Infornationer

Information om kontaktperson i USA

Behöver du en kontaktperson i USA för din ESTA-ansökan? Lär dig hur du använder rätt kontaktuppgifter.

Ansök om ESTA online! Läs mer på
ESTA kontaktinformation

ESTA (Electronic System for Travel Authorization) är ett elektroniskt system som inrättats av den amerikanska regeringen för att underlätta viseringsfria resor till landet. Det är obligatoriskt för medborgare i länder som omfattas av programmet för viseringsundantag och som vill resa till USA för turism eller affärer i upp till 90 dagar. ESTA är av stor betydelse när man reser till USA, eftersom det avgör om resenären har rätt att resa in i USA. Det gör det möjligt för de amerikanska myndigheterna att genomföra bakgrundskontroller av resenärer innan de anländer, vilket ökar gränssäkerheten.

I ESTA-ansökan är en av de viktigaste delarna som ska fyllas i kontaktuppgifterna för kontaktpersonen i USA. Dessa uppgifter är viktiga för att upprätta en länk mellan resenären och en person eller organisation på amerikansk mark om denne behöver hjälp eller kontakt under vistelsen.

För att hjälpa dig att fylla i dina kontaktuppgifter för ESTA på rätt sätt finns en omfattande guide med detaljerade instruktioner och praktiska råd. Du hittar all information du behöver för att se till att dina kontaktuppgifter är korrekta, uppdaterade och i linje med kraven i ESTA-processen. Följ den här guiden för en problemfri ESTA-ansökan och en trevlig reseupplevelse till USA.

 

Vilken är ESTA-kontaktpersonen?

ESTA-kontaktpersonen är en person eller organisation i USA som de amerikanska myndigheterna kan vända sig till vid behov under din vistelse i landet. Kontaktpersonen är en viktig del av din ESTA-ansökan eftersom den utgör en kommunikationslänk vid nödsituationer, ytterligare frågor eller situationer som kräver särskild hjälp.

När du fyller i din ESTA-ansökan kommer du att bli ombedd att lämna fullständiga uppgifter om din kontaktperson i USA. Denna information omfattar vanligtvis namn, adress, telefonnummer och e-postadress för den person eller organisation som du har utsett till din kontaktperson.

Det finns flera anledningar till varför det är nödvändigt att lämna denna information. För det första kan de amerikanska myndigheterna vid behov kontakta dig eller din kontaktperson, vilket underlättar kommunikationen i händelse av oförutsedda händelser eller nödsituationer. Dessutom bidrar den till att förbättra säkerheten och reseövervakningen genom att tillhandahålla ett tillförlitligt och verifierbart sätt att ta kontakt.

Kontaktpunkten kan vara en betrodd person som bor i USA, t.ex. en vän, familjemedlem eller kollega. Det kan också vara en organisation, t.ex. ett hotell, ett företag eller en resebyrå. Det är viktigt att kontaktpersonen snabbt kan nås och att han eller hon vid behov kan vidarebefordra nödvändig information till de berörda myndigheterna.

Det är viktigt att du väljer din kontaktperson för ESTA med omsorg. Se till att du anger kontaktuppgifter till en person eller organisation som kommer att vara tillgänglig och kunna hjälpa dig vid behov under din vistelse i USA. Se till att kontaktuppgifterna är korrekta och aktuella och att du har fått samtycke från personen eller organisationen i fråga innan du anger dem i din ESTA-ansökan.

Ansök om ESTA online!

Personlig information som ska anges i kontaktpunkten:

När du fyller i kontaktuppgifterna i din ESTA-ansökan är det viktigt att du lämnar korrekta och aktuella personuppgifter. Detta säkerställer att de amerikanska myndigheterna har lämpliga medel för att kontakta dig eller din kontaktperson vid behov. Här är de viktigaste personuppgifterna som måste anges för ESTA-kontaktpersonen:

  • Namn på kontaktperson: Ange det fullständiga namnet på den person eller organisation som kommer att vara din kontaktperson i USA. Var noga med att stava namnet korrekt och använd lämplig stavning.

Exempel: John Smith, ABC Company, Hotel XYZ osv.

  • Adress till kontaktpunkten eller personen: Ange den fullständiga adressen till kontaktpunkten. Detta är vanligtvis adressen i USA, inklusive gatunummer, stadsnamn, delstat och postnummer.

Exempel: 123 Main Street, New York, NY 10001, USA.

  • Kontaktpersonens telefonnummer: Ange ett giltigt telefonnummer där kontaktpersonen lätt kan nås. Använd lämpligt internationellt format, inklusive landskod och riktnummer, om tillämpligt.

Exempel: +1 123-456-7890.

  • Kontaktpersonens e-postadress: Ange en giltig e-postadress för kontaktpunkten. Se till att e-postadressen är korrekt och att du har fått personens eller organisationens samtycke till att använda adressen för kontaktändamål i samband med din ESTA-ansökan.

Exempel: contact@example.com.

Ansök om ESTA online!

Vad händer om jag inte har någon kontaktperson i USA?

Vissa resenärer kanske inte har någon personlig kontaktpunkt i USA när de fyller i sin ESTA-ansökan. Det finns dock alternativa alternativ för att tillhandahålla lämplig kontaktinformation. Här är vad du kan göra om du inte har någon kontaktperson i USA:

  • Kontaktuppgifter till hotellet: Om du redan har bokat boende kan du ange kontaktuppgifterna till det hotell där du kommer att bo i USA. Se till att få hotellets fullständiga information, inklusive namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Exempel: Hotell ABC, 456 Main Street, Los Angeles, CA 90001, USA, +1 987-654-3210, info@hotelabc.com.

  • Stödorganisation för besökare: Det finns organisationer och resebyråer som erbjuder stödtjänster till utländska besökare i USA. Dessa organisationer kan fungera som din kontaktperson och ge dig den information du behöver för din ESTA-ansökan. Leta efter pålitliga organisationer som specialiserar sig på att hjälpa internationella resenärer.

Exempel: USA Visitor Support, 789 Broadway, New York, NY 10002, USA, +1 888-555-1234, info@usavisitorsupport.com.

  • Sök efter lämpliga kontaktuppgifter: Om du inte har någon specifik kontaktperson kan du söka på nätet efter lämpliga kontaktuppgifter. Du kan till exempel kontakta turistinformationstjänster, lokala turistbyråer eller yrkesorganisationer inom ditt verksamhetsområde. Var noga med att kontrollera källornas tillförlitlighet och se till att de tillhandahåller giltiga och aktuella kontaktuppgifter.

När du letar efter lämpliga kontaktuppgifter är det lämpligt att använda officiella och pålitliga kontakter. Kolla officiella webbplatser, företagskataloger, välrenommerade turisttjänster eller be om rekommendationer från erfarna resenärer eller diskussionsgrupper på nätet.

Det är viktigt att se till att de kontaktuppgifter du lämnar är korrekta och uppdaterade. Om du har svårt att hitta en lämplig kontaktperson, tveka inte att fråga din resebyrå, ditt flygbolag eller kontakta reseassistanstjänsten för ytterligare råd.

Ansök om ESTA online!

Har du några funderingar?

Ta reda på om din fråga redan har besvarats i listan nedan

Om du inte har någon personlig kontaktperson i USA kan du ge kontaktuppgifter till ett hotell där du kommer att bo under resan. Se till att få all relevant information från hotellet, inklusive namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter kommer att användas som kontaktperson i din ESTA-ansökan.

Ja, du kan söka efter stödorganisationer för utländska besökare i USA. Dessa specialiserade byråer och organisationer kan fungera som kontaktpunkt i din ESTA-ansökan. Sök efter pålitliga företag som erbjuder stöd till internationella resenärer och ange deras fullständiga kontaktuppgifter, inklusive organisationens namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Om du har svårt att hitta en lämplig kontaktperson kan du söka på nätet efter lokala turistinformationstjänster eller turistbyråer. Kolla officiella webbplatser, företagskataloger eller be om rekommendationer från andra erfarna resenärer. Var noga med att kontrollera källornas tillförlitlighet och att du får giltiga och aktuella kontaktuppgifter.