Formulär för ESTA-ansökan för USA

Här hittar du all information och användbara tips om ESTA-ansökan om turistvisum för USA och det förfarande som ska följas för denna administrativa formalitet och dess onlineformulär.

Ansök om ESTA online!

Få ditt ESTA för USA snabbt

Ta del av våra guider och praktiska råd för att få ditt elektroniska resetillstånd ESTA för resor till USA.

ESTA-systemet Ta reda på vad ESTA-systemet är och hur du använder detta visumundantag för USA.
Pass och ESTA Ett pass är nödvändigt för att resa till USA och få ett ESTA. Ta reda på vilka villkor och egenskaper som gäller.
ESTA:s medlemsländer Testa om du är berättigad till ESTA-visumundantaget för USA genom att ta reda på vilka nationaliteter som accepteras.
Detaljerat förfarande Ta reda på detaljerna om ESTA-ansökningsförfarandet 100% online och guiden till formuläret som ska fyllas i.
ESTA-tillståndets giltighetstid ESTA-tillståndet är giltigt i två år. Ta reda på under vilka förutsättningar och för vilka resor.
Tid för att få ett ESTA-tillstånd Ta reda på hur lång tid det tar att få ett ESTA-tillstånd, brådskande ansökningar och våra råd om hur du ansöker i tid.
Ansök om ESTA online nu

Online-tjänsteleverantörer låter dig ansöka om ditt ESTA online på några minuter med ett formulär på franska och hjälp om du har problem. Du får sedan ditt tillstånd inom högst 72 timmar.

Ansök om ESTA online! Läs mer på

Alla resenärer som vill besöka USA är inte längre skyldiga att ansöka om visum och kan under vissa förutsättningar ansöka om en ESTA turistvisering eller elektronisk transitvisering. I det här avsnittet hittar du allt du behöver veta om detta förenklade förfarande för att få rätt att vistas i USA, samt många användbara tips som hjälper dig att få detta dokument snabbt och enkelt, direkt online.

ESTA USA-formulär: Online ansökan

 • Definition: ESTA (Electronic System for Travel Authorization) är ett elektroniskt resetillstånd som krävs för medborgare i vissa länder, inklusive Sverige, som vill resa till USA för en vistelse på högst 90 dagar, utan visum, för turism eller affärer.
 • Behörighet: Du kan ansöka om ESTA om du är medborgare i ett land som omfattas av programmet för viseringsundantag, har ett giltigt elektroniskt pass och planerar att resa till USA med flyg eller båt.
 • Förfarande (privat webbplats): Du kan ansöka om ESTA online via den amerikanska regeringens officiella webbplats eller en privat webbplats. Fyll i det svenska formuläret med dina person-, rese- och passuppgifter. Betala avgifterna med kreditkort.
 • Kostnad: Kostnaden för ESTA-ansökan är en icke återbetalningsbar statlig avgift på 21 USD per person, även vid avslag, plus en serviceavgift.
 • Handläggningstid: Det tar i allmänhet 72 timmar att få ett ESTA-svar, men det kan ibland ta längre tid. Vi rekommenderar att du ansöker flera veckor innan du reser till USA.

Vad är ESTA-formuläret för resor till USA?

För några år sedan var det en utmaning att organisera en turistresa till USA eftersom de administrativa förfarandena för att få visum var så komplicerade och omständliga. I dag har den amerikanska regeringen infört ett förenklat förfarande för turistresor till USA med ESTA-programmet för viseringsundantag. ESTA står egentligen för Electronic Travel Authorisation på svenska. Syftet med detta nya förfarande är att förenkla både ansökningsprocessen för turister och de amerikanska immigrationsmyndigheternas behandling av dessa ansökningar.

Till skillnad från traditionella viseringsansökningar görs en ESTA-ansökan direkt online genom att fylla i och bekräfta ett enkelt formulär. Det finns inget behov av att gå till en administration eller att förbereda en fil med olika styrkande handlingar, eftersom allt sker elektroniskt, vilket vi förklarar närmare nedan. 

Men var försiktig! ESTA-resetillstånd gäller endast vistelser i USA i turismsyfte, för att besöka en vän eller familj. För andra reseanledningar, till exempel för att arbeta eller studera i USA, krävs en vanlig visumansökan. Vi kommer också att se senare i den här artikeln att andra villkor måste uppfyllas för att kunna utnyttja detta ESTA-tillstånd.

Slutligen, jämfört med den klassiska viseringen kan du med ESTA-tillståndet organisera en resa till USA enklare, på ett modernt sätt och framför allt mycket snabbt eftersom svaret på din ansökan skickas till dig via e-post inom högst 72 timmar.

 

Vilka är kraven för en ESTA-ansökan online?

Som vi just har sett kan ett ESTA-tillstånd göra det möjligt för dig att resa till USA utan att behöva ansöka om visum om du vill besöka landet eller en släkting. Vi nämnde dock också ovan att du måste uppfylla vissa förutsättningar för att kunna dra nytta av detta program för viseringsundantag. Låt oss gå igenom dessa förutsättningar. 

För det första fungerar ESTA, som vi förklarade ovan, endast för vissa typer av resor till USA och alla skäl för att vistas i landet accepteras inte. Du kan alltså använda detta elektroniska tillstånd för en turistresa eller för att besöka en familjemedlem eller vän.  ESTA godkänns även för affärsresor, förutsatt att du endast är beroende av ett företag i ditt land. Om du vill bli anställd av ett amerikanskt företag, även för en enkel praktik, kan du inte resa till USA med ett ESTA och måste ansöka om en särskild visering för att få arbeta i landet. Samma sak gäller om du vill studera i USA, eftersom det också finns ett särskilt visum som gör det möjligt för dig att uppfylla din dröm.

Förutom anledningen till resan bör du veta att ESTA-tillstånd endast gäller vistelser i USA som inte överstiger 90 dagar. Om du överskrider denna period behöver du en visering. I vilket fall som helst kommer du inte att kunna resa till USA om du planerar att stanna i mer än tre månader, även om du har för avsikt att ansöka om visum efter 90-dagarsperioden.

Observera också att ett av de viktigaste villkoren för att kunna utnyttja den förenklade resetillståndsansökan ESTA är att vara bosatt i ett av medlemsländerna i detta system. När detta nya förfarande inrättades undertecknade USA nämligen ett särskilt avtal med vissa länder, däribland Sverige, och övriga länder i världen är därför uteslutna från detta förfarande. Du kan naturligtvis ta del av den fullständiga listan över länder som är medlemmar i ESTA-systemet på denna webbplats eller på den amerikanska regeringens officiella webbplats. Du måste alltså vara permanent bosatt i ett av de berörda länderna, t.ex. Sverige, och ha ett pass utfärdat av det landet för att kunna dra nytta av detta undantag från viseringskravet.

Slutligen måste du också ha ett giltigt biometriskt eller elektroniskt pass om du vill använda ESTA-systemet för att resa till USA. Ditt passnummer kommer att kopplas elektroniskt till ditt resetillstånd, så du måste ta med dig det när du ansöker online.

Naturligtvis är detta endast förutsättningarna för att få tillgång till ESTA-ansökningsformuläret online. Det betyder att även om du uppfyller dessa villkor är det inte säkert att du får ett positivt svar på din ansökan. Beslutet om huruvida din ansökan om uppehållstillstånd ska godkännas eller inte ligger hos de myndigheter som ansvarar för att pröva dessa ansökningar och därmed hos den amerikanska immigrationsmyndigheten, och godkännandet eller avslaget av ditt ESTA kommer i stor utsträckning att bero på de svar du ger i onlineformuläret.

 

Hur fungerar förfarandet för ESTA-ansökan online?

Som du säkert har förstått görs ESTA-ansökningsförfarandet för USA direkt online och utan att du behöver gå till en myndighet, vilket ofta är fallet med visumansökningar. Du behöver inte heller lämna in några styrkande handlingar, utan tar helt enkelt med dig ditt pass när du går in på frågeformuläret.

Från den officiella webbplatsen eller från vår partners webbplats kan du få tillgång till ett ESTA-ansökningsformulär online som är skrivet helt på svenska, vilket kommer att förenkla din förståelse av de frågor som ställs avsevärt.

Att fylla i formuläret är relativt enkelt och snabbt och kommer inte att ta mer än några minuter. Den första delen handlar om din identitet och personliga situation. Du måste ange fullständigt namn, födelsedatum, adress och yrkes- eller civilstånd. Du måste också ange en giltig e-postadress (det är till denna adress som svaret på din ansökan skickas) och ditt e-pass eller biometriska passnummer (vars giltighet måste omfatta både ansökan och resan).

Den andra delen av formuläret består av en rad frågor om dina tidigare resor, din hälsa och din rättsliga situation. Dina svar på dessa frågor kommer här att användas för att bedöma din allmänna profil och för att kontrollera att du följer amerikansk lag och uppfyller kriterierna för inresa till USA.

När formuläret är fullständigt ifyllt och du har varit noga med att besvara varje fråga på ett ärligt och öppet sätt får du möjlighet att kontrollera alla dina svar innan du slutligen godkänner dem. För att göra detta kommer du att bli ombedd att betala ansökningsavgiften, som inkluderar de avgifter som tas ut av den amerikanska regeringen samt serviceavgiften (om du använder en privat tjänsteleverantör). Denna betalning görs också endast online med ditt kreditkort eller en elektronisk plånbok som Paypal eller annat.

Du har då inget mer att göra från din sida eftersom allt sker automatiskt. Ett tydligt och slutgiltigt svar kommer att skickas till dig via e-post direkt till den adress som du har angett i frågeformuläret inom högst 72 timmar, även om svaret oftast erhålls mycket tidigare. I e-postmeddelandet får du sedan veta om ditt ESTA har godkänts eller avslagits. 

Det bör också noteras att om du reser med din familj är det möjligt att ansöka om ESTA-tillstånd för hela familjen på en gång. Kom ihåg att även barn under 18 år, oavsett ålder, måste ha ett tillstånd för att få resa in i USA.

 

Hur fyller jag i ESTA-ansökningsformuläret för USA?

Del 1: Fyll i dina personuppgifter:

 • Fullständigt namn
 • Födelsedatum
 • kön
 • Nationalitet
 • Nummer på passet
 • Land som utfärdat passet
 • Postadress och telefonnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Familjesituation
 • Information om föräldrar
 • Utbildningsnivå
 • Yrkesmässig situation
 • Information om tidigare vistelser i USA

 

Del 2: Fyll i information om din resa:

 • Datum för din vistelse i USA
 • Adress för din första övernattning i USA
 • Information om flyg- eller sjötransportföretaget

 

Del 3: Svara på säkerhetsfrågorna:

 • Har du någonsin dömts för ett brott?
 • Har du deporterats eller nekats inresa till USA?
 • Har du rest till eller uppehållit dig i vissa länder sedan 2011?
 • Har du en smittsam sjukdom?

Kontrollera dina svar och skicka in ESTA-blanketten.

 

Måste jag fylla i ESTA USA-ansökningsformuläret på den officiella webbplatsen?

Nej, det är inte obligatoriskt att fylla i ESTA-ansökningsformuläret på den officiella amerikanska regeringens webbplats.

Det finns privata webbplatser som erbjuder ett formulär på svenska och assistanstjänster för att hjälpa dig genom processen.

Varför använda en privat webbplats?

 • Formulär på svenska: Privata webbplatser erbjuder en översättning av ESTA-formuläret till svenska, vilket gör det lättare att förstå frågorna och fylla i informationen.
 • Hjälp: Om du har några frågor eller problem kan du kontakta webbplatsens kundtjänst för att få hjälp.
 • Mer användarvänligt gränssnitt: Privata webbplatser kan erbjuda ett mer modernt och användarvänligt gränssnitt än den officiella webbplatsen.

Det är dock viktigt att välja en pålitlig leverantör.

 

Hur ansöker jag om eller använder jag ett ESTA för resor till USA?

När du har genomfört ESTA-ansökningsförfarandet online och fått ett positivt svar på din ansökan behöver du inte visa upp något annat dokument än ditt pass under din resa till USA.

I själva verket är ett ESTA-tillstånd ett slags dematerialiserat visum som faktiskt är ett resetillstånd som bifogas elektroniskt till ditt pass. När personalen som ansvarar för ditt flyg på flygplatsen eller tulltjänstemännen i USA skannar ditt pass ser de alltså på skärmen ditt uppehållstillstånd med datum för giltighet och erhållande. Detta förenklar naturligtvis den administrativa aspekten av din resa eftersom du inte behöver oroa dig för att ta med dig ytterligare ett viktigt dokument.

På din sida kommer detta ESTA-tillstånd att vara helt osynligt. Till skillnad från visum, som tidigare sattes fast på en av sidorna i passet, syns ESTA inte någonstans på ett synligt sätt och endast de enheter av agenter som är behöriga att läsa dessa pass kan få tillgång till det.

Även om det inte är nödvändigt att visa upp detta dokument under resan kan det dock vara bra att ha ett skriftligt dokument i form av en pappershandling. På så sätt kan du skydda dig i händelse av problem och kan när som helst veta hur länge ditt ESTA är giltigt och när det löper ut. Dokumentet innehåller också ditt ärendenummer, vilket kan vara användbart om du vill ändra vissa uppgifter som är tillåtna i ditt ESTA eller om du vill kontrollera dess status online.