Formalności

Zmiana paszportu: Czy muszę odnowić ESTA?

Zapoznaj się z konsekwencjami zmiany paszportu dla ESTA i krokami, które należy wykonać, aby zachować porządek w zezwoleniu na podróż.

Odnów swój ESTA online! Dowiedz się więcej
Odnowienie zezwolenia ESTA

ESTA, skrót od "Electronic System for Travel Authorization" (Elektroniczny System Autoryzacji Podróży), to system ustanowiony przez rząd Stanów Zjednoczonych w celu ułatwienia tymczasowego ruchu bezwizowego dla obywateli krajów uczestniczących, w tym Polski. Umożliwia on sprawdzenie uprawnień podróżnych przed ich przybyciem do Stanów Zjednoczonych. Jedną z kluczowych kwestii do zapamiętania jest to, że ESTA jest ściśle powiązana z paszportem. Składając wniosek o ESTA, należy podać dane paszportu, takie jak numer i data ważności. ESTA jest zatem powiązana z konkretnym paszportem i może być używana tylko z tym paszportem. Jednak polscy podróżni czasami muszą radzić sobie ze zmianami paszportu, czy to z powodu wygaśnięcia, utraty, kradzieży, czy nawet zwykłego odnowienia. W takich przypadkach ważne jest, aby wiedzieć, jakie kroki należy podjąć w związku z ESTA. Właśnie tym tematem zajmiemy się na tej stronie. Przeprowadzimy Cię przez kroki związane ze zmianą paszportu i wyjaśnimy, czy musisz odnowić ESTA, czy po prostu zaktualizować informacje w istniejącym zezwoleniu. Dzięki zrozumieniu tych procedur będziesz lepiej przygotowany do podróży i unikniesz wszelkich niedogodności lub opóźnień po przybyciu do Stanów Zjednoczonych.

 

Zrozumienie systemu ESTA i jego związku z paszportem

ESTA, czyli Elektroniczny System Autoryzacji Podróży, to elektroniczny system opracowany przez rząd Stanów Zjednoczonych w celu ułatwienia podróży bezwizowych obywatelom kwalifikujących się krajów, w tym Polski. Dotyczy on podróży turystycznych, służbowych lub tranzytowych trwających krócej niż 90 dni.

Aby uzyskać ESTA, ważne jest, aby zrozumieć wymagania kwalifikacyjne. Polscy podróżni muszą posiadać ważny paszport biometryczny lub elektroniczny. Ponadto ich podróż musi odbywać się w kwalifikującym się celu, takim jak turystyka, biznes, tranzyt lub opieka medyczna. Pobyty dłuższe niż 90 dni lub te, których cel jest inny niż dozwolony, wymagają odpowiedniej wizy.

ESTA jest ściśle powiązana z paszportem podróżnego. Składając wniosek o ESTA, należy podać dane paszportu, w tym numer, datę wydania i datę wygaśnięcia. Informacje te są weryfikowane i łączone z zezwoleniem na podróż. Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że informacje podane podczas ubiegania się o ESTA dokładnie odpowiadają informacjom w paszporcie.

Po zatwierdzeniu zezwolenia ESTA jest ono ważne przez dwa lata, chyba że paszport wygaśnie przed tą datą. W takim przypadku ESTA automatycznie wygaśnie z datą wygaśnięcia paszportu. Należy pamiętać, że zezwolenia ESTA nie można przenosić z jednego paszportu na drugi. W przypadku uzyskania nowego paszportu, nawet jeśli jest on identyczny z poprzednim, należy zaktualizować informacje w systemie ESTA, aby były one powiązane z nowym paszportem.

Ważne jest, aby zrozumieć współzależność między ESTA a paszportem. Każda zmiana w paszporcie może mieć wpływ na ESTA. 

Odnów swój ESTA online!

Zmiany w paszporcie i konsekwencje dla ESTA

Podróżni mogą być zmuszeni do zmiany paszportu w różnych sytuacjach, takich jak wygaśnięcie obecnego paszportu, jego zgubienie lub kradzież, a nawet gdy zdecydują się go odnowić przed planowaną datą wygaśnięcia. W takich przypadkach ważne jest, aby zrozumieć konsekwencje tej zmiany dla ESTA.

 • Zmiana paszportu identycznego z poprzednim: Jeśli nowy paszport jest identyczny z poprzednim pod względem danych osobowych (ten sam numer, imię i nazwisko, data urodzenia itp.), wystarczy zaktualizować informacje w ESTA. Aby to zrobić, odwiedź oficjalną stronę ESTA i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zaktualizować swoje dane osobowe. Procedura ta połączy ESTA z nowym numerem paszportu, zachowując ważność zezwolenia do pierwotnej daty wygaśnięcia.
 • Zmiana paszportu z modyfikacjami: Jeśli nowy paszport zawiera modyfikacje w porównaniu do poprzedniego, takie jak nowy numer paszportu, zmiana nazwiska w związku z małżeństwem lub zmianą prawną, lub jakiekolwiek inne informacje, konieczne będzie odnowienie ESTA w całości. W takim przypadku należy pamiętać, że stare zezwolenie ESTA nie będzie już ważne i konieczne będzie złożenie nowego wniosku. Upewnij się, że przestrzegasz niezbędnych terminów przed podróżą, aby uniknąć wszelkich niedogodności.

Podczas odnawiania zezwolenia ESTA konieczne będzie podanie dokładnych danych nowego paszportu. Zaleca się zachowanie elektronicznej kopii starego paszportu, a także dokumentów potwierdzających zmianę paszportu, takich jak akty małżeństwa, dekrety o zmianie nazwiska itp. Dokumenty te mogą być wymagane w momencie odnowienia. Dokumenty te mogą być wymagane podczas procedury odnowienia.

 

Zalecenia i porady dotyczące ESTA w przypadku zmiany paszportu

Poniżej znajduje się podsumowanie głównych punktów, o których należy pamiętać w przypadku zmiany paszportu i ESTA:

 • ESTA jest ściśle powiązana z paszportem i jest powiązana z danymi paszportowymi podczas składania wniosku.
 • W przypadku zmiany paszportu procedury zależą od charakteru zmiany.
 • Jeśli nowy paszport jest identyczny z poprzednim, należy zaktualizować dane ESTA na oficjalnej stronie ESTA.
 • Jeśli nowy paszport zawiera zmiany, konieczne będzie pełne odnowienie zezwolenia ESTA.
 • Przestrzegaj niezbędnych terminów i dostarcz odpowiednie dokumenty potwierdzające zmiany w paszporcie.
 • Zachowaj elektroniczną kopię starego paszportu i wszelkich dokumentów uzupełniających.
 • Dokładnie sprawdź informacje podane podczas aktualizacji lub odnawiania ESTA.
 • Dokonaj aktualizacji lub odnowienia jak najszybciej, aby uniknąć opóźnień w ostatniej chwili.

Oprócz powyższych punktów, oto kilka praktycznych wskazówek, które pozwolą uniknąć potencjalnych problemów podczas podróży do Stanów Zjednoczonych:

 • Zwracaj uwagę na daty wygaśnięcia ESTA i paszportu. Upewnij się, że w razie potrzeby odnowisz je na czas.
 • Sprawdź u odpowiednich władz aktualne przepisy dotyczące ESTA i podróży do Stanów Zjednoczonych, ponieważ mogą one zostać zaktualizowane lub zmienione.
 • Regularnie sprawdzaj oficjalną stronę ESTA, aby uzyskać najnowsze informacje i instrukcje.

Odnów swój ESTA online!

Czy masz najmniejsze wątpliwości?

Sprawdź, czy na Twoje pytanie udzielono już odpowiedzi na poniższej liście

Tak, nawet jeśli nowy paszport jest identyczny z poprzednim, należy zaktualizować informacje w systemie ESTA, aby były powiązane z nowym numerem paszportu. Można to zrobić na oficjalnej stronie ESTA, wykonując odpowiednie kroki. Ważne jest, aby ESTA była aktualna, aby uniknąć problemów podczas podróży do Stanów Zjednoczonych.

Nie, jeśli nowy paszport zawiera zmiany, takie jak nowy numer paszportu lub zmienione nazwisko, konieczne będzie odnowienie ESTA w całości. W takim przypadku stare zezwolenie ESTA nie będzie już ważne. Upewnij się, że postępujesz zgodnie z odpowiednimi procedurami odnowienia na oficjalnej stronie ESTA i dostarczasz niezbędne dokumenty uzupełniające w celu wyjaśnienia zmiany paszportu.

Podczas odnawiania ESTA w przypadku zmiany paszportu zaleca się zachowanie elektronicznej kopii starego paszportu i dostarczenie dokumentów potwierdzających w celu wyjaśnienia zmiany paszportu. Dokumenty te mogą obejmować akty małżeństwa, dekrety o zmianie nazwiska lub inne odpowiednie dokumenty prawne. Dokumenty te mogą być wymagane podczas procedury odnowienia paszportu w celu potwierdzenia autentyczności zmiany.