Informacje

Jak długo ESTA jest ważna w USA?

Czy masz pytania dotyczące okresu ważności autoryzacji ESTA po jej uzyskaniu? Dowiedz się, jak długo ESTA będzie ważna i na jakich warunkach możesz ją ponownie wykorzystać na różne podróże.

Złóż wniosek o ESTA! Dowiedz się więcej
Okres ważności ESTA

Autoryzacja ESTA to elektroniczny system autoryzacji podróży do Stanów Zjednoczonych, który oferuje prostszą i szybszą alternatywę dla wizy dla podróżnych mieszkających w niektórych krajach i których przyszły pobyt spełnia określone warunki wstępne. Interesujące w tym elektronicznym zezwoleniu jest również to, że pozwala ono, jeśli chcesz, odbyć kilka podróży do Stanów Zjednoczonych bez konieczności ponownego ubiegania się o wizę, dzięki okresowi ważności, który szczegółowo wyjaśnimy tutaj. W tym artykule wyjaśnimy, jak długo ESTA jest faktycznie ważna, jak długo można podróżować z tym zezwoleniem, jak dowiedzieć się, kiedy wygasa ESTA oraz inne informacje i szczególne przypadki dotyczące tej ważności.

Okres ważności ESTA: w skrócie

  • Pełna waż ność: Zezwolenie ESTA (Electronic System for Travel Authorization) jest ważne przez dwa lata od daty zatwierdzenia, chyba że paszport straci ważność wcześniej.
  • Wielokrotne pobyty: W okresie ważności ESTA umożliwia wielokrotne wjazdy do Stanów Zjednoczonych, przy czym każdy pobyt może trwać do 90 kolejnych dni bez konieczności ubiegania się o nową wizę.
  • Odnowienie: Możesz odnowić swoją wizę ESTA przed jej wygaśnięciem, ale zaleca się zrobienie tego po wygaśnięciu starej, aby uniknąć zamieszania w systemie.
  • Aktualizacja informacji: Jeśli Twoje dane osobowe lub szczegóły podróży ulegną zmianie (np. nowy paszport), musisz złożyć nowy wniosek ESTA, nawet jeśli stary jest nadal ważny.
  • Powiązany paszport: Ważność ESTA jest powiązana z ważnością paszportu używanego w momencie składania wniosku. Jeśli Twój paszport wygaśnie przed upływem dwóch lat, ESTA również straci ważność i będziesz musiał złożyć wniosek o nowy z nowym paszportem.

Złóż wniosek o ESTA!

Jak długo ważny jest dokument ESTA uprawniający do podróży do Stanów Zjednoczonych?

Przejdźmy od razu do sedna sprawy, informując, jak długo faktycznie ważne jest zezwolenie ESTA. Po uzyskaniu zezwolenia na podróż będzie ono ważne przez okres dwóch lat.

Data, w której zezwolenie ESTA staje się ważne, to data wydania zezwolenia na podróż, a nie data pierwszej podróży do Stanów Zjednoczonych. Od tej daty rozpoczyna się zatem dwuletni okres ważności. Ta specyfika elektronicznej wizy ESTA do Stanów Zjednoczonych została podjęta w celu uproszczenia procedur dla podróżnych, którzy chcą odwiedzić ten kraj kilka razy.

Co to oznacza? Okres ważności trwa od dnia przyznania zezwolenia do daty rocznicy przypadającej dwa lata później. W tym okresie możesz logicznie podróżować do Stanów Zjednoczonych tak często, jak chcesz, pod warunkiem oczywiście, że spełniasz warunki określone w systemie, w szczególności w odniesieniu do czasu trwania i celu pobytu, które omówimy bardziej szczegółowo poniżej. W przypadku tych podróży nie będziesz musiał za każdym razem składać nowego wniosku ESTA i możesz po prostu skorzystać z już posiadanego zezwolenia.

W tym artykule zobaczymy również, że aby było to możliwe, ważne dane osobowe nie mogą ulec zmianie, a sytuacja nie może ulec zmianie. Mówiąc wprost, powody, dla których przyznano ci ESTA, muszą być nadal ważne, a władze USA mają prawo odmówić ci wjazdu do kraju, jeśli nastąpiła poważna zmiana bez powiadomienia ich o tym poprzez zmianę lub odnowienie tego zezwolenia na podróż.

 

W przypadku jakich rodzajów podróży można ponownie wykorzystać zezwolenie ESTA po wygaśnięciu jego ważności?

Przyjrzyjmy się teraz rodzajom podróży, które można odbyć przy użyciu aktualnej autoryzacji ESTA, jeśli jest ona nadal ważna.

Przede wszystkim należy pamiętać, że zezwolenie ESTA umożliwia podróżowanie do USA tylko na stosunkowo krótkie pobyty. Długość pobytu dozwolona przez system ESTA nie wynosi oczywiście dwóch lat i nie należy jej mylić z okresem ważności tego zezwolenia. W rzeczywistości zezwolenie ESTA umożliwia podróż do Stanów Zjednoczonych na pobyt do 90 kolejnych dni lub trzech miesięcy.  Jeśli chcesz zostać dłużej w Stanach Zjednoczonych, będziesz musiał ubiegać się o wizę, nawet jeśli ESTA jest nadal ważna.

Należy pamiętać, że powód podróży do USA jest również ważny i niezależny od długości pobytu. Autoryzacja ESTA jest przeznaczona przede wszystkim dla osób, które chcą odwiedzić USA w celach krajoznawczych, turystycznych, w celu odwiedzenia krewnego lub w podróży służbowej, pod warunkiem, że jesteś związany z polską firmą.

W związku z tym nie będziesz mógł skorzystać z ESTA, która jest nadal ważna, aby podróżować do USA w celu podjęcia pracy, osiedlenia się tam na stałe lub podjęcia studiów. W przypadku tego rodzaju podróży będziesz musiał również ubiegać się o wizę dostosowaną do Twojej sytuacji.

Krótko mówiąc, aby móc ponownie skorzystać z zezwolenia ESTA w okresie jego ważności, wszelkie podróże, które chcesz odbyć do Stanów Zjednoczonych, muszą spełniać te same warunki, co pierwsza podróż, która skłoniła Cię do złożenia wniosku.

W tym miejscu należy zauważyć, że możliwe jest również wykorzystanie autoryzacji ESTA w okresie jej ważności do innej podróży do miejsca docelowego innego niż Stany Zjednoczone, ale obejmującego międzylądowanie lub tranzyt na amerykańskim lotnisku. W rzeczywistości tranzyt lub międzylądowanie w Stanach Zjednoczonych jest uważane przez prawo amerykańskie za pobyt w kraju, niezależnie od czasu trwania i nawet jeśli nie opuszczasz samolotu. Będziesz zatem potrzebować zezwolenia na wjazd, aby zakończyć podróż. Dobrą wiadomością jest to, że ESTA działa doskonale w tym przypadku, nawet jeśli pierwotnie wnioskowałeś o nią na pobyt w USA. Podobnie, ESTA, o którą początkowo wnioskowano w związku z międzylądowaniem lub tranzytem przez amerykańskie lotnisko, może być później wykorzystana do pobytu w USA. Jeśli chodzi o międzylądowania lub tranzyt na trasie tam i z powrotem, ESTA musi być oczywiście ważna w obu terminach, a nie tylko w czasie podróży powrotnej.

 

Autoryzacja ESTA może utracić ważność przed upływem ustawowego okresu ważności:

Jak już wiesz z wyjaśnień, które właśnie Ci przekazaliśmy, zezwolenie na podróż ESTA jest ważne przez dwa lata od dnia jego przyznania i dlatego może być wykorzystywane przez podróżnych do różnych podróży, międzylądowań lub tranzytów w Stanach Zjednoczonych w tym okresie. Aby jednak zezwolenie ESTA zostało uznane za ważne przez amerykańskie władze imigracyjne, ważne informacje na nim zawarte nie mogą ulec zmianie, a Twoja sytuacja musi być taka sama, jak w momencie składania pierwszego wniosku.

Jest to w rzeczywistości całkowicie logiczne, ponieważ ESTA została przyznana wyłącznie na podstawie informacji wprowadzonych do formularza podczas składania pierwszego wniosku. Jest zatem możliwe, że jeśli te informacje ulegną zmianie, nie otrzymasz już autoryzacji ESTA.

Oczywiście nie dotyczy to wszystkich informacji w pliku, ale tylko tych najważniejszych. Najbardziej oczywistym przykładem zmiany prowadzącej do wygaśnięcia zezwolenia ESTA przed jego wygaśnięciem jest zmiana numeru paszportu. Jak wiadomo, elektroniczny system autoryzacji podróży ESTA jest bezpośrednio powiązany z paszportem. Dlatego też podczas składania wniosku o zezwolenie ESTA online należy podać ten numer. Autoryzacja ESTA może być sprawdzona przez urzędników granicznych lub lotniskowych tylko poprzez zeskanowanie paszportu, z którym jest powiązana.  Oznacza to, że w przypadku konieczności zmiany paszportu w dwuletnim okresie ważności ESTA, czy to w wyniku jego wygaśnięcia, kradzieży lub utraty, nowy paszport będzie miał inny numer niż poprzedni, a autoryzacja nie będzie z nim powiązana elektronicznie. Niestety nie ma możliwości przeniesienia ESTA z jednego paszportu do drugiego. Będziesz zatem musiał złożyć nowy wniosek, rozpoczynając procedurę od nowa.

Inne ważne informacje muszą pozostać takie same w momencie składania wniosku i podczas podróży w przyszłości. Dotyczy to w szczególności informacji dotyczących tożsamości, w tym imienia i nazwiska. W przypadku zmiany którejkolwiek z tych informacji w dwuletnim okresie ważności zezwolenia ESTA, należy również zmienić zezwolenie ESTA, tak aby tożsamość na nim widniejąca pozostała taka sama. Należy również upewnić się, że informacje dotyczące tożsamości w paszporcie są takie same, jak w zezwoleniu na podróż ESTA. Może się to zdarzyć na przykład po ślubie lub rozwodzie ze zmianą nazwiska.

Podobnie, jeśli przeprowadziłeś się w okresie ważności Twojego ESTA, jesteś zobowiązany do poinformowania o tym władz odpowiedzialnych za Twój wjazd do Stanów Zjednoczonych. Jeśli Twój rzeczywisty adres nie jest już taki sam jak ten w ESTA, możesz otrzymać odmowę wjazdu do kraju. W obu tych przypadkach należy oczywiście złożyć nowy wniosek ESTA online, rozpoczynając procedurę od początku i ponownie uiszczając wymagane opłaty.

Podczas ponownej podróży do Stanów Zjednoczonych Twoje dane muszą być oczywiście zawsze prawidłowe, ale ważne jest również, aby wszystkie odpowiedzi udzielone na inne pytania w tym formularzu były zawsze prawidłowe. Pytania te mają na celu sprawdzenie, czy Twoja sytuacja prawna, zdrowotna lub moralna jest zgodna z amerykańskimi przepisami dotyczącymi wjazdu do kraju. Jeśli tak nie jest, będziesz oczywiście musiał złożyć nowy wniosek do władz amerykańskich, wypełniając nowy formularz online i ponownie uiszczając opłaty. Aby upewnić się, że informacje podane w pierwszym wniosku ESTA są nadal poprawne, należy je oczywiście zapamiętać, a najlepiej wydrukować formularz i odpowiedzi.

Jednak niektóre drobne szczegóły w ESTA można zmienić online bez konieczności ponownego składania wniosku. Dotyczy to w szczególności zmiany adresu e-mail i oczywiście zmiany nazwy linii lotniczej, którą będziesz podróżować lub adresu zakwaterowania w USA.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku odnowienia zezwolenia ESTA po jego wygaśnięciu przed datą wygaśnięcia i z jednego z powodów wymienionych powyżej, nie ma gwarancji, że wniosek ten spowoduje akceptację nowego zezwolenia i możesz spotkać się z odmową wydania nowego zezwolenia ESTA. Podobnie utracisz pozostałą ważność poprzedniego zezwolenia ESTA, ponieważ nowe zezwolenie ESTA będzie ważne przez kolejne dwa lata od daty wydania.

Złóż wniosek o ESTA!

Czy mogę wykorzystać ważność mojego ESTA na kilka podróży?

Tak, możesz wykorzystać ważność ESTA do odbycia kilku podróży do Stanów Zjednoczonych w okresie jej ważności. Zezwolenie ESTA jest ważne przez dwa lata od daty zatwierdzenia lub do momentu wygaśnięcia ważności Twojego paszportu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

W tym okresie możesz wjechać do Stanów Zjednoczonych tyle razy, ile to konieczne, bez konieczności ubiegania się o nową wizę dla każdej podróży. Twój pobyt nie może jednak przekroczyć 90 kolejnych dni. Jeśli Twój paszport lub dane osobowe ulegną zmianie, musisz złożyć nowy wniosek ESTA, nawet jeśli stara ESTA jest nadal ważna.

 

Jak sprawdzić datę wygaśnięcia aktualnego zezwolenia ESTA?

Być może myślisz o ponownym skorzystaniu z ESTA, aby podróżować do Stanów Zjednoczonych w najbliższej przyszłości i chciałbyś wiedzieć, czy Twoje poprzednie zezwolenie jest nadal ważne, abyś nie musiał ponownie przechodzić przez wszystkie procedury aplikacyjne i ponownie uiszczać opłat.

Można to zrobić na kilka prostych sposobów. Możesz na przykład znaleźć wiadomość e-mail z potwierdzeniem, która została wysłana do Ciebie podczas składania pierwszego wniosku. Jeśli go zarchiwizowałeś, nie będziesz miał problemów z jego znalezieniem, ale jeśli nie, pomyśl o wyszukiwaniu słów kluczowych w skrzynce odbiorczej. Być może pomyślałeś również o wydrukowaniu tego dokumentu, co nie jest absolutnie obowiązkowe, ale może być przydatne do prowadzenia pisemnego rejestru okresu ważności Twojego ESTA.

Jeśli nie wydrukowałeś lub nie zapisałeś swojej autoryzacji ESTA, możesz uzyskać dostęp do jej statusu online. Można to zrobić za pomocą numeru pliku, jeśli go zachowałeś, lub za pomocą innych informacji, takich jak numer paszportu, imię i nazwisko, odwiedzając oficjalną stronę ESTA.

 

Jak odnowić autoryzację ESTA, która wygasła?

Niezależnie od tego, czy okres ważności zezwolenia ESTA dobiegł końca, czy też w aktach sprawy pojawiła się istotna informacja, która spowodowała utratę jego ważności, warto uzyskać informacje o tym, jak odnowić zezwolenie na podróż.

W przeciwieństwie do niektórych dokumentów i procedur, które już znasz, system ESTA nie został zaprojektowany do automatycznego odnawiania. W związku z tym będziesz musiał zrobić to samodzielnie.

W związku z tym należy wrócić do oficjalnej strony internetowej lub takiej jak ta, którą polecamy i wypełnić nowy formularz zgłoszeniowy, tak jakby był to pierwszy wniosek. Nie jest to prosta kwestia aktualizacji danych, ale rozpoczęcia wszystkiego od nowa.

Nie ma jednak obowiązku odnawiania ESTA po wygaśnięciu jej ważności. Jak wspomniano powyżej, elektroniczne zezwolenie na podróż do Stanów Zjednoczonych jest ważne przez dwa lata od daty wydania. Jeśli więc planujesz w przyszłości odbyć kilka podróży lub podróży z międzylądowaniami lub tranzytem przez Stany Zjednoczone, najlepiej poczekać, aż naprawdę będziesz potrzebować tego zezwolenia na podróż przed złożeniem wniosku. W ten sposób można maksymalnie wykorzystać okres ważności. Podobnie, pamiętaj, aby sprawdzić podczas odnawiania paszportu, czy jego ważność nie wygasa wkrótce. Jeśli paszport wygaśnie przed końcem dwuletniego okresu ważności ESTA, będzie on ponownie nieważny i będzie musiał zostać odnowiony. O ile to możliwe, pamiętaj, aby najpierw odnowić paszport, a następnie złożyć wniosek o odnowienie ESTA przy użyciu nowego numeru paszportu.

Pozostając w temacie odnowienia autoryzacji ESTA po jej wygaśnięciu, niektórzy podróżni zastanawiają się, czy będą musieli uiścić opłaty, które już uiścili przy pierwszym wniosku.

Niestety, odpowiedź na to pytanie brzmi: tak, musisz ponownie uiścić te opłaty, bez możliwości uzyskania zniżki lub określonej stawki odnowienia. Powód tej decyzji jest łatwy do zrozumienia. Pamiętaj, że odnowienie autoryzacji ESTA wiąże się z całkowicie nową procedurą składania wniosku, a tym samym z nowym formularzem. Dla amerykańskich władz odpowiedzialnych za rozpatrywanie wniosków i odpowiadanie na nie oznacza to taki sam nakład pracy, więc logiczne jest, że pobierane opłaty są takie same, jak te, które trzeba było uiścić za pierwszym razem.

Dobrą wiadomością jest to, że niektóre strony internetowe oferują zwrot tych opłat, jeśli nowy wniosek o ESTA zostanie odrzucony. Nie ma więc ryzyka utraty pieniędzy, jeśli na przykład złożysz nowy wniosek po zmianie ważnych informacji w aktach, które nie gwarantują już zezwolenia na podróż.

 

Czy zezwolenie ESTA musi obejmować cały okres pobytu w Stanach Zjednoczonych?

Na zakończenie tego artykułu chcielibyśmy zwrócić uwagę na istotne pytanie zadawane przez wielu podróżnych, których ESTA wkrótce wygaśnie. Co mówi amerykańskie prawo o konieczności, aby okres ważności ESTA obejmował cały pobyt w USA?

Dobra wiadomość jest taka, że w rzeczywistości ważność ESTA jest najważniejsza w momencie wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Dlatego ważne jest, aby zezwolenie było ważne w dniu wyjazdu. Nawet jeśli Twój pobyt w USA trwa 90 dni, tj. maksymalny dozwolony pobyt, nie będziesz musiał posiadać zezwolenia obejmującego te trzy miesiące, a jedynie zezwolenie ważne w momencie przybycia do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym nie będziesz musiał odnawiać tego zezwolenia w trakcie pobytu, jeśli wygaśnie, a zatem nie będziesz miał problemu z odbyciem podróży powrotnej do Polski.

W tym miejscu należy jednak wspomnieć o szczególnym przypadku tranzytu lub międzylądowania w Stanach Zjednoczonych. Jak krótko wspomnieliśmy powyżej, takie tranzyty lub międzylądowania są uważane za rzeczywiste pobyty, nawet jeśli nie wysiadasz z samolotu, którym podróżujesz. Data międzylądowania lub tranzytu będzie zatem zawsze uważana za datę wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Dlatego też, w tym konkretnym przypadku i w przeciwieństwie do zwykłego pobytu w USA, ESTA musi obejmować zarówno loty tam, jak i z powrotem. Poświęć więc trochę czasu, aby sprawdzić, czy Twoje zezwolenie na podróż będzie ważne przez cały okres jego obowiązywania. Jeśli tak nie jest, możesz złożyć nowy wniosek przed wyjazdem lub podczas pobytu w kraju innym niż USA, o ile masz do dyspozycji połączenie internetowe.

Na koniec należy zauważyć, że chociaż autoryzacja ESTA nie musi obejmować całego pobytu w Stanach Zjednoczonych, to samo nie musi dotyczyć innych oficjalnych dokumentów. Paszport musi być ważny przez cały okres pobytu w Stanach Zjednoczonych. Jeśli Twój paszport wkrótce straci ważność, powinieneś go odnowić przed podróżą.

Czy masz najmniejsze wątpliwości?

Sprawdź, czy na Twoje pytanie udzielono już odpowiedzi na poniższej liście

ESTA to elektroniczne zezwolenie na podróż do Stanów Zjednoczonych, umożliwiające niektórym obywatelom krajów objętych programem bezwizowym podróżowanie do Stanów Zjednoczonych na pobyty do 90 dni bez wizy. W przeciwieństwie do wizy, procedura ESTA jest szybka i wymaga jedynie wypełnienia formularza wniosku online w celu uzyskania tego elektronicznego zezwolenia.

ESTA jest ważna przez dwa lata od daty wydania, chyba że paszport podróżnego wygaśnie przed końcem tego dwuletniego okresu. W takim przypadku ważność ESTA zostanie dostosowana do daty wygaśnięcia paszportu. Ważność zezwolenia ESTA może również zostać skrócona w przypadku poważnej zmiany obywatelstwa, tożsamości lub miejsca zamieszkania podróżnego ubiegającego się o zezwolenie. W takim przypadku konieczne będzie złożenie nowego wniosku.

Nie, nie ma możliwości przedłużenia ważności ESTA. Po dwóch latach lub jeśli paszport wygaśnie przed tą datą, będziesz musiał ubiegać się o nowy. Ponadto w przypadku zmiany nazwiska, płci, narodowości lub innych ważnych informacji konieczne będzie również złożenie wniosku o nowy formularz ESTA. Dlatego ważne jest, aby sprawdzić ważność ESTA i paszportu przed podróżą do Stanów Zjednoczonych, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek po przyjeździe.