Informatie

ESTA: Hoe lang is een ESTA geldig voor de VS?

Hebt u vragen over de duur van uw ESTA-autorisatie nadat deze is verkregen? Ontdek hoe lang uw ESTA geldig is en onder welke voorwaarden u het voor verschillende reizen kunt gebruiken.

ESTA online aanvragen! Meer lezen
ESTA geldigheid

ESTA is een elektronisch reistoestemmingssysteem voor reizen naar de Verenigde Staten dat een eenvoudiger en sneller alternatief biedt voor een visum voor reizigers die in bepaalde landen wonen en van wie het toekomstige verblijf aan bepaalde voorwaarden voldoet. Maar wat ook interessant is aan deze elektronische machtiging, is dat u er, als u dat wenst, meerdere reizen naar de Verenigde Staten mee kunt maken zonder opnieuw een aanvraag te moeten indienen dankzij een geldigheidsduur die we hier in detail zullen bespreken. In dit artikel leggen wij u uit hoe lang uw ESTA feitelijk geldig is, hoe lang u met deze machtiging kunt reizen, hoe u erachter kunt komen wanneer uw ESTA verloopt en andere informatie en speciale gevallen met betrekking tot deze geldigheid.

 

Hoe lang is een ESTA geldig voor reizen naar de VS?

Laten we meteen tot de kern van de zaak komen door u te vertellen hoe lang een ESTA-vergunning eigenlijk geldig is. Zodra u deze reisvergunning heeft verkregen, is deze in totaal twee jaar geldig.

De datum waarop uw ESTA geldig wordt, is de datum van afgifte van de reisvergunning en niet de datum van uw eerste reis naar de VS. Het is dus vanaf deze datum dat de geldigheidsduur van twee jaar ingaat. Tot deze specificiteit van het elektronisch visum ESTA voor de Verenigde Staten is besloten om de procedures te vereenvoudigen voor reizigers die het land meerdere malen willen bezoeken.

Wat betekent dit? Deze geldigheidsduur begint op de dag dat uw vergunning wordt verleend en eindigt twee jaar later op de verjaardagsdatum. Tijdens deze periode kunt u logischerwijs zo vaak als u wilt naar de Verenigde Staten reizen, met inachtneming van de voorwaarden die in dit systeem zijn vastgesteld, met name wat betreft de duur en het doel van uw verblijf, waarop wij hieronder nader ingaan. Voor deze reizen hoeft u niet telkens een nieuwe ESTA-aanvraag in te dienen en kunt u gewoon gebruik maken van de machtiging die u al hebt.

We zullen in dit artikel ook zien dat daarvoor uw belangrijke persoonlijke gegevens niet mogen zijn gewijzigd en uw situatie niet mag zijn veranderd. Met andere woorden, de redenen waarom u het ESTA werd toegekend moeten nog steeds geldig zijn en de Amerikaanse autoriteiten hebben het recht u de toegang tot het grondgebied te weigeren indien er een belangrijke wijziging heeft plaatsgevonden zonder dat u hen daarvan in kennis heeft gesteld door deze reisvergunning te wijzigen of te verlengen.

 

Voor welke soorten reizen kan een ESTA opnieuw worden gebruikt nadat de geldigheidsduur ervan is verstreken?

Laten we nu eens kijken naar de soorten reizen die u met uw huidige ESTA-machtiging kunt doen als die nog geldig is.

Allereerst zij eraan herinnerd dat de ESTA-machtiging alleen reizen naar de VS voor relatief korte verblijven toestaat. De duur van het door het ESTA-systeem toegestane verblijf is uiteraard geen twee jaar en mag niet worden verward met de geldigheidsduur van deze vergunning. In werkelijkheid kunt u met de ESTA-autorisatie naar de Verenigde Staten reizen voor een verblijf van maximaal 90 opeenvolgende dagen, ofwel drie maanden.  Als u langer in de Verenigde Staten wilt blijven, moet u een visum aanvragen, ook al is uw ESTA nog geldig.

Let er hierbij op dat ook de reden van uw reis naar de VS van belang is en los staat van de duur van uw verblijf. De ESTA-autorisatie is primair bedoeld voor mensen die de VS willen bezoeken voor sightseeing, toerisme, het bezoeken van een familielid of voor zakelijke doeleinden, mits u verbonden bent aan een Nederlands bedrijf.

U zult uw ESTA, dat nog geldig is, dus niet kunnen gebruiken om naar de VS te reizen om er te werken, zich permanent te vestigen of te studeren. Ook voor dit soort reizen zult u een specifiek op uw situatie toegesneden visum moeten aanvragen.

Kortom, om uw ESTA tijdens de geldigheidsduur ervan opnieuw te kunnen gebruiken, moeten de reizen die u naar de Verenigde Staten wilt maken aan dezelfde voorwaarden voldoen als de oorspronkelijke reis die u ertoe heeft aangezet een aanvraag in te dienen.

Er zij op gewezen dat het ook mogelijk is uw ESTA-machtiging tijdens de geldigheidsduur ervan te gebruiken voor een andere reis naar een andere bestemming dan de Verenigde Staten, maar met een tussenstop of doorreis in een Amerikaanse luchthaven. Een doorreis of tussenstop in de Verenigde Staten wordt door de Amerikaanse wetgeving namelijk beschouwd als een verblijf op het grondgebied, ongeacht de duur ervan en zelfs indien u het vliegtuig niet verlaat. Daarom hebt u een inreisvergunning nodig om uw reis te voltooien. Het goede nieuws is dat het ESTA in dit geval perfect werkt, zelfs als u het oorspronkelijk had aangevraagd voor een verblijf in de VS. Evenzo kan een ESTA dat oorspronkelijk was aangevraagd voor een tussenstop of doorreis via een Amerikaanse luchthaven, later worden gebruikt voor een verblijf in de VS. Voor een tussenstop of doorreis op de heen- en terugreis moet uw ESTA natuurlijk op beide data geldig zijn en niet alleen op het moment van de heenreis.

 

Het is mogelijk dat een ESTA-autorisatie niet langer geldig is voordat de wettelijke geldigheidsduur ervan is verstreken:

Zoals u nu weet uit de uitleg die wij u zojuist hebben gegeven, is een ESTA-reistoestemming twee jaar geldig vanaf de dag dat deze is verleend en kan de reiziger dus gedurende deze periode verschillende reizen, tussenstops of doorreizen in de Verenigde Staten maken. Wil uw ESTA door de Amerikaanse immigratieautoriteiten als geldig worden beschouwd, dan mag de belangrijke informatie erop niet zijn gewijzigd en moet uw situatie dezelfde zijn als bij uw eerste aanvraag.

Dat is eigenlijk volkomen logisch, want uw ESTA is uitsluitend verleend op basis van de informatie die u bij uw eerste aanvraag op het formulier hebt ingevuld. Het is dus mogelijk dat u na een wijziging van deze gegevens deze vergunning niet meer krijgt.

Het gaat natuurlijk niet om alle informatie in uw dossier, maar om de belangrijkste. Het meest voor de hand liggende voorbeeld van een wijziging die leidt tot het verlopen van een ESTA voordat deze verloopt, is een wijziging van het paspoortnummer. Zoals u weet, is het elektronische ESTA-reistoestemmingssysteem rechtstreeks gekoppeld aan uw paspoort. Daarom moet u, wanneer u online een ESTA aanvraagt, dit nummer vermelden. De ESTA-autorisatie kan alleen door grens- of luchthavenbeambten worden geraadpleegd door het paspoort te scannen waaraan het is gekoppeld.  Als u tijdens de geldigheidsduur van twee jaar van uw ESTA van paspoort moest veranderen, door het verstrijken ervan, diefstal of verlies, krijgt uw nieuwe paspoort een ander nummer dan het vorige en worden er geen vergunningen meer elektronisch aan gekoppeld. Helaas is het niet mogelijk een ESTA van het ene paspoort naar het andere over te zetten. U zult dus een nieuwe aanvraag moeten indienen en de procedure van voren af aan moeten beginnen.

Andere belangrijke informatie moet hetzelfde blijven op het moment van uw aanvraag en wanneer u in de toekomst reist. Dit omvat informatie over uw identiteit, zoals uw voor- en achternaam. Als u deze informatie wijzigt tijdens de twee jaar dat uw ESTA geldig is, moet u ook uw ESTA wijzigen zodat de identiteit op het ESTA dezelfde blijft. U moet er ook voor zorgen dat de identiteitsgegevens op uw paspoort dezelfde zijn als die op uw ESTA-reistoestemming. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren na een huwelijk of echtscheiding met naamsverandering.

Ook als u tijdens de geldigheidsduur van uw ESTA bent verhuisd, bent u verplicht de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor uw binnenkomst in de Verenigde Staten daarvan in kennis te stellen. Als uw echte adres niet meer hetzelfde is als het adres op uw ESTA, kan u de toegang tot het land worden geweigerd. In beide gevallen moet u uiteraard online een nieuw ESTA aanvragen, waarbij u de procedure van voren af aan begint en de vereiste kosten opnieuw betaalt.

Uiteraard moeten de gegevens die op u betrekking hebben op het moment van uw nieuwe reis naar de Verenigde Staten altijd correct zijn, maar het is ook noodzakelijk dat alle antwoorden die u op de andere vragen van dit formulier hebt gegeven altijd correct zijn. Deze vragen worden gesteld om vast te stellen of uw juridische, gezondheids- of morele situatie in overeenstemming is met de Amerikaanse wetgeving inzake de toegang tot het grondgebied. Indien dit niet het geval is, moet u uiteraard een nieuwe aanvraag indienen bij de Amerikaanse autoriteiten door een nieuw online formulier in te vullen en de leges opnieuw te betalen. Om er zeker van te zijn dat de informatie op uw eerste ESTA nog steeds correct is, moet u deze natuurlijk onthouden of idealiter het formulier en de antwoorden daarop hebben uitgeprint.

Sommige kleine gegevens op uw ESTA kunnen echter online worden gewijzigd zonder dat u een nieuwe aanvraag hoeft in te dienen. Hieronder valt een wijziging van het e-mailadres en natuurlijk de naam van de luchtvaartmaatschappij waarmee u reist of het adres van uw accommodatie in de VS.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat wanneer u uw ESTA verlengt nadat deze voor de vervaldatum is verstreken en om een van de bovengenoemde redenen, er geen garantie is dat deze aanvraag zal leiden tot de aanvaarding van deze nieuwe machtiging en dat u deze nieuwe ESTA kan worden geweigerd. Ook verliest u de resterende geldigheid van uw vorige ESTA, aangezien het nieuwe ESTA nog twee jaar geldig is vanaf de datum van afgifte.

 

Hoe weet u de vervaldatum van uw huidige ESTA

Misschien denkt u erover uw ESTA opnieuw te gebruiken om in de nabije toekomst naar de Verenigde Staten te reizen en wilt u weten of uw vorige vergunning nog steeds geldig is om te voorkomen dat u de aanvraagprocedure opnieuw moet doorlopen en de vereiste kosten moet betalen.

Er zijn verschillende eenvoudige manieren om dit te doen. U kunt bijvoorbeeld de bevestigingsmail vinden die u werd toegestuurd toen u voor het eerst solliciteerde. Als u die hebt gearchiveerd, zult u hem zonder problemen kunnen vinden, maar als dat niet het geval is, kunt u in uw inbox zoeken op trefwoorden. Misschien hebt u er ook aan gedacht dit document uit te printen; dit is niet verplicht, maar kan nuttig zijn om de geldigheidsduur van uw ESTA schriftelijk bij te houden.

Als u uw ESTA-machtiging niet hebt afgedrukt of opgeslagen, kunt u de status van deze machtiging online bekijken. U kunt dit doen aan de hand van uw dossiernummer als u dat hebt bewaard, of aan de hand van andere informatie zoals uw paspoortnummer, achternaam en voornaam door de officiële ESTA-website te bezoeken.

 

Hoe verleng ik een verlopen ESTA-autorisatie?

Of uw ESTA nu het einde van de wettelijke geldigheidsduur van twee jaar heeft bereikt of dat een belangrijk gegeven in uw dossier de geldigheid heeft beëindigd, misschien wilt u ook informatie over hoe u deze reistoestemming kunt verlengen.

In tegenstelling tot sommige documenten en procedures waarmee u al vertrouwd bent, is het ESTA-systeem niet ontworpen om automatisch te worden verlengd. U zult dit dus zelf moeten doen.

Daarom moet u teruggaan naar de officiële website of naar een website zoals wij die aanbevelen en een nieuw aanvraagformulier invullen alsof het uw eerste aanvraag is. Dit is geen eenvoudige update van uw gegevens, maar begint vanaf het begin.

U bent echter niet verplicht uw ESTA te verlengen zodra de geldigheid ervan afloopt. Zoals we hierboven hebben gezien, is een elektronische reistoestemming voor de Verenigde Staten namelijk twee jaar geldig vanaf de datum van afgifte. Als u van plan bent om in de toekomst meerdere reizen te maken of reizen met een tussenstop of doorreis in de Verenigde Staten, is het dus beter om te wachten met het aanvragen van deze reistoestemming totdat u deze echt nodig hebt. Zo kunt u de geldigheidsduur optimaal benutten. Ook bij het vernieuwen van uw paspoort moet u controleren of het niet binnenkort verloopt. Als uw paspoort verloopt vóór het einde van de tweejarige geldigheidsperiode van het ESTA, wordt het opnieuw ongeldig en moet het worden verlengd. Indien mogelijk moet u eerst uw paspoort vernieuwen en vervolgens uw ESTA-verlenging aanvragen met het nummer van het nieuwe paspoort.

Wat betreft de verlenging van uw ESTA-machtiging nadat deze is verlopen, vragen sommige reizigers zich af of zij de vergoedingen moeten betalen die zij reeds bij hun eerste aanvraag hebben betaald.

Helaas is het antwoord op deze vraag: Ja! U moet deze kosten opnieuw betalen zonder enige mogelijkheid van korting of een specifiek vernieuwingstarief. De reden voor deze beslissing is vrij eenvoudig te begrijpen. Laten we namelijk niet vergeten dat een verlenging van uw ESTA-machtiging bestaat uit een nieuwe volledige aanvraagprocedure en dus een nieuwe indiening van het formulier. Voor de Amerikaanse autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek en de beantwoording van de aanvragen, vertegenwoordigt dit dezelfde hoeveelheid werk en het is dan ook logisch dat hier dezelfde vergoedingen in rekening worden gebracht als die welke u de eerste keer moest betalen.

Het goede nieuws is dat sommige sites u een terugbetaling van deze kosten bieden als uw nieuwe ESTA-aanvraag wordt afgewezen. Dit betekent dat er geen risico is dat u uw geld verliest als u een nieuwe aanvraag indient na een wijziging van belangrijke informatie in uw dossier die niet langer garandeert dat u deze reistoestemming krijgt.

 

Moet uw ESTA-autorisatie de gehele duur van uw verblijf in de Verenigde Staten bestrijken?

Ter afsluiting van dit artikel willen we ingaan op een pertinente vraag die veel reizigers wier ESTA op het punt staat te verlopen, stellen. Wat zegt de Amerikaanse wet over de noodzaak om de geldigheid van een ESTA te laten gelden voor het gehele verblijf in de VS?

Het goede nieuws is dat de geldigheid van uw ESTA in werkelijkheid het belangrijkst is wanneer u de Verenigde Staten binnenkomt. Daarom is het vooral noodzakelijk dat deze vergunning geldig is op de dag van uw vertrek. Zelfs als uw verblijf in de VS 90 dagen duurt, wat het maximaal toegestane verblijf is, hoeft u geen vergunning te hebben die deze drie maanden bestrijkt, maar alleen een vergunning die geldig is op het moment van uw aankomst in de VS. U hoeft deze vergunning dus niet opnieuw af te geven tijdens uw verblijf als deze verloopt en u zult geen problemen hebben als u terugkeert naar Nederland.

Het is echter noodzakelijk om hier het speciale geval van transits of stopovers in de VS te behandelen. Zoals wij hierboven kort hebben vermeld, worden deze transits of stopovers beschouwd als echte verblijven, ook al stapt u niet uit het vliegtuig waarin u reist. De datum van uw tussenlanding of doorreis wordt dus altijd beschouwd als de datum waarop u de VS bent binnengekomen. Daarom moet uw ESTA in dit specifieke geval, in tegenstelling tot een gewoon verblijf in de VS, zowel uw heen- als uw terugvlucht dekken. Neem dus de tijd om te controleren of uw reistoestemming voor de gehele duur geldig is. Indien dit niet het geval is, kunt u de aanvraag opnieuw indienen voor uw vertrek of tijdens uw verblijf in een ander land dan de Verenigde Staten, zolang u over een internetverbinding beschikt.

Ten slotte zij erop gewezen dat, hoewel uw ESTA-machtiging niet uw gehele verblijf in de Verenigde Staten hoeft te bestrijken, dit ook niet noodzakelijkerwijs geldt voor uw andere officiële documenten. Uw paspoort moet geldig zijn voor de duur van uw verblijf in de Verenigde Staten. Als uw paspoort bijna verloopt, is het daarom raadzaam om het vóór uw reis te vernieuwen.

Hebt u twijfels?

Kijk of uw vraag al beantwoord is in de onderstaande lijst

Het ESTA is een elektronische reistoestemming voor de Verenigde Staten, waarmee bepaalde onderdanen van landen die profiteren van het Visa Waiver Programma zonder visum naar de Verenigde Staten kunnen reizen voor een verblijf van 90 dagen of minder. In tegenstelling tot een visum is het ESTA-proces snel en vereist het alleen het invullen van een online aanvraagformulier om deze elektronische toestemming papierloos te verkrijgen.

Het ESTA is geldig voor een periode van twee jaar vanaf de datum van afgifte, tenzij het paspoort van de reiziger verstrijkt vóór het einde van deze periode van twee jaar. In dat geval wordt de geldigheid van het ESTA afgestemd op de vervaldatum van het paspoort. Deze geldigheid kan ook worden verkort in geval van een belangrijke wijziging van de nationaliteit, de identiteit of de verblijfplaats van de reiziger die het ESTA heeft aangevraagd. In dat geval moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Nee, het is niet mogelijk om de geldigheid van het ESTA te verlengen. Na twee jaar, of als uw paspoort eerder verloopt, zult u een nieuw paspoort moeten aanvragen. Als u bovendien uw naam, geslacht, nationaliteit of andere belangrijke informatie verandert, moet u ook een nieuw ESTA-formulier aanvragen. Het is daarom belangrijk de geldigheid van uw ESTA en paspoort te controleren voordat u naar de Verenigde Staten reist om onaangename verrassingen bij aankomst te voorkomen.