Förutsättningar

ESTA eller visum: Vad behöver du för att åka till New York?

Få information om alla obligatoriska inreseformaliteter för New York: visum, ESTA, giltigt pass.

Ansök om ESTA för New York! Läs mer på
New York Visum

När du planerar din resa till New York som svensk besökare är det viktigt att tänka på formaliteter och inresekrav. De amerikanska myndigheterna lägger stor vikt vid säkerhet och inresekontroll, vilket innebär att vissa administrativa förfaranden måste följas innan du reser. Genom att förstå och följa dessa krav kan du försäkra dig om en trevlig och bekymmersfri vistelse i New York och undvika de besvär och komplikationer som inreseformaliteterna innebär. På följande sida ger vi dig en detaljerad översikt över de specifika inresekraven för svenska besökare till New York. Du hittar viktig information om visum, undantag från viseringskrav, elektroniska resetillstånd (ESTA), krav på pass och annan praktisk information. Det rekommenderas att du läser denna information noggrant och följer den för att säkerställa en regelkonform inresa och för att du ska kunna njuta av din vistelse i Big Apple.

Pass, ESTA och visum för att resa till New York: Vad behöver du?

 • Pass: Ett elektroniskt eller biometriskt pass som är giltigt i minst 6 månader efter det datum då du återvände från USA.
 • Visa Waiver Program (VWP): Tillåter svenska medborgare att vistas i USA i upp till 90 dagar för turism eller affärer utan visum. Kräver ett elektroniskt resetillstånd ESTA (USD 21), som måste erhållas minst 72 timmar före avresan.
 • Visum för vistelser på mer än 90 dagar eller av andra skäl: Utfärdas av amerikanska konsulat.
 • Vistelser: ESTA tillåter flera vistelser på upp till 90 dagar under en 2-årsperiod, men tillåter inte att du arbetar eller studerar i USA.
 • Reseförsäkring: Rekommenderas starkt, men är inte obligatorisk. Täcker sjukvårdskostnader, inställt flyg, hemtransport etc.

Ansök om ESTA för New York!

Behöver jag ett visum eller ESTA för att resa till New York?

USA erbjuder flera olika viseringskategorier, var och en av dem motsvarar en specifik anledning till resan. För svenska besökare till New York i turistsyfte krävs vanligtvis turistvisum (kategori B-2). Denna typ av visum tillåter en tillfällig vistelse i USA för fritidsaktiviteter, familjebesök, medicinsk behandling eller deltagande i sociala eller kulturella evenemang. Det är viktigt att kontrollera behörighetskriterierna och förbereda nödvändiga dokument innan man ansöker om visum.

Som tur är har svenska medborgare undantag från viseringskravet för kortare turistvistelser i USA, inklusive New York. Detta innebär att de kan resa till USA utan visum, förutsatt att de uppfyller vissa specifika villkor. Det är viktigt att kontrollera regelbundet för att få den mest aktuella informationen om de länder som omfattas av detta undantag, eftersom listan kan komma att ändras.

Om du är en svensk besökare och inte är berättigad till undantag från viseringskravet måste du följa processen för visumansökan för att resa in i USA, inklusive New York. Du måste fylla i ansökningsblanketten för icke-immigrantvisum online, betala ansökningsavgiften och boka tid för en intervju på det amerikanska konsulatet eller ambassaden i Sverige. Vid intervjun måste du lämna in styrkande dokument, t.ex. ditt giltiga pass, bevis på din anknytning till Sverige, flyg- och boendebokningar samt information som visar att du har för avsikt att återvända till Sverige efter din vistelse.

Ansök om ESTA för New York!

Elektroniskt resetillstånd ESTA för New York :

Electronic System for Travel Authorisation (ESTA) är ett online-system som inrättats av den amerikanska regeringen för att medborgare i vissa länder, däribland Sverige, ska kunna resa till USA utan visum för turist- eller affärsresor på mindre än 90 dagar. ESTA är särskilt utformat för resenärer som uppfyller kraven för viseringsundantag. Detta förhandstillstånd är ett viktigt steg för att garantera gränssäkerhet och kontroll.

För att få ESTA måste svenska resenärer fylla i en ansökan online på den amerikanska regeringens officiella webbplats. Det rekommenderas att ansöka minst 72 timmar före avresa, även om det går att göra tidigare. De sökande måste lämna personlig information som namn, födelsedatum, pass, kontaktuppgifter och reseuppgifter. Det är viktigt att lämna korrekt och aktuell information när man ansöker.

När ansökan har lämnats in kommer de amerikanska myndigheterna att göra en säkerhetskontroll och en bakgrundsbedömning. I de flesta fall kommer ett svar att ges inom några timmar, där det anges om ESTA-ansökan har godkänts, avslagits eller om ytterligare verifiering krävs. Det rekommenderas att skriva ut eller behålla ESTA-identifieringen för framtida referens.

ESTA är i allmänhet giltigt i två år från och med dagen för godkännandet, om inte sökandens pass löper ut tidigare. Under denna period kan resenärer besöka USA flera gånger utan att överskrida den maximala längden på 90 dagar per vistelse. Det är viktigt att notera att ESTA inte är en visering och inte tillåter en förlängning av vistelsen utöver 90 dagar.

Det är också viktigt att uppfylla villkoren för att använda ESTA. Resenärerna måste resa med ett giltigt biometriskt eller elektroniskt pass och se till att de uppfyller alla restriktioner som rör syftet med resan, t.ex. kortvariga turist- eller affärsresor. Det rekommenderas att kontrollera den senaste informationen på den officiella ESTA-webbplatsen för eventuella ändringar eller uppdateringar.

Ansök om ESTA för New York!

Pass och giltighet för resor till New York :

För att resa in i USA, inklusive New York, måste svenska resenärer ha ett giltigt pass. Passet är ett viktigt dokument som fungerar som bevis på identitet och nationalitet. Det är viktigt att se till att ditt pass är i ordning innan du planerar din resa.

De amerikanska myndigheterna kräver att passet är ett biometriskt eller elektroniskt pass. Kontrollera att ditt pass uppfyller dessa krav innan du reser. Dessutom måste passet vara utfärdat av lämplig myndighet i resenärens hemland.

Förutom kraven på typ av pass är det också viktigt att tänka på passets giltighet när du reser till New York. De amerikanska myndigheterna kräver att passet är giltigt under hela vistelsen i USA. Se därför till att ditt pass inte går ut under resan.

Det bör noteras att det rekommenderas att ditt pass har en minsta giltighetstid som sträcker sig längre än din planerade vistelse. Även om USA inte har något officiellt krav på minsta giltighetstid är det lämpligt att ha minst sex månaders giltighetstid kvar på passet vid avresan.

Det är viktigt att du kontrollerar passets utgångsdatum och förnyar det vid behov före din resa till New York. Flygbolag och immigrationsmyndigheter kan neka dig ombordstigning om ditt pass inte är giltigt under hela din vistelse i USA.

 

Hälsoformaliteter för att resa till New York:

Innan du reser:

 • Reseförsäkring: En heltäckande reseförsäkring rekommenderas starkt, eftersom sjukvårdskostnaderna i USA är mycket höga. Den bör täcka åtminstone kostnaderna för sjukhusvistelse, hemtransport och civilrättsligt ansvar.
 • Vaccinationer: Kontrollera att dina vaccinationer är uppdaterade, särskilt mot difteri, stelkramp, polio, mässling, påssjuka, röda hund och vattkoppor. Det är också lämpligt att vara vaccinerad mot influensa och hepatit A.
 • Medicinsk behandling: Om du genomgår medicinsk behandling, glöm inte att ta med dig tillräckligt med mediciner för hela vistelsen, tillsammans med ett recept från din läkare.

Under din vistelse:

 • Hygien: Tillämpa normala hygienrutiner, t.ex. att tvätta händerna ofta, för att undvika infektioner.
 • Dricksvatten: Drick vatten på flaska eller filtrerat vatten.
 • Mat: Undvik okokt eller otillräckligt tillagad mat, särskilt kött och skaldjur.
 • Sol: Skydda dig mot solen med solkräm, hatt och solglasögon.
 • I en nödsituation: Vid hälsoproblem, ring 911 för att kalla på hjälp.

 

När ska jag påbörja formaliteterna för att resa till New York?

Det finns inget exakt datum då du måste ha genomfört de första formaliteterna för att resa till New York; det beror på flera faktorer:

Datumet för din resa:

 • Ju närmare du är din resa, desto tidigare bör du börja.
 • I synnerhet är det lämpligt att ansöka om ett ESTA minst 72 timmar före avresan.
 • Du bör också boka flyg och boende så tidigt som möjligt, särskilt om du reser under högsäsong.

Vilken typ av visum du behöver:

 • Om du omfattas av programmet för viseringsundantag (ESTA) är allt du behöver göra att ansöka om ett ESTA online.
 • Om du behöver visum kan handläggningstiden vara lång, så det är viktigt att planera flera månader i förväg.

Dina personliga behov:

 • Om du behöver särskilda vaccinationer eller medicinsk behandling är det viktigt att planera i förväg så att du hinner få dem.
 • Om du reser med barn kan det finnas ytterligare formaliteter som måste uppfyllas.

I allmänhet är det lämpligt att börja planera din resa till New York minst 3 till 6 månader i förväg.

Ansök om ESTA för New York!

Slutsats: Vad behöver du för att resa till New York?

Sammanfattningsvis är formaliteterna och inresekraven för att resa till New York som svensk besökare av stor vikt för att säkerställa en problemfri och korrekt resa. Genom att förstå kraven på visum och undantag från viseringskrav, korrekt ansöka om ESTA vid behov och följa passets krav och giltighet kommer du att kunna njuta fullt ut av din vistelse i vackra New York.

Det är viktigt att hålla sig informerad om de senaste uppdateringarna av inreseformaliteterna, eftersom bestämmelserna kan ändras med tiden.

Har du några funderingar?

Ta reda på om din fråga redan har besvarats i listan nedan

För att resa till New York som svensk besökare behöver du några viktiga dokument. Först och främst ska du se till att du har ett giltigt biometriskt eller elektroniskt pass. För det andra ska du kontrollera om du är berättigad till viseringsfrihet. Om så är fallet måste du skaffa ett elektroniskt system för resetillstånd (Electronic System for Travel Authorisation, ESTA) online innan du reser. Om du inte är berättigad till viseringsfrihet måste du ansöka om ett turistvisum.

ESTA är i allmänhet giltigt i två år från och med dagen för godkännandet, om inte ditt pass löper ut före det datumet. För att få ett ESTA måste du fylla i en ansökan online på USA:s officiella webbplats. Se till att du skickar in din ansökan minst 72 timmar före din planerade avresa. När du har skickat in din ansökan får du ett snabbt svar som anger om ditt ESTA har godkänts, avslagits eller om ytterligare verifiering krävs.

För att resa till New York måste ditt pass vara giltigt under hela din vistelse i USA. Även om det inte finns något officiellt krav på en minsta giltighetstid, rekommenderas det att du har minst sex månaders giltighet kvar på ditt pass vid din avresa.