Małoletnie dziecko: Jak uzyskać wizę do Kanady?

Kanadyjski wniosek o eTA dla dzieci: Dokumenty, zgoda rodziców i procedura online dla tego zezwolenia na podróż.

Złóż wniosek o wizę do Kanady! Dowiedz się więcej
Wiza Kanada dla dzieci

Jeśli planujesz podróż swojego dziecka do Kanady, ważne jest, aby zrozumieć proces składania wniosku o elektroniczne zezwolenie na podróż (eTA). eTA jest niezbędnym wymogiem dla obywateli krajów zwolnionych z obowiązku wizowego, którzy chcą wjechać do Kanady drogą lotniczą. Ta strona została specjalnie zaprojektowana, aby pomóc rodzicom lub opiekunom prawnym w pomyślnym przejściu przez etapy ubiegania się o eTA dla małoletniego dziecka. eTA to znacznie więcej niż tylko formularz administracyjny. Jest to elektroniczny sezam, który pozwala dziecku odkrywać cuda Kanady w pełni bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozumiejąc warunki wstępne, niezbędne dokumenty i proces składania wniosku, możesz zapewnić, że podróż Twojego dziecka przebiegnie sprawnie i z pełnym spokojem.

W tym artykule przeprowadzimy Cię przez każdy etap procesu, dostarczając jasnych informacji i praktycznych porad. Zanim zagłębimy się w szczegóły, krótko omówimy znaczenie eTA jako zezwolenia na podróż i wyjaśnimy, w jaki sposób ta strona może pomóc w procesie uzyskiwania kanadyjskiej eTA dla małoletniego dziecka.

eTA Kanada dla małoletniego dziecka: w skrócie

 • Potrzeba eTA: Nawet małoletnie dzieci potrzebują elektronicznego zezwolenia na podróż (eTA), aby wjechać do Kanady drogą lotniczą.
 • Wniosek składany przez osobę dorosłą: Wniosek o eTA dla małoletniego dziecka musi zostać złożony przez rodzica lub opiekuna prawnego online na oficjalnej stronie internetowej rządu kanadyjskiego lub na stronie internetowej usługodawcy.
 • Wymagane informacje: Formularz eTA dla małoletniego dziecka wymaga podania danych osobowych dziecka, w tym danych paszportowych oraz odpowiedzi na pytania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia.
 • Ważność i czas trwania: eTA dla małoletniego dziecka jest ważna przez pięć lat lub do wygaśnięcia ważności paszportu dziecka, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 • Koszt: Ubieganie się o eTA dla małoletniego dziecka kosztuje 7 CAD, płatne online kartą kredytową lub debetową oprócz opłaty za usługę.

Złóż wniosek o wizę do Kanady!

Czy eTA Canada jest obowiązkowa dla osób niepełnoletnich?

Tak, eTA Canada jest obowiązkowa dla wszystkich nieletnich, nawet noworodków, podróżujących do Kanady drogą lotniczą.

Każde dziecko musi posiadać własną eTA, nawet jeśli podróżuje z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

 

Wymagania wstępne i podstawowe informacje na temat eTA dla dzieci

Elektroniczne zezwolenie na podróż (Electronic Travel Authorization), bardziej znane jako eTA, jest obowiązkowym elektronicznym zezwoleniem dla obywateli krajów zwolnionych z obowiązku wizowego, którzy chcą wjechać do Kanady drogą lotniczą. Zaprojektowany w celu uproszczenia i przyspieszenia procesu wjazdu, eTA jest elektronicznie powiązany z paszportem podróżnego i jest ważny przez określony czas. Zezwolenie to pozwala urzędnikom celnym i imigracyjnym ocenić zgodność podróżnego z wymogami wjazdowymi jeszcze przed wyruszeniem w podróż do Kanady.

ETA ma zastosowanie do obywateli niektórych określonych krajów, którzy są zwolnieni z obowiązku wizowego w przypadku wizyt turystycznych, biznesowych lub tranzytowych w Kanadzie. Kwalifikujące się kraje obejmują Unię Europejską, Wielką Brytanię, Australię, Meksyk i Japonię. Należy jednak pamiętać, że lista kwalifikujących się krajów może ulec zmianie, dlatego zaleca się regularne sprawdzanie aktualizacji w oficjalnych źródłach.

Uzyskanie eTA dla małoletniego dziecka podlega pewnym warunkom, w tym wymaganemu minimalnemu wiekowi. Władze kanadyjskie wymagają, aby osoby niepełnoletnie posiadały własną eTA, nawet jeśli podróżują z rodzicami lub opiekunami prawnymi. Gwarantuje to, że każda osoba wjeżdżająca do Kanady posiada odpowiednie i niezbędne zezwolenie.

 

Przygotowanie do złożenia wniosku o eTA dla małoletniego dziecka

Zanim zaczniesz ubiegać się o eTA dla małoletniego dziecka, upewnij się, że zebrałeś wszystkie niezbędne dokumenty. Staranne przygotowanie zapewni, że proces składania wniosku przebiegnie sprawnie i bez zbędnych opóźnień. Poniżej znajduje się lista dokumentów zazwyczaj wymaganych do złożenia wniosku o eTA dla osoby niepełnoletniej:

 • Paszport małoletniego: Paszport małoletniego musi być ważny przez cały okres planowanego pobytu w Kanadzie.
 • Paszport rodzica lub opiekuna: Paszport rodzica lub opiekuna prawnego towarzyszącego dziecku również musi być ważny.
 • Zdjęcie paszportowe: W przypadku osób niepełnoletnich należy dostarczyć aktualne zdjęcie zgodne ze standardami.
 • Zgoda rodziców: Należy dołączyć podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych dokument zgody na podróż dziecka i wniosek o eTA. Pamiętaj, aby sprawdzić konkretne wymagania dotyczące zgody rodziców, konsultując się z oficjalnymi zasobami.
 • Plan podróży: kopia rezerwacji lotu lub innych dokumentów potwierdzających szczegóły podróży.
 • Informacje o rodzicu lub opiekunie: Do wypełnienia wniosku wymagane będą szczegółowe informacje o rodzicu lub opiekunie prawnym towarzyszącym dziecku.
 • Sposób płatności: Opłatę za eTA należy uiścić przy składaniu wniosku. Upewnij się, że posiadasz ważny środek płatniczy.

 

Zgoda rodzica na uzyskanie eTA dla osoby małoletniej

Uzyskanie zgody rodziców ma kluczowe znaczenie w przypadku ubiegania się o eTA dla małoletniego dziecka. Władze kanadyjskie przywiązują dużą wagę do bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia dzieci podróżujących samotnie lub w towarzystwie osób dorosłych innych niż ich rodzice. Dlatego też konieczne jest dostarczenie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, zezwalającej na podróż dziecka i złożenie wniosku o eTA.

Zgoda rodziców jest dowodem na to, że rodzice lub opiekunowie są w pełni świadomi i zgadzają się na podróż dziecka do Kanady. Pomaga to władzom granicznym upewnić się, że dziecko podróżuje z odpowiednim zezwoleniem i że ma zapewnioną opiekę podczas całego pobytu.

 

Proces ubiegania się o eTA dla osoby niepełnoletniej

Internetowy formularz wniosku eTA ma na celu zebranie niezbędnych informacji o podróżnym, w tym o osobach niepełnoletnich. Oto przewodnik krok po kroku, który pomoże Ci wypełnić formularz zgłoszeniowy:

 • Odwiedź oficjalną stronę internetową lub stronę partnerską oferującą eTA.
 • Przejdź do sekcji wniosku o eTA i wybierz opcję "Nowy wniosek".
 • Wpisz dane osobowe małoletniego, w tym imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć i narodowość.
 • Podaj dane rodzica lub opiekuna towarzyszącego małoletniemu, takie jak imię i nazwisko, pokrewieństwo, adres itp.
 • Udziel precyzyjnych odpowiedzi na pytania dotyczące podróży, planu podróży i długości pobytu.
 • Pobierz wymagane dokumenty, w tym zdjęcie paszportowe małoletniego, paszporty i podpisaną zgodę rodziców.
 • Sprawdź dokładnie wszystkie podane informacje, aby uniknąć błędów lub pominięć.
 • Opłać koszt eTA, korzystając z jednej z akceptowanych metod płatności.

Po prawidłowym wprowadzeniu wszystkich informacji i przesłaniu dokumentów można złożyć wniosek o eTA dla osoby małoletniej. Upewnij się, że zachowałeś kopię potwierdzenia złożenia wniosku do swojej osobistej dokumentacji.

Aby uzyskać eTA dla osoby niepełnoletniej, należy uiścić opłatę administracyjną. Opłaty te przyczyniają się do rozpatrzenia wniosku i weryfikacji informacji przez władze kanadyjskie. Wysokość opłat może się różnić i zaleca się sprawdzenie aktualnych opłat na oficjalnej stronie CBSA w momencie składania wniosku. Akceptowane metody płatności mogą obejmować karty kredytowe lub debetowe.

Przed złożeniem wniosku o eTA dla osoby małoletniej należy dokładnie sprawdzić wszystkie informacje podane w formularzu. Błędy lub pominięcia mogą prowadzić do opóźnień w rozpatrywaniu wniosku lub nawet do odmowy wydania eTA. Upewnij się, że imiona i nazwiska, daty urodzenia, numery paszportów i wszystkie inne informacje są poprawne i zgodne z oficjalnymi dokumentami.

Po wypełnieniu formularza wniosku eTA dla osoby niepełnoletniej i dokładnym sprawdzeniu wszystkich informacji można przystąpić do składania wniosku. Oto jak to zrobić:

 • Kliknij przycisk "Wyślij" na końcu formularza.
 • Poczekaj, aż system potwierdzi otrzymanie zgłoszenia i poda jego numer.
 • Numer wniosku należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, ponieważ będzie on potrzebny do śledzenia statusu wniosku.

Po złożeniu wniosku Kanadyjska Agencja Służb Granicznych (CBSA) rozpatrzy go i poinformuje e-mailem, czy eTA została zatwierdzona lub jakie są dalsze kroki w przypadku jej odrzucenia.

Złóż wniosek o wizę do Kanady!

Czy masz najmniejsze wątpliwości?

Sprawdź, czy na Twoje pytanie udzielono już odpowiedzi na poniższej liście

Elektroniczne zezwolenie na podróż (eTA) jest niezbędne dla wszystkich nieletnich podróżujących do Kanady drogą lotniczą, nawet jeśli towarzyszą im rodzice lub opiekunowie. eTA zapewnia, że władze kanadyjskie są informowane o podróży dziecka, zwiększając tym samym jego bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi przepisami.

Aby ubiegać się o eTA dla osoby niepełnoletniej, potrzebny będzie ważny paszport zarówno dziecka, jak i rodzica lub opiekuna, zdjęcie legitymacyjne osoby niepełnoletniej, podpisany dokument zgody rodzica, plan podróży oraz dane rodzica lub opiekuna towarzyszącego dziecku.

Zgoda rodzica jest kluczowym krokiem. Należy ją dołączyć przy składaniu wniosku o eTA dla osoby niepełnoletniej. Dokument ten pokazuje, że rodzice lub opiekunowie upoważniają dziecko do podróży i złożenia wniosku o eTA. Upewnij się, że wypełniłeś szablon listu zgody rodzicielskiej i przesłałeś go wraz z innymi dokumentami wymaganymi przy składaniu wniosku.