Informacje

Informacje o osobie kontaktowej w Stanach Zjednoczonych

Potrzebujesz osoby kontaktowej w USA do złożenia wniosku ESTA? Dowiedz się, jak korzystać z właściwych danych kontaktowych.

Złóż wniosek o ESTA! Dowiedz się więcej
Osoba kontaktowa ESTA w USA

ESTA (Electronic System for Travel Authorization) to elektroniczny system ustanowiony przez rząd Stanów Zjednoczonych w celu ułatwienia bezwizowego podróżowania do kraju. Jest on obowiązkowy dla obywateli krajów objętych programem bezwizowym, którzy chcą podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych lub biznesowych na okres do 90 dni. ESTA jest niezwykle ważna podczas podróży do Stanów Zjednoczonych, ponieważ określa uprawnienia podróżnego do wjazdu do kraju. Umożliwia on władzom USA sprawdzenie przeszłości podróżnych przed ich przyjazdem, wzmacniając tym samym bezpieczeństwo granic.

W procesie składania wniosku ESTA jedna z kluczowych sekcji do wypełnienia dotyczy danych kontaktowych osoby przebywającej w Stanach Zjednoczonych. Dane te są niezbędne do ustanowienia powiązania między podróżnym a osobą lub organizacją na amerykańskiej ziemi w przypadku potrzeby pomocy lub kontaktu podczas pobytu.

Aby pomóc w prawidłowym wypełnieniu danych kontaktowych ESTA, niniejszy kompleksowy przewodnik zawiera szczegółowe instrukcje i praktyczne porady. Znajdziesz tu wszystkie informacje potrzebne do zapewnienia, że Twoje dane kontaktowe są dokładne, aktualne i zgodne z wymogami procesu ESTA. Postępuj zgodnie z tym przewodnikiem, aby bezproblemowo złożyć wniosek ESTA i przyjemnie podróżować do Stanów Zjednoczonych.

 

Kim jest osoba kontaktowa ESTA?

Osoba kontaktowa ESTA to osoba lub organizacja w Stanach Zjednoczonych, z którą władze amerykańskie mogą się skontaktować, jeśli potrzebują pomocy podczas pobytu w tym kraju. Jest to istotna część wniosku ESTA, ponieważ ustanawia łącze komunikacyjne w przypadku nagłego wypadku, dodatkowych pytań lub sytuacji wymagających specjalnej pomocy.

Podczas wypełniania wniosku ESTA użytkownik zostanie poproszony o podanie pełnych danych osoby kontaktowej w Stanach Zjednoczonych. Informacje te zazwyczaj obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail osoby lub organizacji wyznaczonej jako osoba kontaktowa.

Istnieje kilka powodów, dla których należy podać te informacje. Po pierwsze, umożliwiają one władzom USA skontaktowanie się z Tobą lub Twoją osobą kontaktową w razie potrzeby, co ułatwia komunikację w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń lub sytuacji awaryjnych. Ponadto zwiększają one bezpieczeństwo podróży i nadzór, zapewniając niezawodny i możliwy do zweryfikowania sposób kontaktu.

Punktem kontaktowym może być zaufana osoba mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, np. przyjaciel, członek rodziny lub współpracownik. Może to być również organizacja, taka jak hotel, firma lub biuro podróży. Najważniejsze jest, aby z osobą kontaktową można było szybko się skontaktować i aby mogła ona przekazać niezbędne informacje odpowiednim władzom, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Ważne jest, aby mądrze wybrać osobę kontaktową ESTA. Upewnij się, że podajesz dane osoby lub organizacji, która będzie dostępna i będzie w stanie Ci pomóc, jeśli będziesz potrzebować pomocy podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych. Upewnij się, że dane kontaktowe są prawidłowe, aktualne i że uzyskałeś zgodę danej osoby lub organizacji przed podaniem ich we wniosku ESTA.

Złóż wniosek o ESTA!

Dane osobowe do wprowadzenia w punkcie kontaktowym :

Podczas wypełniania danych osoby kontaktowej we wniosku ESTA ważne jest, aby podać dokładne i aktualne dane osobowe. Zapewni to, że władze USA będą miały odpowiednie środki, aby skontaktować się z Tobą lub Twoją osobą kontaktową w razie potrzeby. Oto główne dane osobowe, które należy podać osobie kontaktowej ESTA:

  • Nazwa punktu kontaktowego lub osoby: Należy podać pełną nazwę osoby lub organizacji, która będzie punktem kontaktowym w Stanach Zjednoczonych. Upewnij się, że nazwisko zostało napisane poprawnie, z użyciem odpowiedniej pisowni.

Na przykład: John Smith, ABC Company, Hotel XYZ itp.

  • Adres punktu kontaktowego lub osoby kontaktowej: Należy podać pełny adres, pod którym można skontaktować się z punktem kontaktowym. Zazwyczaj jest to adres w Stanach Zjednoczonych, w tym numer ulicy, nazwa miejscowości, stan i kod pocztowy.

Przykład: 123 Main Street, Nowy Jork, NY 10001, Stany Zjednoczone.

  • Numer telefonu punktu kontaktowego lub osoby kontaktowej: Podaj prawidłowy numer telefonu, aby można było łatwo skontaktować się z punktem kontaktowym. Użyj odpowiedniego formatu międzynarodowego, w tym numeru kierunkowego kraju i numeru kierunkowego, jeśli dotyczy.

Na przykład: +1 123-456-7890.

  • Adres e-mail punktu kontaktowego lub osoby kontaktowej: Podaj prawidłowy adres e-mail punktu kontaktowego. Upewnij się, że adres e-mail jest prawidłowy i że uzyskałeś zgodę osoby lub organizacji na wykorzystanie tego adresu do celów kontaktowych związanych z Twoim wnioskiem o ESTA.

Na przykład: contact@example.com.

Złóż wniosek o ESTA!

Co mam zrobić, jeśli nie mam osoby kontaktowej w Stanach Zjednoczonych?

Niektórzy podróżni mogą nie mieć osobistego punktu kontaktowego w Stanach Zjednoczonych podczas wypełniania wniosku ESTA. Istnieją jednak alternatywne opcje podania odpowiednich danych kontaktowych. Oto, co możesz zrobić, jeśli nie masz osoby kontaktowej w Stanach Zjednoczonych:

  • Dane kontaktowe hotelu: Jeśli masz już zarezerwowane zakwaterowanie, możesz podać dane kontaktowe hotelu, w którym będziesz przebywać w Stanach Zjednoczonych. Upewnij się, że otrzymałeś pełne dane hotelu, w tym nazwę, adres, numer telefonu i adres e-mail.

Przykład: Nazwa hotelu ABC, 456 Main Street, Los Angeles, CA 90001, USA, +1 987-654-3210, info@hotelabc.com.

  • Organizacja wspierająca odwiedzających: Istnieją organizacje i biura podróży, które oferują usługi wsparcia dla zagranicznych gości odwiedzających Stany Zjednoczone. Organizacje te mogą działać jako osoba kontaktowa i udzielać informacji potrzebnych do złożenia wniosku ESTA. Poszukaj wiarygodnych organizacji, które specjalizują się w pomocy międzynarodowym podróżnym.

Na przykład: USA Visitor Support, 789 Broadway, New York, NY 10002, USA, +1 888-555-1234, info@usavisitorsupport.com.

  • Znalezienie odpowiednich danych kontaktowych: Jeśli nie masz konkretnej osoby kontaktowej, możesz wyszukać odpowiednie dane kontaktowe w Internecie. Możesz na przykład skontaktować się z usługami informacji turystycznej, lokalnymi biurami turystycznymi lub organizacjami zawodowymi w swojej dziedzinie działalności. Upewnij się, że sprawdzasz wiarygodność źródeł i podajesz prawidłowe i aktualne dane kontaktowe.

Szukając odpowiednich danych kontaktowych, warto dać pierwszeństwo oficjalnym i wiarygodnym kontaktom. Sprawdź oficjalne strony internetowe, profesjonalne katalogi, renomowane usługi turystyczne lub poproś o rekomendacje doświadczonych podróżników lub internetowe grupy dyskusyjne.

Należy upewnić się, że podane dane kontaktowe są dokładne i aktualne. Jeśli masz trudności ze znalezieniem odpowiedniej osoby kontaktowej, nie wahaj się poprosić swojego biura podróży, linii lotniczej lub usług pomocy w podróży o dalsze porady.

Złóż wniosek o ESTA!

Czy masz najmniejsze wątpliwości?

Sprawdź, czy na Twoje pytanie udzielono już odpowiedzi na poniższej liście

Jeśli nie masz osobistej osoby kontaktowej w Stanach Zjednoczonych, możesz podać dane hotelu, w którym zatrzymasz się podczas podróży. Upewnij się, że uzyskałeś wszystkie istotne informacje z hotelu, w tym jego nazwę, adres, numer telefonu i adres e-mail. Dane te zostaną wykorzystane jako dane osoby kontaktowej we wniosku ESTA.

Tak, możesz wyszukać organizacje, które wspierają zagranicznych gości odwiedzających Stany Zjednoczone. Te wyspecjalizowane agencje i organizacje mogą działać jako punkt kontaktowy dla Twojego wniosku ESTA. Poszukaj wiarygodnych firm, które oferują usługi pomocy międzynarodowym podróżnym i podaj ich pełne dane kontaktowe, w tym nazwę organizacji, adres, numer telefonu i adres e-mail.

Jeśli masz trudności ze znalezieniem odpowiedniej osoby kontaktowej, możesz poszukać w Internecie usług informacji turystycznej lub lokalnych biur turystycznych. Sprawdź oficjalne strony internetowe, profesjonalne katalogi lub poproś o rekomendacje innych doświadczonych podróżników. Pamiętaj, aby sprawdzić wiarygodność źródeł i podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe.