Wypełnij formularz online dla wizy eTA Kanada

Uzyskaj kanadyjską eTA, postępując zgodnie z naszym szczegółowym przewodnikiem. Wypełnij poprawnie formularz online, aby podróż do Kanady zakończyła się sukcesem.

Wypełnij formularz eTA Canada! Dowiedz się więcej
Formularz eTA Kanada

eTA jest niezbędnym elementem dla podróżnych, którzy chcą odwiedzić Kanadę na krótki pobyt, czy to w celach turystycznych, biznesowych czy z innych uzasadnionych powodów. W tym szczegółowym przewodniku przedstawimy szereg prostych i jasnych kroków, które pomogą Ci poruszać się po formularzu wniosku online. Każdy krok ma na celu poprowadzenie Cię przez ważne sekcje formularza, koncentrując się na kluczowych informacjach, które musisz podać. Niezależnie od tego, czy wypełniasz ten formularz po raz pierwszy, czy po prostu potrzebujesz porady, aby upewnić się, że wszystko jest poprawne, jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci na każdym kroku.

Formularz eTA Canada: w skrócie

 • Wymóg eTA: Elektroniczne zezwolenie na podróż (eTA) jest obowiązkowe dla osób zwolnionych z obowiązku wizowego podróżujących do Kanady drogą lotniczą.
 • Ważność: eTA jest ważna przez pięć lat lub do momentu wygaśnięcia ważności paszportu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 • Czas przetwarzania: Wniosek o eTA jest zwykle rozpatrywany w ciągu kilku minut, ale zaleca się złożenie wniosku na kilka dni przed wylotem w przypadku nieprzewidzianych opóźnień.
 • Wymagane informacje: Formularz eTA wymaga podania danych osobowych, danych paszportowych, szczegółów podróży oraz odpowiedzi na pytania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia.
 • Opłata za wniosek: Koszt złożenia wniosku o eTA wynosi 7 CAD (bez opłat manipulacyjnych), płatne online kartą kredytową lub debetową.

Wypełnij formularz eTA Canada!

Czym jest formularz eTA dla Kanady?

Formularz elektronicznego zezwolenia na podróż (eTA) jest wymogiem wjazdu dla zagranicznych podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego do Kanady drogą lotniczą. Wdrożony przez rząd kanadyjski, eTA ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa granic i ułatwienie obsługi podróżnych.

 • Kto musi go wypełnić? Obywatele krajów zwolnionych z obowiązku wizowego, którzy chcą wjechać do Kanady drogą lotniczą, muszą uzyskać eTA przed podróżą. Dotyczy to turystów, pasażerów tranzytowych i osób podróżujących służbowo.
 • Proces składania wniosku: Wniosek o eTA składa się online, na oficjalnej stronie internetowej kanadyjskiego rządu. Formularz wymaga podania danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, adres i dane paszportowe.
 • Pytania dotyczące bezpieczeństwa: Kandydaci muszą odpowiedzieć na pytania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia, które umożliwiają władzom kanadyjskim sprawdzenie dopuszczalności podróżnych i wykrycie wszelkich potencjalnych zagrożeń.

 

Gdzie mogę znaleźć formularz eTA dla Kanady?

Aby uzyskać elektroniczne zezwolenie na podróż (eTA) do Kanady, konieczne jest skorzystanie z oficjalnej strony internetowej lub uznanego usługodawcy, aby zagwarantować bezpieczeństwo i dokładność wniosku.

 • Korzystanie z oficjalnej strony internetowej lub stron usługodawcy: Ważne jest, aby korzystać wyłącznie z oficjalnej strony internetowej lub strony uznanego usługodawcy w celu złożenia wniosku o eTA. Unikaj podejrzanych witryn, które mogą potencjalnie narazić na szwank Twoje dane osobowe.
 • Przygotowanie: Przygotuj wszystkie niezbędne informacje z wyprzedzeniem, aby uniknąć opóźnień w składaniu wniosku.
 • Sprawdź informacje: Pamiętaj, aby dwukrotnie sprawdzić wszystkie wprowadzone informacje, aby uniknąć błędów, które mogą opóźnić rozpatrzenie wniosku.

 

Pierwsza część formularza eTA: Dane osobowe

Po wprowadzeniu sekcji danych osobowych w formularzu wniosku o wizę kanadyjską online (eTA Canada) ważne jest, aby podać dokładne i kompletne dane. Ten krok jest niezbędny do ustalenia tożsamości i zapewnienia korespondencji z oficjalnymi dokumentami. Oto jak poprawnie wypełnić tę kluczową sekcję:

 • Imię i nazwisko: Wpisz swoje imię i nazwisko dokładnie tak, jak widnieje w paszporcie. Nie zostawiaj żadnych dodatkowych spacji ani niepotrzebnych znaków specjalnych. Użyj odpowiednich wielkich i małych liter.
 • Data urodzenia: Wprowadź datę urodzenia w wymaganym formacie (dd/mm/rrrr). Upewnij się, że data jest poprawna i zgodna z paszportem.
 • Płeć: Wskaż swoją płeć zgodnie z tożsamością prawną. Wybierz "mężczyzna" lub "kobieta" w zależności od płci.
 • Narodowość: Wybierz swoją aktualną narodowość z rozwijanego menu. Upewnij się, że wybrałeś obywatelstwo zgodne z paszportem.

Wypełnij formularz eTA Canada!

Druga część formularza eTA: Informacje o podróży do Kanady

Po przejściu do sekcji informacji o podróży w internetowym formularzu wniosku wizowego do Kanady (eTA Canada) ważne jest, aby podać dokładne i kompletne szczegóły dotyczące planowanej podróży. Informacje te pomagają władzom zrozumieć charakter Twojej wizyty i podejmować świadome decyzje. Oto jak dokładnie wypełnić tę sekcję:

 • Planowane daty podróży: Wskaż dokładnie datę rozpoczęcia i zakończenia podróży do Kanady. Upewnij się, że daty te odpowiadają Twoim planom podróży.
 • Cel podróży: Wybierz główny powód wizyty z dostępnych opcji, takich jak turystyka, biznes, wizyty rodzinne, nauka itp.
 • Czas pobytu: Wskaż planowany czas pobytu w Kanadzie. Powinien on odpowiadać podanym datom podróży.
 • Adres w Kanadzie: Jeśli wiesz już, gdzie zatrzymasz się w Kanadzie, podaj pełny adres. W przeciwnym razie możesz wpisać adres hotelu, w którym planujesz się zatrzymać po przyjeździe.
 • Plan podróży: Podaj krótki zarys planu podróży po Kanadzie, w tym miasta, które planujesz odwiedzić i aktywności, które zamierzasz wykonywać.

 

Trzecia część formularza eTA: Informacje paszportowe

Sekcja informacji o paszporcie w kanadyjskim formularzu wniosku wizowego online (eTA Canada) ma kluczowe znaczenie dla ustalenia Twojej tożsamości i kwalifikowalności. Upewnij się, że dokładnie wprowadzasz dane paszportowe. Oto jak zrobić to poprawnie:

 • Numer paszportu: wprowadź numer paszportu dokładnie tak, jak widnieje na dokumencie. Sprawdź dokładnie cyfry i litery, aby uniknąć błędów.
 • Data wydania: Podaj datę wydania paszportu. Użyj formatu (dd/mm/rrrr).
 • Data ważności: Wprowadź datę wygaśnięcia ważności paszportu. Upewnij się, że jest on ważny przez cały okres planowanego pobytu w Kanadzie.
 • Kraj wydający: Wybierz kraj, który wydał paszport z rozwijanego menu.

Wypełnij formularz eTA Canada!

Czwarta część formularza eTA: Informacje o zatrudnieniu i przeszłości

Sekcja dotycząca zatrudnienia i informacji ogólnych w internetowym formularzu wniosku wizowego do Kanady (eTA Canada) ma na celu podanie szczegółowych informacji na temat statusu zatrudnienia i poprzednich podróży. Informacje te pomagają władzom ocenić kwalifikowalność i zamiar złożenia wizyty. Oto jak dokładnie wypełnić tę sekcję:

 • Obecna praca: Podaj informacje o swojej obecnej pracy, w tym nazwę pracodawcy, stanowisko i okres zatrudnienia.
 • Podróże do Kanady i innych krajów: Wskaż, czy w przeszłości odwiedziłeś Kanadę lub jakikolwiek inny kraj. Jeśli tak, podaj daty podróży i cel wizyty.
 • Rejestr karny: Jeśli jesteś karany, postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami, aby podać szczegółowe informacje. W niektórych przypadkach mogą być wymagane dodatkowe dokumenty.

 

Przegląd i weryfikacja przed przesłaniem formularza eTA

Dokładne sprawdzenie i weryfikacja wszystkich informacji podanych w internetowym formularzu wniosku wizowego do Kanady (eTA Canada) ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, że wniosek jest dokładny i kompletny. Ten ostatni krok odgrywa kluczową rolę w powodzeniu aplikacji. Oto jak zrobić to skutecznie:

Weryfikacja pozwala nam wykryć i poprawić wszelkie błędy, niespójności lub pominięcia przed złożeniem wniosku. Gwarantuje to, że informacje są dokładne i nic nie zostało przeoczone.

Wskazówki dotyczące sprawdzania i korygowania :

 • Przeczytaj uważnie: Przejrzyj każdą sekcję formularza, uważnie czytając każde pole i każdy podany szczegół.
 • Sprawdź daty: Upewnij się, że daty podróży, urodzenia, wygaśnięcia paszportu itp. są spójne i poprawne.
 • Unikaj literówek: Zwracaj uwagę na literówki lub błędy ortograficzne, które mogą prowadzić do problemów.
 • Spójność: Sprawdź, czy wszystkie informacje są spójne i zgodne, szczególnie w odniesieniu do oficjalnych dokumentów.
 • Sprawdź wybrane opcje: Upewnij się, że wybrałeś właściwe opcje w rozwijanych menu.
 • Dokumenty uzupełniające : Sprawdź, czy wymagane są jakiekolwiek dokumenty uzupełniające i upewnij się, że je załączyłeś.

Wypełnij formularz eTA Canada!

Składanie wniosków eTA i czas ich rozpatrywania

Po dokładnym zapoznaniu się ze wszystkimi informacjami podanymi w formularzu wniosku o wizę kanadyjską online (eTA Canada) i upewnieniu się, że są one poprawne, możesz przejść do etapu składania wniosku. Wykonaj poniższe kroki, aby sfinalizować swój wniosek:

 • Ostateczna weryfikacja: Przed przesłaniem aplikacji należy poświęcić chwilę na przejrzenie całego formularza i upewnienie się, że każda sekcja jest kompletna i poprawna.
 • Opłata manipulacyjna: Należy pamiętać, że na tym etapie może być wymagana opłata manipulacyjna. Zapoznaj się z informacjami podanymi na oficjalnej stronie internetowej, aby uzyskać informacje o kwotach i akceptowanych metodach płatności.
 • Przesyłanie online: Poszukaj przycisku lub opcji przesyłania w formularzu. Kliknij go, aby wysłać wniosek drogą elektroniczną.
 • Potwierdzenie: Po pomyślnym złożeniu wniosku powinieneś otrzymać potwierdzenie. Potwierdzeniem może być numer śledzenia lub potwierdzenie elektroniczne. Zachowaj je dla siebie.
 • Czas przetwarzania : Czas rozpatrywania wniosku może się różnić w zależności od różnych czynników. Informacje na temat szacowanego czasu przetwarzania można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej.
Czy masz najmniejsze wątpliwości?

Sprawdź, czy na Twoje pytanie udzielono już odpowiedzi na poniższej liście

eTA (Electronic Travel Authorisation) to obowiązkowe zezwolenie na podróż dla osób zwolnionych z obowiązku wizowego podróżujących do Kanady drogą lotniczą. Obywatele kwalifikujących się krajów muszą uzyskać eTA przed wylotem. Zezwala ona na krótkoterminowe pobyty w celach turystycznych, biznesowych lub rodzinnych. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do otrzymania eTA na oficjalnej stronie rządu Kanady.

Oczywiście formularz wniosku online został zaprojektowany tak, aby był przyjazny dla użytkownika. Aby jednak upewnić się, że wszystkie kroki zostały wykonane poprawnie, zaleca się skorzystanie z oficjalnej kanadyjskiej strony rządowej lub uznanych prywatnych platform. Strony te często oferują przewodniki online i pomoc w prawidłowym wypełnieniu formularza. Będą one zatem bardzo przydatne, jeśli nie masz pewności, jak odpowiedzieć na niektóre pytania.

Czas rozpatrywania wniosków jest na ogół różny, ale wnioski o eTA Canada są często rozpatrywane szybko. Średnio proces ten trwa od kilku minut do kilku dni. Zaleca się złożenie wniosku co najmniej kilka tygodni przed planowaną podróżą, aby zapewnić sobie wystarczającą ilość czasu na uzyskanie zatwierdzenia. Możesz monitorować status swojego wniosku za pomocą narzędzi dostępnych na oficjalnej stronie internetowej.