Affär i Indien: Hur får jag ett visum?

Ansöka om affärsvisum för Indien: ta reda på vilka steg som krävs, vilka dokument som krävs och vilka alternativ som finns online.

Ansök om affärsvisum för Indien! Ta reda på mer
Affärsvisum för Indien

Affärsvisumet spelar en avgörande roll för resenärer som besöker Indien i yrkesmässigt syfte. Det ger dig möjlighet att genomföra kommersiella aktiviteter, affärsmöten och samarbeten med indiska företag. Syftet med den här sidan är att ge dig detaljerad information om de steg du måste ta för att ansöka om ett affärsvisum för Indien. Oavsett om du överväger det traditionella affärsvisumet eller det elektroniska affärsvisumet, kommer vi att vägleda dig genom villkoren för stödberättigande, dokumentkrav, ansökningsförfaranden och mycket mer. Oavsett om du är entreprenör, företagsledare eller egenföretagare är vårt mål att hjälpa dig att enkelt få ditt affärsvisum. Följ våra praktiska råd och anvisningar för en framgångsrik ansökan om affärsvisum och upptäck skillnaderna mellan de två alternativen så att du kan välja det som bäst passar dina behov. Gör dig redo att utforska Indiens spännande affärsmöjligheter genom att skaffa ditt problemfria affärsvisum.

 

Det klassiska affärsvisumet för Indien: Funktioner och förfarande

Det klassiska affärsvisumet är ett traditionellt alternativ för att resa till Indien i affärssyfte. Det ger resenärer rätt att bedriva affärsverksamhet, delta i affärsmöten, konferenser eller förhandla om kontrakt. Denna typ av visum ger flexibilitet för längre vistelser och en mängd olika affärsåtaganden.

För att vara berättigad till Classic Business-visum måste du uppfylla vissa villkor, t.ex. ha ett registrerat företag, ha affärsförbindelser med Indien eller vara inbjuden av ett indiskt företag. De dokument som krävs inkluderar ett inbjudningsbrev från det indiska företaget, ett brev från arbetsgivaren, bevis på ekonomisk solvens, ett giltigt pass, nytagna fotografier och eventuellt andra dokument som är specifika för din yrkesmässiga situation.

Steg att följa för att ansöka om ett klassiskt affärsvisum :

 • Samla de nödvändiga dokumenten: Förbered alla nödvändiga dokument i enlighet med kraven från den indiska ambassaden eller konsulatet.
 • Fyll i ansökningsformuläret: Fyll i visumansökan noggrant och lämna korrekta uppgifter.
 • Betalning av avgifter: Betala avgiften för viseringsansökan i enlighet med anvisningarna.
 • Skicka in ansökan: Skicka in din visumansökan med alla nödvändiga dokument till den relevanta indiska ambassaden eller konsulatet.
 • Spåra statusen på din ansökan: Använd referensnumret för att spåra statusen på din ansökan online eller via andra kommunikationsmedel.

Handläggningstiderna för det klassiska affärsvisumet kan variera beroende på årstid och var ansökan lämnas in. Det är tillrådligt att lämna in din ansökan i god tid för att undvika förseningar. Avgifterna för visumansökan fastställs i allmänhet av den indiska ambassaden eller konsulatet och kan variera beroende på vistelsens längd och den sökandes nationalitet. Var noga med att kontrollera de aktuella avgifterna när du ansöker.

 

E-Visa för Indien för onlineföretag: funktioner och förfarande

Business e-Visa är ett snabbt och smidigt alternativ för att få visum för affärsresor till Indien. Det gör det möjligt för berättigade resenärer att ansöka om sitt visum online och undvika resor till den indiska ambassaden eller konsulatet. Denna förenklade process är extra bekväm för affärsresenärer.

Business e-Visa erbjuder ett antal fördelar, såsom förenklade förfaranden, snabbare handläggningstider och flexibilitet för kortvariga affärsresor. Det är dock viktigt att notera att Business e-Visa har vissa begränsningar, inklusive en begränsad vistelsetid och specifik giltighet, samt restriktioner för tillåten affärsverksamhet.

Behörighetskriterierna för Business e-Visa kan variera beroende på den sökandes nationalitet. I allmänhet är det nödvändigt att ha affärsförbindelser med Indien, ha ett giltigt pass, ladda upp ett nytaget fotografi och tillhandahålla information om företaget och anledningen till affärsresan.

Ansök om affärsvisum för Indien!

Ansökningsförfarande online för e-Visa för företag

 • Gå till den officiella webbplatsen eller webbplatsen för en privat tjänsteleverantör för e-Visa för företag.
 • Fyll i ansökningsformuläret online och lämna exakta och fullständiga uppgifter.
 • Ladda upp de dokument som krävs, t.ex. ett fotografi och ett skannat pass.
 • Betala ansökningsavgiften online med de godkända betalningsalternativen.
 • Skicka in din ansökan och få ett referensnummer för att kunna följa statusen på din ansökan.

Handläggningstiderna för e-Business Visa är i allmänhet snabbare än för det traditionella visumet och handläggs ofta inom några dagar efter det att ansökan lämnats in. Avgifterna för e-Business-visum varierar beroende på hur lång vistelsen ska vara och vilken nationalitet den sökande har. Var noga med att kontrollera aktuella avgifter och handläggningstider när du ansöker.

Ansök om affärsvisum för Indien!

Praktiska råd för en framgångsrik ansökan om affärsvisum

 • Förbereda dokumenten och lämna in en fullständig ansökan: För att maximera dina chanser till framgång bör du noggrant förbereda alla dokument som krävs för din ansökan om affärsvisum. Se till att de är fullständiga, uppdaterade och uppfyller kraven från den indiska ambassaden eller konsulatet. Kontrollera vilka filformat som accepteras och se till att du lämnar tydliga och läsbara kopior. Ordna dina dokument i den ordning som krävs och lägg till anteckningar eller ytterligare förklaringar om det behövs. En fullständig och väl förberedd ansökan underlättar granskningsprocessen.
 • Viktigt att tydligt ange skälen till affärsresan: När du lämnar in din ansökan om affärsvisum är det viktigt att du ger detaljerad information om de specifika skälen till din affärsresa till Indien. Förklara tydligt syftet med ditt besök, eventuella planerade affärsmöten, partnerskap eller affärsförhandlingar. Ju mer specifik och detaljerad du är, desto lättare blir det för myndigheterna att förstå att din resa är legitim. Detta kommer att öka trovärdigheten i din ansökan om affärsvisum.
 • Råd om planering när det gäller tidsfrister och att boka möten: Det är tillrådligt att planera din ansökan om affärsvisum i förväg för att undvika förseningar eller tidsbegränsningar. Handläggningstiderna kan variera beroende på ett antal faktorer, så det är bäst att skicka in din ansökan i god tid. Ta hänsyn till eventuella hektiska perioder, semestrar eller helgdagar, som kan påverka handläggningstiden. Kontrollera också informationen om hur du bokar tid, antingen på nätet eller på annat sätt. Du bör också avsätta tillräckligt med tid för att skaffa de handlingar som krävs och för eventuella ytterligare formaliteter.

Genom att följa dessa praktiska tips ökar du dina chanser att lyckas när du ansöker om ett affärsvisum för Indien. Noggranna förberedelser, en tydlig förklaring av dina skäl och ordentlig planering kommer att göra processen smidigare och se till att du snabbt får ditt affärsvisum.

Har du några funderingar?

Ta reda på om din fråga redan har besvarats i listan nedan

Giltighetstiden för ett affärsvisum för Indien kan variera beroende på ett antal faktorer, inklusive den sökandes nationalitet, typ av visum och särskilda villkor. Som en allmän regel kan traditionella affärsvisum vara giltiga från några månader till flera år, vilket möjliggör längre vistelser i Indien. Visum för e-handel har å andra sidan en mer begränsad giltighetstid, i allmänhet från 60 dagar till 1 år. Det är viktigt att kontrollera de giltighetsdatum som anges på ditt visum för att undvika problem under resan.

India Business e-Visa ger resenärer rätt att utföra vissa begränsade affärsaktiviteter. Dessa omfattar affärsmöten, konferenser, seminarier, handelsutställningar samt forsknings- och utvecklingsverksamhet. För vissa aktiviteter, t.ex. avlönad anställning, journalistik eller arbete som religiös missionär, krävs dock ett vanligt affärsvisum. Kontrollera de särskilda restriktioner som gäller för e-Business-visumet för att se till att det passar dina affärsbehov.

Handläggningstiden för e-Business Visa for India online varierar i allmänhet mellan 3 och 7 arbetsdagar från det att den fullständiga ansökan har lämnats in. Vi rekommenderar dock att du skickar in din ansökan flera veckor i förväg för att undvika eventuella förseningar. Högsäsonger, helgdagar och andra faktorer kan påverka handläggningstiden. Se till att du tar hänsyn till dessa faktorer när du planerar din ansökan och kontrollera regelbundet statusen för din ansökan med hjälp av det referensnummer som anges när du lämnar in ansökan.