Formaliteter

Byta pass: Måste du förnya ditt ESTA?

Förstå vad ett nytt pass innebär för ditt ESTA och hur du ska gå tillväga för att hålla ditt resetillstånd i ordning.

Förnya ditt ESTA online! Läs mer på
Förnya ditt ESTA

ESTA, som står för "Electronic System for Travel Authorization", är ett system som inrättats av den amerikanska regeringen för att underlätta tillfälliga viseringsfria resor för medborgare i deltagande länder, inklusive Sverige. Det gör det möjligt att kontrollera resenärernas behörighet innan de anländer till USA. En av de viktigaste punkterna att komma ihåg är att ESTA är nära kopplat till ditt pass. När du ansöker om ett ESTA måste du lämna uppgifter om ditt pass, t.ex. nummer och utgångsdatum. ESTA är alltså kopplat till ett visst pass och kan bara användas med det passet. Svenska resenärer måste dock ibland byta pass, oavsett om det beror på att passet gått ut, förlorats, stulits eller bara förnyats. I sådana fall är det viktigt att veta vilka steg man ska ta när det gäller sitt ESTA. Det är just detta som vi kommer att ta upp på den här sidan. Vi kommer att guida dig genom de steg som krävs för att byta pass och förklara om du behöver förnya ditt ESTA eller bara uppdatera informationen i ditt befintliga tillstånd. Genom att förstå dessa procedurer kommer du att vara bättre förberedd för din resa och undvika eventuella olägenheter eller förseningar när du anländer till USA.

 

Förstå ESTA och hur det relaterar till ditt pass

ESTA, eller Electronic System for Travel Authorization, är ett elektroniskt system som utvecklats av den amerikanska regeringen för att underlätta viseringsfria resor för medborgare i berättigade länder, inklusive Sverige. Det gäller för turist-, affärs- eller transitresor som varar mindre än 90 dagar.

För att få ett ESTA är det viktigt att förstå behörighetskraven. Svenska resenärer måste ha ett giltigt biometriskt eller elektroniskt pass. Dessutom måste resan ha ett berättigat syfte, t.ex. turism, affärsresor, transitering eller sjukvård. För vistelser på mer än 90 dagar eller med ett annat syfte än de tillåtna krävs ett lämpligt visum.

ESTA är nära kopplat till resenärens pass. När du ansöker om ESTA måste du ange dina passuppgifter, inklusive nummer, utfärdandedatum och utgångsdatum. Denna information kontrolleras och kopplas till ditt resetillstånd. Det är därför viktigt att se till att de uppgifter du lämnar när du ansöker om ESTA exakt motsvarar uppgifterna i ditt pass.

När ESTA har godkänts är det giltigt i två år, såvida inte ditt pass går ut före det datumet. I så fall upphör ESTA automatiskt att gälla samma dag som ditt pass går ut. Det är viktigt att notera att ESTA inte kan överföras från ett pass till ett annat. Om du skaffar ett nytt pass, även om det är identiskt med ditt tidigare, måste du uppdatera informationen i ditt ESTA så att det är kopplat till det nya passet.

Det är viktigt att förstå det ömsesidiga beroendet mellan ESTA och passet. Alla ändringar i ditt pass kan få konsekvenser för ditt ESTA. 

Förnya ditt ESTA online!

Passändringar och konsekvenser för ESTA

Resenärer kan behöva byta pass i olika situationer, t.ex. om deras nuvarande pass går ut, försvinner eller blir stulet, eller om de bestämmer sig för att förnya det innan det planerade utgångsdatumet. I sådana fall är det viktigt att förstå vad ändringen innebär för ditt ESTA.

 • Byte av pass som är identiskt med det tidigare: Om ditt nya pass är identiskt med det tidigare vad gäller personuppgifter (samma nummer, namn, födelsedatum etc.) behöver du bara uppdatera informationen på ditt ESTA. Besök den officiella ESTA-webbplatsen och följ stegen för att uppdatera dina personuppgifter. Detta förfarande kommer att länka ditt ESTA till ditt nya passnummer, samtidigt som tillståndet förblir giltigt fram till det ursprungliga utgångsdatumet.
 • Passbyte med ändringar: Om ditt nya pass innehåller ändringar jämfört med ditt tidigare pass, t.ex. ett nytt passnummer, en namnändring på grund av giftermål eller en juridisk ändring, eller någon annan annorlunda information, måste du förnya ditt ESTA i sin helhet. I det här fallet är det viktigt att notera att ditt gamla ESTA-tillstånd inte längre är giltigt och att du måste lämna in en ny ansökan. Se till att du respekterar de nödvändiga tidsfristerna före din resa för att undvika eventuella olägenheter.

När du förnyar ditt ESTA-tillstånd måste du ange de exakta uppgifterna i ditt nya pass. Vi rekommenderar att du sparar en elektronisk kopia av ditt gamla pass samt styrkande handlingar som förklarar bytet av pass, t.ex. vigselbevis, beslut om namnändring etc. Dessa handlingar kan begäras in i samband med förnyelsen. Dessa dokument kan begäras in under förnyelseförfarandet.

 

Rekommendationer och råd om ESTA för passändringar

Följande är en sammanfattning av de viktigaste punkterna att tänka på när det gäller byte av pass och ESTA:

 • ESTA är nära kopplat till ditt pass och associeras med dina passuppgifter när du ansöker.
 • Om du byter pass beror de förfaranden som ska följas på vilken typ av ändring det rör sig om.
 • Om det nya passet är identiskt med det gamla ska du uppdatera dina ESTA-uppgifter på den officiella ESTA-webbplatsen.
 • Om det nya passet innehåller ändringar måste du förnya hela ditt ESTA-tillstånd.
 • Respektera de nödvändiga tidsfristerna och lämna in lämpliga styrkande handlingar för passändringar.
 • Spara en elektronisk kopia av ditt gamla pass och alla styrkande handlingar.
 • Kontrollera noggrant den information du lämnar när du uppdaterar eller förnyar ditt ESTA.
 • Uppdatera eller förnya så snart som möjligt för att undvika förseningar i sista minuten.

Utöver dessa punkter följer här några praktiska tips för att undvika potentiella problem när du reser till USA:

 • Var uppmärksam på utgångsdatum för ditt ESTA och pass. Se till att förnya dem i tid om det behövs.
 • Kontrollera med berörda myndigheter om det finns några aktuella bestämmelser om ESTA och resor till USA, eftersom de kan uppdateras eller ändras.
 • Kontrollera regelbundet den officiella ESTA-webbplatsen för den senaste informationen och de senaste instruktionerna.

Förnya ditt ESTA online!

Har du några funderingar?

Ta reda på om din fråga redan har besvarats i listan nedan

Ja, även om ditt nya pass är identiskt med ditt tidigare måste du uppdatera informationen på ditt ESTA så att det är kopplat till det nya passnumret. Du kan göra detta på den officiella ESTA-webbplatsen genom att följa de lämpliga stegen. Det är viktigt att hålla ditt ESTA uppdaterat för att undvika problem när du reser till USA.

Nej, om ditt nya pass innehåller ändringar, t.ex. ett nytt passnummer eller ett ändrat namn, måste du förnya hela ditt ESTA. I så fall kommer det gamla ESTA-tillståndet inte längre att vara giltigt. Se till att du följer de tillämpliga förnyelseförfarandena på den officiella ESTA-webbplatsen och tillhandahåller de nödvändiga styrkande handlingarna för att förklara passändringen.

När du förnyar ditt ESTA i händelse av ett passbyte rekommenderar vi att du behåller en elektronisk kopia av ditt gamla pass och tillhandahåller styrkande handlingar för att förklara passbytet. Dessa dokument kan inkludera vigselbevis, beslut om namnändring eller andra relevanta juridiska dokument. De kan komma att begäras in under förnyelseförfarandet för att bekräfta äktheten av ändringen.