Infornationer

Hur lång tid tar ESTA-ansökan?

Missa inte din resa till USA på grund av ESTA genom att ta reda på hur lång tid det tar att få ditt resetillstånd i vår artikel.

Ansök om ESTA online! Läs mer på
Tid för ESTA-ansökan

ESTA är ett viktigt dokument för resenärer som vill besöka USA. Detta resetillstånd erhålls online och har varit obligatoriskt sedan januari 2009. Det är dock viktigt att veta hur långt före resan du ska ansöka om ESTA för att undvika stress eller oförutsedda omständigheter. På den här sidan förklarar vi hur lång tid det tar att få ESTA, samt de olika stegen du ska följa för att ansöka.

Ansök om ESTA online!

Vilken är tidsfristen för att få ett ESTA?

ESTA är ett obligatoriskt dokument för resenärer som reser till USA med flyg eller båt i mindre än 90 dagar. Det är viktigt att veta hur lång tid det tar att få ESTA så att du har tillräckligt med tid att ansöka före avresan.

 • Standardbehandlingstid: Standardbehandlingstiden för en ESTA-ansökan är i allmänhet 72 timmar (3 arbetsdagar). Det rekommenderas därför att ansöka om ett ESTA minst 72 timmar före avresa till USA för att ge tillräckligt med tid för att behandla ansökan.
 • Snabbare handläggningstid: Det är möjligt att få ett snabbare svar genom att välja en snabbare handläggningstid. Med denna tjänst förkortas handläggningstiden till 24 timmar (1 arbetsdag). Det är dock viktigt att notera att denna tjänst är belagd med en extra avgift.
 • Brådskande handläggningstid : I vissa undantagsfall är det möjligt att begära brådskande behandling av ESTA-ansökan. Denna tjänst är reserverad för akuta situationer som hälsoproblem eller oförutsedda omständigheter. Tiden för brådskande behandling kan variera från några timmar till några dagar beroende på situationen. Det är viktigt att kontakta kundtjänsten för att få veta mer om denna tjänst.

Det är viktigt att notera att även om handläggningstiden är påskyndad eller brådskande rekommenderas det att du ansöker om ditt ESTA så snart som möjligt för att se till att allt är i ordning före avresan.

Ansök om ESTA online!

Hur uppskattar du hur lång tid det tar att få ett ESTA?

För att säkerställa att du får ditt ESTA i tid är det viktigt att veta hur lång tid det kommer att ta att få det. Den tid som krävs för att få ett ESTA kan dock variera beroende på flera faktorer.

Hur lång tid det tar att få ett ESTA beror främst på hur snabbt de amerikanska myndigheterna behandlar din ansökan. Det finns dock ett antal faktorer som kan påverka denna tid, bland annat följande

 • Antalet ansökningar som behandlas: Under turistsäsongen kan det ta längre tid, även om detta inte anges på den webbplats där du utför ditt förfarande.
 • Kvaliteten på den information som lämnas: Om information saknas eller är felaktig kan det fördröja behandlingen av din ansökan;
 • Leverantörsspecifika handläggningstider: Vissa leverantörer av onlinetjänster erbjuder snabbare handläggningstider mot en extra avgift.

För att ta reda på hur lång tid det beräknas ta att få ditt ESTA, är det lämpligt att se de standardiserade, påskyndade och brådskande handläggningstiderna som anges ovan. Du kan också ta del av den information som den amerikanska regeringen tillhandahåller om den genomsnittliga handläggningstiden för ESTA-ansökningar.

Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till den tid som behövs för att slutföra ESTA-ansökningsformaliteterna, t.ex. att fylla i personlig information och betala avgiften. Det rekommenderas att man avsätter tillräckligt med tid för att fylla i alla begärda uppgifter korrekt och för att kontrollera de lämnade uppgifterna innan ansökan skickas in.

 

Hur ansöker du om ESTA i tid?

Att du får ditt ESTA i tid för din resa beror till stor del på hur du ansöker och hur mycket du förbereder dig. Här är några tips som hjälper dig att få ditt ESTA i tid för din resa.

För att förbereda din ESTA-ansökan behöver du ditt pass, resedatum och information om ditt arbete och boende i USA. Se till att all information du lämnar är korrekt och aktuell. Det är dock viktigt att notera att det kan vara omständligt att fylla i ESTA-blanketter och att misstag kan göras. Det rekommenderas därför att du använder en tredje parts webbplats med hjälp för att fylla i din ESTA-ansökan.

Om du vill påskynda handläggningen av din ESTA-ansökan rekommenderas att du använder det online-ansökningsformulär som finns på den officiella webbplatsen eller en responsiv tjänsteleverantör. Du kan också betala en extra avgift för snabb eller brådskande behandling av din ansökan. Det är viktigt att notera att detta inte garanterar att du får ditt ESTA, men det kan förkorta handläggningstiden.

Om din ESTA-ansökan avslås eller försenas är det viktigt att inte få panik. Du kan lämna in en ny ESTA-ansökan om orsaken till avslaget korrigeras. Om du inte kan få ditt ESTA i tid för din resa kan du bli tvungen att ställa in eller ändra dina reseplaner.

Sammanfattningsvis är det viktigt att veta hur lång tid det tar att få ett ESTA för att undvika förvirring och frustration före din resa till USA. Genom att noggrant förbereda din ansökan och använda tips för att påskynda processen kan du få ditt ESTA i tid före din resa.

Ansök om ESTA online!

Misstag som kan förlänga den tid det tar att få ett ESTA:

Det är viktigt att du fyller i din ESTA-ansökan korrekt och fullständigt för att undvika förseningar i ansökningsprocessen. Här är några vanliga misstag som du bör undvika:

 • Skrivfel: Ett skriv- eller inmatningsfel i personuppgifterna kan leda till att ansökan avslås eller att behandlingen av ansökan försenas.
 • Datumfel: Det är viktigt att kontrollera att datum för resa och vistelse i USA är korrekta. Fel i datumet kan leda till att ansökan avslås.
 • Ofullständig information: Alla frågor måste fyllas i fullständigt och korrekt. Om uppgifter saknas kan det leda till att ansökan avslås.
 • Brottshistoria: Om du har en brottshistoria måste du ange den i din ESTA-ansökan. Detta kan dock leda till en grundligare granskning av din ansökan, vilket kan ta längre tid.
 • Betalningsproblem: Det är viktigt att se till att betalningen för ESTA-ansökan görs korrekt och i tid. Eventuella förseningar i betalningen kan leda till att handläggningen av ansökan försenas.

Genom att undvika dessa vanliga misstag kan du hjälpa till att påskynda behandlingen av din ESTA-ansökan och få ditt resetillstånd för USA i tid.

Sammanfattningsvis är det viktigt att få ett ESTA i tid för att undvika stress och olägenheter under din resa till USA. Det är viktigt att vara medveten om de olika handläggningstiderna och de faktorer som kan påverka den tid som behövs för att få det.

Om du förbereder din ESTA-ansökan noggrant och undviker vanliga misstag kan du minimera risken för att ESTA försenas eller avslås. Om tiden är viktig finns det också möjligheter till påskyndad eller brådskande handläggning. För att maximera dina chanser att få ditt ESTA i tid rekommenderas slutligen att du använder den officiella webbplatsen eller en seriös tjänsteleverantör för att ansöka om ditt ESTA. Genom att följa dessa råd kan du få ditt ESTA utan att oroa dig och njuta av din resa till USA.

Har du några funderingar?

Ta reda på om din fråga redan har besvarats i listan nedan

Den normala handläggningstiden för att få ett ESTA är vanligtvis 72 timmar eller 3 arbetsdagar. Det rekommenderas dock att ansöka om ESTA minst 72 timmar före avresa till USA för att undvika eventuella förseningar.

Det är möjligt att påskynda handläggningen av din ESTA-ansökan genom att välja alternativet för påskyndad eller brådskande handläggning när du ansöker via en tjänsteleverantör. Detta medför dock ytterligare kostnader. Det är också viktigt att se till att all information som lämnas i ansökan är korrekt och fullständig för att undvika avslag eller förseningar.

Om ett ESTA försenas eller avslås rekommenderas att du omedelbart kontaktar USA:s konsulära myndigheter för att få information om orsaken till förseningen eller avslaget. Det är också möjligt att ansöka om ett ESTA på nytt med korrekt information eller att få ett lämpligt resevisum vid behov.