Infornationer

Giltighetstid för ett ESTA för USA

Har du frågor om hur länge ditt ESTA-tillstånd gäller när du väl har fått det? Ta reda på hur länge ditt ESTA-tillstånd är giltigt och på vilka villkor du kan använda det för olika resor.

Ansök om ESTA online! Läs mer på
Giltighetstid för ett ESTA

ESTA är ett elektroniskt system för resetillstånd för resor till USA som erbjuder ett enklare och snabbare alternativ till visum för resenärer som är bosatta i vissa länder och vars framtida vistelse uppfyller vissa villkor. Men det som också är intressant med detta elektroniska tillstånd är att det gör att du, om du vill, kan göra flera resor till USA utan att behöva göra en ny ansökan tack vare en giltighetstid som vi kommer att diskutera i detalj här. I den här artikeln kommer vi att förklara för dig hur länge ditt ESTA faktiskt är giltigt, hur länge du kan resa med det här tillståndet, hur du tar reda på när ditt ESTA löper ut samt annan information och specialfall som rör den här giltighetstiden.

Giltighetstid för ESTA: i korthet

  • Full giltighet: Ett ESTA (Electronic System for Travel Authorization) är giltigt i två år från dagen för godkännandet, såvida inte passet löper ut tidigare.
  • Flera vistelser: Under sin giltighetstid tillåter ett ESTA flera inresor till USA, där varje vistelse varar upp till 90 dagar i följd utan att man behöver ansöka om ett nytt visum.
  • Förnyelse: Du kan förnya ditt ESTA innan det löper ut, men det är tillrådligt att göra det efter att det gamla har löpt ut för att undvika förvirring i systemet.
  • Uppdatering av information: Om dina personuppgifter eller reseuppgifter ändras (t.ex. nytt pass) måste du skicka in en ny ESTA-ansökan, även om den gamla fortfarande är giltig.
  • Kopplat pass: ESTA:s giltighetstid är kopplad till giltighetstiden för det pass som användes vid ansökningstillfället. Om ditt pass går ut före två år blir ditt ESTA också ogiltigt och du måste ansöka om ett nytt med ditt nya pass.

Ansök om ESTA online!

Hur länge är ett ESTA giltigt för resor till USA?

Låt oss gå rakt in i sakfrågan genom att berätta hur länge ett ESTA-tillstånd faktiskt är giltigt. När du väl har fått detta resetillstånd är det giltigt i totalt två år.

Det datum då ditt ESTA blir giltigt är det datum då resetillståndet utfärdas och inte det datum då du reser till USA för första gången. Det är alltså från och med detta datum som den tvååriga giltighetsperioden börjar gälla. Denna särart för den elektroniska viseringen ESTA för Förenta staterna beslutades för att förenkla förfarandena för resenärer som vill besöka landet flera gånger.

Vad innebär detta? Giltighetstiden börjar den dag då ditt tillstånd beviljas och slutar på årsdagen två år senare. Under denna period kan du logiskt sett resa till Förenta staterna så många gånger du vill, förutsatt att du uppfyller de villkor som fastställs i systemet, särskilt när det gäller vistelsens längd och syfte, vilket vi kommer att diskutera närmare nedan. För dessa resor behöver du inte göra en ny ESTA-ansökan varje gång utan kan helt enkelt använda det tillstånd du redan har.

Vi kommer också att se i den här artikeln att för att detta ska vara möjligt får dina viktiga personuppgifter inte ha ändrats och din situation får inte ha förändrats. Med andra ord måste skälen till att du beviljades ESTA fortfarande vara giltiga, och de amerikanska myndigheterna har rätt att vägra dig inresa på territoriet om en större förändring har skett utan att du har meddelat dem detta genom att ändra eller förnya detta resetillstånd.

 

För vilka typer av resor kan ett ESTA återanvändas när giltighetstiden har gått ut?

Nu ska vi titta på vilka typer av resor du kan göra med ditt nuvarande ESTA-tillstånd om det fortfarande är giltigt.

Först och främst bör man komma ihåg att ESTA-tillståndet endast tillåter resor till USA för relativt korta vistelser. Den vistelsetid som ESTA-systemet tillåter är naturligtvis inte två år och ska inte förväxlas med giltighetstiden för detta tillstånd. I själva verket ger ESTA-tillståndet dig rätt att resa till USA för vistelser på upp till 90 dagar i följd, dvs. tre månader.  Om du vill stanna längre i USA måste du ansöka om ett visum, även om ditt ESTA-tillstånd fortfarande är giltigt.

Observera att orsaken till din resa till USA också är viktig och att den är oberoende av vistelsens längd. ESTA-tillståndet är i första hand avsett för personer som vill besöka USA för sightseeing, turism, för att besöka en släkting eller för en affärsresa, förutsatt att du är knuten till ett svenskt företag.

Du kommer därför inte att kunna använda ditt ESTA, som fortfarande är giltigt, för att resa till USA för att arbeta, bosätta dig där permanent eller studera. För denna typ av resa måste du också ansöka om en visering som är specifik för din situation.

För att du ska kunna återanvända ditt ESTA under dess giltighetstid måste de resor du vill göra till USA uppfylla samma villkor som den första resan som föranledde din ansökan.

Det bör noteras att det också är möjligt att använda ditt ESTA-tillstånd under dess giltighetstid för en annan resa till en annan destination än USA, men som innebär en mellanlandning eller transit på en amerikansk flygplats. En transit eller mellanlandning i USA betraktas nämligen enligt amerikansk lag som en vistelse på territoriet, oavsett hur länge den varar och även om du inte lämnar flygplanet. Därför behöver du ett inresetillstånd för att kunna genomföra din resa. Den goda nyheten är att ESTA fungerar perfekt i detta fall, även om du ursprungligen ansökte om det för en vistelse i USA. På samma sätt kan ett ESTA som ursprungligen begärdes för en mellanlandning eller transitering via en amerikansk flygplats senare användas för vistelser i USA. När det gäller mellanlandningar eller transit på ut- och hemresan måste ditt ESTA naturligtvis vara giltigt på båda datumen och inte bara vid tidpunkten för utresan.

 

Ett ESTA-tillstånd kan upphöra att vara giltigt innan dess lagstadgade giltighetstid löper ut:

Som du nu vet från de förklaringar vi just har gett dig är ett ESTA-resetillstånd giltigt i två år från den dag det beviljas och kan därför användas av resenären för att göra olika resor, mellanlandningar eller transiteringar i USA under denna period. För att ditt ESTA ska betraktas som giltigt av de amerikanska immigrationsmyndigheterna får dock den viktiga informationen på det inte ha ändrats och din situation måste vara densamma som när du ansökte första gången.

Detta är faktiskt helt logiskt, eftersom ditt ESTA beviljades enbart på grundval av den information som du angav i formuläret när du ansökte första gången. Det är därför möjligt att du inte längre kan beviljas detta tillstånd om du ändrar dina uppgifter.

Detta gäller naturligtvis inte all information i din fil, utan bara den viktigaste. Det mest uppenbara exemplet på en förändring som leder till att ett ESTA upphör att gälla innan det löper ut är en ändring av passnummer. Som du vet är det elektroniska resetillståndssystemet ESTA direkt kopplat till ditt pass. Därför måste du ange detta nummer när du ansöker om ett ESTA online. ESTA-tillståndet kan endast läsas av gräns- eller flygplatstjänstemän genom att skanna det pass som det är kopplat till.  Om du har varit tvungen att byta pass under den tvååriga giltighetstiden för ditt ESTA, antingen på grund av att passet har gått ut, stulits eller förlorats, kommer ditt nya pass att ha ett annat nummer än det tidigare och inga fler tillstånd kommer att kopplas elektroniskt till det. Tyvärr är det inte möjligt att överföra ett ESTA från ett pass till ett annat. Du måste därför göra en ny ansökan och börja förfarandet från början.

Andra viktiga uppgifter måste förbli desamma vid ansökningstillfället och när du reser i framtiden. Det gäller bland annat information om din identitet, till exempel ditt för- och efternamn. Om du ändrar någon av dessa uppgifter under de två år som ditt ESTA är giltigt måste du också ändra ditt ESTA så att identiteten på det förblir densamma. Du måste också se till att identitetsuppgifterna i ditt pass är desamma som i ditt ESTA-resetillstånd. Detta kan till exempel ske efter ett äktenskap eller en skilsmässa med en namnändring.

Om du har flyttat under giltighetstiden för ditt ESTA är du också skyldig att informera de myndigheter som ansvarar för din inresa till USA. Om din riktiga adress inte längre är densamma som den som står på ditt ESTA kan du nekas inresa i landet. I båda dessa fall måste du naturligtvis ansöka om ett nytt ESTA online, börja förfarandet från början och betala de nödvändiga avgifterna på nytt.

Om uppgifterna om dig naturligtvis alltid måste vara korrekta vid tidpunkten för din nya resa till Förenta staterna, är det också nödvändigt att alla svar som du har gett på de andra frågorna i denna blankett alltid är korrekta. Dessa frågor ställs för att fastställa om din rättsliga, hälsomässiga eller moraliska situation är förenlig med de amerikanska lagarna om inresa till territoriet. Om så inte är fallet måste du naturligtvis lämna in en ny ansökan till de amerikanska myndigheterna genom att fylla i ett nytt onlineformulär och betala avgifterna på nytt. För att försäkra dig om att informationen på ditt första ESTA fortfarande är korrekt bör du naturligtvis komma ihåg den eller helst ha skrivit ut blanketten och dess svar.

Vissa mindre uppgifter i ditt ESTA kan dock ändras online utan att du behöver ansöka på nytt. Det gäller t.ex. ändrad e-postadress och naturligtvis namnet på det flygbolag du reser med eller adressen till ditt boende i USA.

Vi vill uppmärksamma dig på att när du förnyar ditt ESTA efter att det har löpt ut före utgångsdatumet och av någon av de anledningar som nämns ovan, finns det ingen garanti för att denna ansökan kommer att leda till att det nya tillståndet godkänns och du kan nekas detta nya ESTA. På samma sätt kommer du att förlora den återstående giltigheten av ditt tidigare ESTA, eftersom det nya ESTA kommer att vara giltigt i ytterligare två år från och med utfärdandedatumet.

Ansök om ESTA online!

Kan jag använda giltighetstiden för mitt ESTA för flera resor?

Ja, du kan använda ESTA:s giltighetstid för att göra flera resor till USA under dess giltighetstid. Ett ESTA är giltigt i två år från dagen för godkännandet, eller tills ditt pass löper ut, beroende på vilket som inträffar först.

Under denna period kan du resa in i USA så många gånger som du behöver utan att behöva ansöka om ett nytt visum för varje resa. Varje enskild vistelse får dock inte överstiga 90 dagar i följd. Om ditt pass eller dina personuppgifter ändras måste du lämna in en ny ESTA-ansökan, även om det gamla ESTA-kortet fortfarande är giltigt.

 

Hur du tar reda på utgångsdatumet för ditt nuvarande ESTA :

Du kanske funderar på att återanvända ditt ESTA för att resa till USA inom en snar framtid och vill därför veta om ditt tidigare tillstånd fortfarande är giltigt för att undvika att behöva gå igenom alla ansökningsförfaranden igen och betala de avgifter som krävs.

Det finns flera enkla sätt att göra detta. Du kan till exempel hitta det bekräftelsemail som skickades till dig när du ansökte för första gången. Om du har arkiverat det kommer du inte att ha några svårigheter att hitta det, men om inte, tänk på att göra en sökning med nyckelord i din inkorg. Du kanske också har tänkt på att skriva ut detta dokument, vilket inte är obligatoriskt men kan vara användbart för att hålla ett skriftligt register över hur länge ditt ESTA är giltigt.

Om du inte har skrivit ut eller sparat ditt ESTA-tillstånd kan du se statusen för detta tillstånd online. Detta kan du göra med hjälp av ditt filnummer om du har sparat det, eller med hjälp av annan information som passnummer, efternamn och förnamn genom att besöka den officiella ESTA-webbplatsen.

 

Hur förnyar jag ett utgånget ESTA-tillstånd?

Oavsett om ditt ESTA har nått slutet av sin lagstadgade giltighetstid på två år eller om en viktig del av informationen i din akt har avslutat sin giltighet, kan du också vilja ha information om hur du förnyar ditt resetillstånd.

Till skillnad från vissa dokument och förfaranden som du redan känner till är ESTA-systemet inte utformat för att förnyas automatiskt. Du måste därför göra detta själv.

Du måste därför gå tillbaka till den officiella webbplatsen eller till en webbplats som den vi rekommenderar och fylla i en ny ansökningsblankett som om det vore din första ansökan. Detta är inte en enkel uppdatering av dina uppgifter, utan du börjar från början.

Det finns dock ingen skyldighet att förnya ditt ESTA så snart dess giltighet löper ut. Som vi har sett ovan är ett elektroniskt resetillstånd för Förenta staterna giltigt i två år från och med utfärdandedatumet. Om du planerar att göra flera resor eller resor med mellanlandning eller transitering i USA i framtiden är det därför bättre att vänta med att ansöka om detta resetillstånd tills du verkligen behöver det. På så sätt kan du utnyttja giltighetstiden på bästa sätt. När du förnyar ditt pass ska du på samma sätt komma ihåg att kontrollera att det inte löper ut snart. Om ditt pass går ut innan ESTA:s tvååriga giltighetstid löper ut blir det ogiltigt igen och måste förnyas. Kom ihåg att i möjligaste mån förnya ditt pass först och sedan ansöka om förnyelse av ESTA med numret i det nya passet.

När det gäller förnyelse av ESTA-tillstånd efter att det har löpt ut undrar vissa resenärer om de måste betala de avgifter som de redan betalade när de ansökte första gången.

Svaret på den frågan är tyvärr: Ja, du måste betala dessa avgifter igen utan möjlighet till rabatt eller en särskild förnyelsetaxa. Anledningen till detta beslut är ganska lätt att förstå. Låt oss komma ihåg att en förnyelse av ditt ESTA-tillstånd består av ett nytt fullständigt ansökningsförfarande och därmed en ny inlämning av formuläret. För de amerikanska myndigheter som ansvarar för att granska och besvara ansökningarna innebär detta samma arbetsinsats och det är därför logiskt att de avgifter som tas ut här är desamma som de du var tvungen att betala första gången.

Den goda nyheten är att vissa webbplatser erbjuder dig återbetalning av dessa avgifter om din nya ESTA-ansökan avslås. Det innebär att du inte riskerar att förlora dina pengar om du gör en ny ansökan efter en ändring av viktig information i din akt som inte längre garanterar att du kommer att få detta resetillstånd.

 

Är det nödvändigt att ditt ESTA-tillstånd täcker hela vistelsen i USA?

Som avslutning på den här artikeln vill vi ta upp en relevant fråga som ställs av många resenärer vars ESTA-tillstånd håller på att löpa ut. Vad säger amerikansk lag om att ett ESTA måste vara giltigt under hela vistelsen i USA?

Den goda nyheten är att giltigheten av ditt ESTA i själva verket är viktigast när du reser in i USA. Det är därför särskilt viktigt att detta tillstånd är giltigt på dagen för din avresa. Även om din vistelse i USA varar i 90 dagar, vilket är den högsta tillåtna vistelsen, behöver du inte ha ett tillstånd som täcker dessa tre månader, utan endast ett tillstånd som är giltigt vid din ankomst till USA. Du behöver alltså inte utfärda ett nytt tillstånd under vistelsen om det löper ut, och du får inga problem vid din återresa till Sverige.

Det är dock nödvändigt att här ta upp det särskilda fallet med transiteringar eller mellanlandningar i USA. Som vi kortfattat har nämnt ovan betraktas dessa transiteringar eller mellanlandningar som verkliga vistelser, även om du inte stiger av det flygplan som du reser med. Datumet för din mellanlandning eller transitering kommer således alltid att betraktas som datumet för din inresa i USA. Det är därför som ditt ESTA i detta särskilda fall, och till skillnad från en enkel vistelse i USA, måste täcka både ditt ut- och returflyg. Ta dig därför tid att kontrollera att ditt resetillstånd kommer att vara giltigt under hela resan. Om så inte är fallet kan du ansöka på nytt före din avresa eller under din vistelse i ett annat land än USA, så länge du har en internetuppkoppling till ditt förfogande.

Slutligen bör det noteras att även om ditt ESTA-tillstånd inte behöver omfatta hela din vistelse i USA, gäller inte samma sak för dina andra officiella dokument. Ditt pass måste vara giltigt under hela din vistelse i USA. Om ditt pass håller på att gå ut är det därför lämpligt att förnya det före din resa.

Har du några funderingar?

Ta reda på om din fråga redan har besvarats i listan nedan

ESTA är ett elektroniskt tillstånd för resor till USA som gör det möjligt för vissa medborgare i länder som omfattas av programmet för viseringsundantag att resa till USA för vistelser på 90 dagar eller mindre utan visum. Till skillnad från en visering är ESTA-processen snabb och kräver endast att man fyller i ett ansökningsformulär online för att få detta elektroniska tillstånd på ett papperslöst sätt.

ESTA är giltigt i två år från och med dagen för utfärdandet, om inte resenärens pass löper ut före utgången av denna tvåårsperiod. I detta fall kommer ESTA:s giltighetstid att anpassas till passets utgångsdatum. Giltighetstiden kan också minskas om den resande som har ansökt om ESTA har en större förändring i fråga om nationalitet, identitet eller bostadsort. I så fall måste en ny ansökan göras.

Nej, det är inte möjligt att förlänga ESTA:s giltighetstid. Efter två år, eller om ditt pass löper ut före det datumet, måste du ansöka om ett nytt. Om du dessutom ändrar namn, kön, nationalitet eller annan viktig information måste du också ansöka om en ny ESTA-blankett. Det är därför viktigt att kontrollera giltigheten av ditt ESTA och ditt pass innan du reser till USA för att undvika obehagliga överraskningar vid ankomsten.