Saudiarabien Umrah-visum: Hur mycket kostar ansökan?

Viktig information om Umra-visum i Saudiarabien: kostnad, giltighetstid och krav som du bör känna till innan du reser.

Ansöka om ett Umrah-visum! Ta reda på mer
Pris för umrah-visum

Umrah är en viktig religiös handling för muslimer runt om i världen, och Saudiarabien är den plats där denna viktiga handling äger rum. Varje år reser miljontals troende till Saudiarabien för att utföra Umrah, en frivillig pilgrimsfärd till Mecka. Denna djupgående andliga upplevelse lockar till sig troende från alla samhällsskikt, ivriga att komma närmare Gud. För att genomföra sin Umrah-pilgrimsfärd i Saudiarabien måste resenärerna uppfylla de rättsliga kraven, inklusive att erhålla ett lämpligt visum. Visumet är en viktig del av processen, eftersom det gör det möjligt för pilgrimer att resa in i landet och delta i denna heliga ritual. Det är därför viktigt att förstå vilka kostnader och avgifter som är förknippade med att få detta visum om du ska kunna planera din Umrah-resa på ett effektivt sätt. Syftet med denna sida är att ge dig omfattande och objektiv information om priset för ett Umrah-visum i Saudiarabien. Vi kommer att titta på de olika typer av visum som finns tillgängliga, kostnaderna för att erhålla dem, samt andra viktiga detaljer som giltighetstiden för visumet och de villkor som krävs. Vårt mål är att hjälpa dig att planera din resa på ett informerat sätt, med en tydlig förståelse för de kostnader som är förknippade med denna unika andliga upplevelse.

 

 Hur mycket kostar ett Umrah-visum i Saudiarabien?

Kostnaden för ett Umrah-visum i Saudiarabien varierar beroende på flera faktorer, till exempel typ av visum, din nationalitet och den behandlingstid du väljer. Här är en översikt över den genomsnittliga kostnaden eller priset som europeiska medborgare kan stöta på när de planerar sin Umrah-resa:

 • Elektroniskt umrah-visum: Det elektroniska umrah-visumet är det billigaste alternativet och kostar ca 490 SAR, motsvarande ca 130 USD. Detta täcker visumavgiften samt den obligatoriska reseförsäkringen.
 • Umrah-visum vid ankomsten: För dem som väljer att få sitt visum vid ankomsten till Saudiarabien är kostnaden cirka 480 SAR, eller cirka 127 USD. Det är viktigt att notera att betalningen måste göras i saudiska riyaler med ett internationellt kredit- eller betalkort och MADA.
 • Umrah-visum via resepaket: Från och med 2022 måste pilgrimer som väljer Umrah-visum i allmänhet köpa ett specifikt resepaket. Kostnaden för visumansökan är cirka 380 till 490 dollar, beroende på vilket resepaket som valts. Som ett resultat varierar den totala kostnaden för Umrah-resan mellan 1 500 och 2 000 dollar.

Om du bestämmer dig för att ansöka om ett Saudiarabiskt elektroniskt turistvisum via iVisa kan priserna variera beroende på ditt ursprungsland och den behandlingshastighet du väljer. Här är de alternativ som för närvarande är tillgängliga för européer:

 • Standardbehandling (6 dagar): 218,99 USD*.
 • Påskyndad behandling (3 dagar): 267,99 USD*.
 • Super Rush (2 dagar): 336,99 US-dollar*.

Dessa kostnader inkluderar iVisa-processavgiften och den statliga ansökningsavgiften på 144 USD.

Det är viktigt att notera att visumavgifterna kan ändras, så det är tillrådligt att kontrollera aktuella priser med de relevanta saudiska myndigheterna eller konsulaten innan du ansöker om visum.

*Priserna kan komma att ändras.

Ansöka om ett Umrah-visum!

De olika typerna av umrah-visum

Umrah i Saudiarabien är en värdefull andlig upplevelse för många muslimer, och det finns flera typer av visum tillgängliga för att underlätta denna resa. Här är en översikt över de viktigaste typerna av umrah-visum:

 • Umrah turistvisum utfärdas till pilgrimer som vill utföra Umrah utanför Hajj-säsongen. Det är i allmänhet giltigt under en kort period, vilket innebär att pilgrimer måste planera sina resor under denna specifika period. Kostnaderna för denna typ av visum varierar beroende på ett antal faktorer, inklusive vistelsens längd och den sökandes nationalitet.
 • Transitvisumet för Umrah är avsett för resenärer som är på genomresa i Saudiarabien på väg till sin slutdestination. Denna typ av visum är i allmänhet giltigt under en kort period, och pilgrimer får inte lämna transitflygplatsen. Kostnaden för detta visum varierar också beroende på hur länge transiteringen varar.
 • Invånare i Saudiarabien som vill genomföra Umrah kan få ett visum för detta ändamål. Detta visum är giltigt under en längre period, vilket gör det möjligt för invånare att planera sin resa mer flexibelt. Priset för detta visum är i allmänhet lägre än för turistvisum, men de beror fortfarande på olika faktorer.

 

Mer information om visum för Umrah

Giltighetstiden för ett Umrah-visum i Saudiarabien kan variera beroende på vilken typ av visum du har erhållit. Här är lite användbar information om giltighetstiden:

 • Elektroniskt umrah-visum: Detta visum är i allmänhet giltigt i 30 dagar. Detta innebär att du måste utföra din Umrah inom denna period.
 • Umrah-visum vid ankomst: Visum vid ankomst är i allmänhet giltigt under en liknande period, cirka 30 dagar. Se till att du respekterar denna tidsgräns.
 • Umrah-visum via resepaket: Giltighetstiden kan variera beroende på vilket resepaket du har valt. Var noga med att kontrollera den specifika giltighetstiden med din resebyrå.

Handläggningstiden för en ansökan om Umrah-visum kan också variera beroende på ett antal faktorer, t.ex. vilken typ av visum du ansöker om och från vilket land du ansöker. Här är några allmänna riktlinjer för handläggningstider:

 • Elektroniskt Umrah-visum: Behandlingen av en elektronisk visumansökan tar i allmänhet några dagar, beroende på vilken behandlingshastighet du väljer.
 • Umrah-visum vid ankomst: Visum vid ankomst behandlas i allmänhet snabbt vid ankomsten till Saudiarabien.
 • Umrah-visum via resepaket: Handläggningstiden kan variera beroende på vilken resebyrå och vilket paket du väljer. Var noga med att kontrollera dessa detaljer när du bokar din resa.

För att få ett Umrah-visum i Saudiarabien finns det särskilda villkor som du måste uppfylla. Dessa villkor kan variera något beroende på vilken typ av visum du ansöker om, men här är några allmänna villkor:

 • Var muslim, eftersom Umrah är en religiös ritual som är reserverad för troende inom islam.
 • Ett giltigt pass med ett utgångsdatum som ligger tillräckligt långt fram i tiden för att täcka din vistelse i Saudiarabien.
 • Vara vid god fysisk och psykisk hälsa för att genomföra resan.
 • Teckna en obligatorisk reseförsäkring som täcker medicinska nödsituationer och andra incidenter under din vistelse.
 • Respektera Saudiarabiens lagar och förordningar under din vistelse.

Dessa villkor kan komma att ändras, så det är tillrådligt att konsultera officiella saudiarabiska källor eller kontakta de relevanta konsulära myndigheterna för de mest aktuella kraven.

Har du några funderingar?

Ta reda på om din fråga redan har besvarats i listan nedan

Kostnaden för ett Umrah-visum kan variera beroende på ett antal faktorer, inklusive typ av visum, den sökandes nationalitet och handläggningstiden. Genomsnittspriset för ett elektroniskt Umrah-visum är cirka 120 USD, medan Umrah-visum vid ankomst kostar cirka 127 USD. Om du väljer ett Umrah-resepaket kan den totala kostnaden variera mellan 1 500 och 2 000 dollar. Det är viktigt att notera att dessa avgifter kan ändras, så det är tillrådligt att kontrollera aktuella priser med relevanta saudiska myndigheter eller konsulat innan du ansöker om ditt visum.

Giltighetstiden för ett Umrah-visum i Saudiarabien beror på vilken typ av visum du har erhållit. I allmänhet är ett elektroniskt umrah-visum giltigt i cirka 30 dagar, liksom umrah-visum vid ankomst. Giltighetstiden kan dock variera beroende på vilket resepaket du väljer om du väljer ett visum via ett paket. Var noga med att kontrollera den specifika giltighetstiden för ditt visum när du ansöker.

För att få ett Umrah-visum för Saudiarabien måste du uppfylla vissa villkor. Du måste vara muslim, ha ett giltigt pass med ett utgångsdatum som ligger tillräckligt långt fram i tiden för att täcka din vistelse, vara vid god fysisk och psykisk hälsa, teckna en obligatorisk reseförsäkring och åta dig att följa Saudiarabiens lagar och förordningar under din vistelse. Dessa villkor kan komma att ändras, så det är viktigt att konsultera officiella källor eller kontakta de berörda konsulära myndigheterna för att få de senaste kraven.