Innan du lämnar in en eTA-ansökan för en minderårig är det viktigt att du noggrant kontrollerar alla uppgifter i formuläret. Felaktigheter eller utelämnanden kan leda till förseningar i handläggningen av ansökan eller till och med till avslag på eTA-ansökan. Se till att namn, födelsedatum, passnummer och all annan information är korrekt och överensstämmer med officiella handlingar.

När du har fyllt i eTA-ansökningsformuläret för den minderåriga och kontrollerat all information noggrant kan du fortsätta att skicka in ansökan. Så här gör du:

 • Klicka på knappen "Skicka" i slutet av formuläret.
 • Vänta tills systemet bekräftar att din begäran har tagits emot och ger dig ett begäranummer.
 • Förvara detta ansökningsnummer på en säker plats, eftersom du behöver det för att följa statusen för din ansökan.

När ansökan har lämnats in granskar Canada Border Services Agency (CBSA) din ansökan och meddelar dig via e-post om eTA har godkänts eller vad nästa steg är om den avslås.

Ansök om visum för Canada!

Har du några funderingar?

Ta reda på om din fråga redan har besvarats i listan nedan

Det elektroniska resetillståndet (eTA) är nödvändigt för alla minderåriga som reser till Kanada med flyg, även om de åtföljs av sina föräldrar eller vårdnadshavare. eTA säkerställer att de kanadensiska myndigheterna informeras om barnets resa, vilket förbättrar deras säkerhet och efterlevnaden av gällande bestämmelser.

För att ansöka om eTA för en minderårig behöver du ett giltigt pass för både barnet och föräldern eller vårdnadshavaren, ett identitetsfoto av den minderåriga, ett undertecknat föräldramedgivande, resplanen och uppgifter om den förälder eller vårdnadshavare som följer med barnet.

Föräldrarnas samtycke är ett avgörande steg. Det måste inkluderas när du lämnar in en eTA-ansökan för en minderårig. Detta dokument visar att föräldrarna eller vårdnadshavarna godkänner barnets resa och eTA-ansökan. Se till att du fyller i mallen för föräldramedgivande och laddar upp den tillsammans med de andra dokument som krävs när du skickar in ansökan.