Formaliteter

Erhållande av B1 B2-visum för USA

Slösa inte mer tid och ansök om ditt B1-, B2- eller B1/B2-visum direkt online via vår partnerwebbplats. Du får den hjälp du behöver och tillgång till ett ansökningsformulär på svenska.

Ansök om ett B1/B2-visum! Läs mer på
B1/B2 visum

USA är inte bara ett turistmål utan också ett vanligt affärsresmål. Men om du tänker besöka USA i affärer eller för nöjes skull finns det en typ av visum som uppfyller båda målen. Detta är B-visumet. Denna visering är en av de viktigaste typerna av viseringar som utfärdas av detta land och dess immigrationsmyndighet och gör det möjligt för dig att resa till USA av olika skäl. Vi kommer att berätta mer om detta visum, som kan vara ett B1- eller B2-visum, och hur du kan få det med de olika ansökningsförfarandena. Först och främst ska vi påminna dig om att B-visumet för USA skiljer sig från det elektroniska resetillståndet ESTA på flera punkter. Det gäller framför allt dess giltighetstid, som varierar från 1 till 10 år beroende på fallet, till skillnad från två år för ESTA. Rätten att vistas i landet med denna visering är sex månader i följd, jämfört med 90 dagar för ESTA, och denna period kan förlängas med ytterligare sex månader.

Ansök om ett B1/B2-visum!

B1-visumet för en affärsresa till USA och dess särdrag:

Som vi snabbt påpekade i vår inledning finns det olika typer av B-visum, t.ex. B1- eller B2-visum samt ett visum som kombinerar dessa två former, B1/B2-visum. Vi kommer därför att presentera dem för dig en efter en, med början med B1-visumet som motsvarar visumet för affärsresor.

Om du behöver resa till USA av affärsmässiga skäl kan du ansöka om ett B1-visum. Detta ger dig flera möjligheter i USA, som beskrivs nedan:

  • Ett av skälen till att åka dit är att göra en marknadsundersökning.
  • Tack vare denna visering är det också möjligt att investera eller slutföra investeringar i landet.
  • Med ett B1-visum kan du också värva, förhandla om avtal eller representera ett företag och till exempel ta emot beställningar.
  • Med detta visum kan du också resa till USA för att delta i konferenser, seminarier, möten, utställningar och kongresser.
  • Denna visering gör det möjligt för dig att träffa partners på plats om du är anställd i ett amerikanskt dotterbolag eller moderbolag.

Det finns dock undantag från B1-visumet som inte tillåter dig att arbeta som anställd i ett amerikanskt företag. För att arbeta i USA måste du få en särskild visering, dvs. H1B-arbetsviseringen. Du kommer inte att kunna ta emot några pengar från ett amerikanskt företag under din vistelse i USA.

Ansök om ett B1/B2-visum!

B2-visumet för en turistresa eller medicinsk vistelse i USA och dess särdrag:

Vi ska nu berätta om den andra typen av B-visum som oftast utfärdas av de amerikanska myndigheterna, B2-visum. Detta är den visering som du måste skaffa om du vill resa till USA för turism och om du inte har kunnat få ESTA-tillstånd. Det är också användbart om du vill resa till USA för att delta i ett visst evenemang i USA eller om du reser av medicinska skäl. Det kan också användas av resenärer som vill besöka släktingar i USA.

Med B2-visumet kan du alltså resa till USA av följande skäl:

  • Resa runt i landet som en del av en turistvistelse eller en turné, med besök i t.ex. monument eller naturområden, samt alla traditionella turistaktiviteter.
  • Du kan också besöka en eller flera av dina släktingar som är bosatta i USA med detta visum eller en familjemedlem.
  • Detta B2-visum begärs också ofta av resenärer som vill åka till ett specifikt evenemang som äger rum i USA, t.ex. ett kultur-, idrotts- eller musikevenemang. Denna visering gör det dessutom möjligt att delta i sådana evenemang som deltagare, men endast som amatör.
  • Slutligen är B2-visumet användbart om du behöver särskild medicinsk vård i USA eller för att träffa en specialist.

Precis som B1-visumet har B2-visumet dock vissa begränsningar och kan därför inte användas i vissa specifika fall. Detta gäller särskilt om man utövar en yrkesverksamhet i USA, eftersom detta kräver en särskild H1B-arbetsvisering. Du kan inte heller ta emot någon ersättning eller betalning från en amerikansk enhet med denna visering, och detta under hela din vistelse.

Ansök om ett B1/B2-visum!

Förklaring av B1/B2-visumet som kombinerar de två typerna av B-visum:

Få resenärer är medvetna om detta, men det är också möjligt att inte välja mellan B1- och B2-visum utan att välja B1/B2-visum, vilket är ett visum som kombinerar de två visumtypernas egenskaper och särdrag. Oavsett skälet till din resa (affärer, sjukvård, turism osv.) kan du alltså använda denna visering utan några frågor.

Det är en bra idé att välja denna B1/B2-visering om du vill dra nytta av fördelarna med båda tillstånden. Naturligtvis kan priset för detta dokument vara dyrare.

 

Processen för att ansöka om en B1- eller B2-visering och dess olika steg:

Vi ska nu gå ett steg längre och titta närmare på processen för att ansöka om och få en B1- eller B2-visering eller till och med en B1/B2-visering.

Innan du ansöker bör du först och främst vara medveten om att du måste lämna in ett antal styrkande dokument när du skickar in din ansökan. Huvudsyftet med dessa handlingar är att kontrollera att resenärer som kommer till USA med dessa visum inte har för avsikt att invandra eller bosätta sig permanent och därmed olagligt i landet. Det är därför nödvändigt att förbereda alla dokument eller bevis som kan bevisa din anknytning till ditt ursprungsland. Detta kan vara ditt familjebok, ett äktenskapsbevis, dina barns födelsebevis, en fastighetshandling, ett anställningskontrakt eller något annat liknande dokument. Kort sagt, alla officiella dokument som tyder på att du har ett intresse av att återvända till ditt land efter din vistelse kommer att vara användbara. Naturligtvis kommer du också att uppmanas att ta med dig dokument och bevis för att du passar in i den kategori av visum som du ansöker om.

Du kan ansöka om ett B1- eller B2-visum direkt online eller genom att använda det särskilda formuläret DS-160 som tillhandahålls av flera webbplatser, bland annat av den leverantör som vi rekommenderar på den här sidan. Du måste fylla i detta ansökningsformulär med stor omsorg, inte utelämna några frågor och besvara alla punkter öppet och ärligt. Detta är den blankett som kommer att användas av de myndigheter som ansvarar för att granska din visumansökan under den obligatoriska intervju du kommer att ha efteråt. Detta dokument ska skickas till USA:s ambassad i ditt bosättningsland. Återigen kan detta göras online. Observera att det är mycket viktigt att du besvarar frågorna noggrant, eftersom minsta misstag kan leda till att din ansökan avslås. Läs igenom alla svar noggrant innan du bekräftar eller skickar in denna blankett.

När du fyller i din B1- eller B2-visumansökningsblankett online kommer du också att bli ombedd att lämna in ett passfoto. Detta kan laddas upp direkt på webbplatsen där du ansöker. Observera här att du också har möjlighet att lämna in detta foto under intervjun om du inte har möjlighet att skicka det på webbplatsen. Det är också viktigt att veta att fotot du skickar in måste uppfylla vissa formatstandarder. Om fotot inte uppfyller de noterade kriterierna är det möjligt att det kommer att avvisas och därmed hindra dig från att få ditt visum.

När du har skickat in din officiella B1- eller B2-ansökningsblankett kan du gå vidare till det andra steget i din ansökan genom att begära en tid för den obligatoriska intervjun.  Den webbplats där du har fyllt i och validerat din blankett kommer automatiskt att omdirigera dig till den officiella sidan för tidsbokning beroende på vilket land du är bosatt i eller ge dig telefonnumret som du ska ringa för att boka tid.

När du har fått din kallelse måste du infinna dig på kontoret på den angivna dagen och tiden och ta med dig alla nödvändiga handlingar som stödjer din ansökan. Du bör därför komma ihåg att ta med dig ditt familjejournal, ditt kontoutdrag, ditt anställningsavtal eller dina tre senaste lönebesked, eller till och med ett intyg om pensionering om du känner dig berörd av denna situation.  Som förklarats ovan är det också lämpligt att ta med sig alla andra dokument som visar att du har anknytning till ditt bosättningsland. Du kan därför välja att ta med dig dina äganderättshandlingar eller bevis på att du har betalat din hyra. Utöver de dokument som nämns ovan bör du också ta med dig andra viktiga saker, till exempel ditt pass, som naturligtvis måste vara giltigt och på vilket din visering kommer att fästas. Det är också viktigt att du har med dig ett Chronopost-kuvert på vars baksida du anger din adress och som kommer att användas för att skicka tillbaka ditt pass till dig när det har uppdaterats med visumet.  Slutligen måste du skriva ut och ta med dig bekräftelsesidan för din online-ansökningsblankett och ett bevis på att du har betalat din avgift för viseringsansökan.

Du kanske inte har omedelbar tillgång till svaret på din visumansökan eftersom det skickas till dig per post. Om din visering godkänns kommer du att få ditt validerade pass tillbaka inom några dagar.

Ansök om ett B1/B2-visum!

Pris och betalning för B1- eller B2-visum:

Slutligen ska vi se hur du kan betala dina B1-, B2- eller B1/B2-viseringsavgifter. Dessa avgifter är obligatoriska när du skickar in din ansökan och kan betalas direkt online på den webbplats där du fyllde i formuläret. Betalningen sker företrädesvis med kreditkort eller eventuellt med Paypal beroende på webbplatsen och på ett helt säkert sätt.

Om du inte betalar denna avgift kan din visering inte beviljas, eftersom ditt ärende inte kommer att skickas till de myndigheter som har till uppgift att granska det. Naturligtvis kan du inte heller få en tid för din obligatoriska intervju. När du har betalat avgiften ska du komma ihåg att skriva ut det betalningsbevis som skickas till dig för att kunna visa upp det vid intervjun och få din visering.

Har du några funderingar?

Ta reda på om din fråga redan har besvarats i listan nedan

B1-visumet är en typ av icke-immigrantvisum som tillåter utländska besökare att resa till USA för tillfälliga affärssyften. De aktiviteter som är tillåtna med en B1-visering är affärsmöten, kontraktsförhandlingar, yrkeskonferenser, korttidsutbildning, konsultationer med affärspartner osv.

B2-visum är en annan typ av icke-immigrantvisum som gör det möjligt för utländska besökare att resa till USA för turism, rekreation eller tillfällig medicinsk vård. Aktiviteter som är tillåtna med en B2-visering är bland annat semester, besök hos vänner eller familj, medicinsk behandling, icke-akademiska utbildningskurser osv.

Ja, B1/B2-visumet är ett icke-immigrantvisum som tillåter utländska besökare att resa till USA i affärs- eller turistsyfte. Det finns dock vissa krav och förfaranden som måste följas för att få det. Det handlar bland annat om att fylla i ansökningsformuläret online, boka tid för en intervju på närmaste amerikanska ambassad eller konsulat, tillhandahålla dokument som t.ex. bevis på kreditvärdighet, en resplan osv. Det är viktigt att notera att innehav av en visering inte garanterar inresa till USA, detta beror på beslutet av immigrationspersonalen på flygplatsen eller vid gränsen.