Hur skaffar jag en Check MIG för Colombia från Sverige?

Skaffa Check MIG för Colombia från Sverige: tidsfrister, förfaranden och presentation för de colombianska myndigheterna.

Ansök om din Check MIG Colombia! Ta reda på mer
Colombia Check MIG

Check MIG är ett viktigt dokument för alla som vill resa till Colombia, särskilt i samband med covid-19-pandemin. Check MIG har inrättats av de colombianska myndigheterna och syftar till att garantera hälsosäkerheten för resenärer och lokalbefolkningen genom att samla in information om deras hälsotillstånd och resplan. Detta dokument gör det möjligt för myndigheterna att bedöma de epidemiologiska riskerna och vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra spridningen av viruset. Kort sagt är Check MIG ett viktigt verktyg för att garantera säkerheten för alla resenärer och bidra till en effektiv hantering av hälsoläget i Colombia. På den här sidan förklarar vi i detalj vad Check MIG är, hur den kan vara användbar när du reser till Colombia och, framför allt, var och hur du fyller i den från Sverige.

Ansök om din Check MIG Colombia!

Vad är Check MIG och vad är den till för?

Check MIG, förkortning för "Migración Colombia", är ett obligatoriskt elektroniskt formulär för alla som reser till Colombia. Det har upprättats av de colombianska myndigheterna för att samla in viktig information om resenärer, inklusive deras hälsotillstånd och resplan. Check MIG syftar till att stärka åtgärderna för att kontrollera och förhindra spridningen av covid-19 i Colombia.

Till följd av covid-19-pandemin har många länder, däribland Colombia, infört strikta hälsoåtgärder för att skydda sina befolkningar och resenärer. Check MIG spelar en avgörande roll i hanteringen av hälsokrisen genom att göra det möjligt för de colombianska myndigheterna att samla in viktig information för att bedöma de epidemiologiska riskerna i samband med internationella resor.

Tack vare Check MIG kan myndigheterna fatta välgrundade beslut om de karantänåtgärder, reserestriktioner och hälsokontroller som behövs för att förhindra spridningen av viruset. Formuläret gör det också möjligt att identifiera personer som potentiellt exponeras för högrisksituationer, vilket underlättar spårning och övervakning.

Check MIG-formuläret består av flera avsnitt där resenärerna ombeds att lämna specifik information. Den huvudsakliga information som krävs är följande

  • Personuppgifter: Efternamn, förnamn, födelsedatum, nationalitet, passnummer, hemadress, kontaktuppgifter etc.
  • Resplan: avrese- och ankomstdatum, flygbolag, flygnummer, ankomstflygplats, adress i Colombia osv.
  • Medicinsk information: hälsotillstånd, eventuella symtom, kontakt med smittade personer osv.
  • Resenärens åtagande: förklaring om godkännande av de hälsoregler och bestämmelser som gäller i Colombia.

Det är mycket viktigt att alla delar av formuläret fylls i korrekt och sanningsenligt. Felaktig eller ofullständig information kan leda till problem under resan eller vid ankomsten till Colombia.

Ansök om din Check MIG Colombia!

Hur fyller jag i Check MIG korrekt från Sverige?

För att fylla i Check MIG från Sverige måste du gå till den officiella Check MIG-webbplatsen i Colombia eller en privat tjänsteleverantörs webbplats som den vi rekommenderar på den här sidan.

Check MIG-formuläret finns i allmänhet på spanska, som är det officiella språket i Colombia. Vissa webbplatser kan dock erbjuda översatta versioner på andra språk, t.ex. engelska eller svenska. Om du inte talar flytande spanska kan det vara bra att använda översättningsverktyg online för att hjälpa dig att fylla i formuläret korrekt.

Följande steg ska du följa för att fylla i formuläret: 

  • Personuppgifter: Det första steget är att ange dina personuppgifter, t.ex. efternamn, förnamn, födelsedatum, nationalitet, passnummer, hemadress och kontaktuppgifter. Se till att du anger dessa uppgifter exakt som de står i ditt pass.
  • Resplan: I det här avsnittet måste du ange uppgifter om din resa, t.ex. avrese- och ankomstdatum, flygbolag, flygnummer, ankomstflygplats i Colombia samt den adress där du tänker bo i landet. Var försiktig och noggrann när du anger denna information.
  • Medicinsk information: Det är viktigt att lämna korrekt medicinsk information i detta avsnitt. Du bör ange ditt aktuella hälsotillstånd, eventuella symtom och om du nyligen har varit i kontakt med personer som smittats med covid-19. Var ärlig och transparent i dina svar.
  • Åtagande av resenärer: I det här sista steget ombeds du bekräfta att du åtar dig att följa de hälsoregler och bestämmelser som gäller i Colombia. Läs påståendena noggrant och kryssa i de relevanta rutorna för att bekräfta att du förstår och accepterar dem.

När du har fyllt i alla delar av formuläret ska du noggrant kontrollera de uppgifter du har angett. Se till att de är korrekta och fullständiga. När du är nöjd med den information du har angett kan du validera och skicka formuläret. Du brukar få ett mottagningsbevis eller ett referensnummer som du kan spara.

Det är lämpligt att skriva ut en kopia av det ifyllda formuläret eller spara en elektronisk version på din enhet, om du behöver visa upp det under resan eller vid ankomsten till Colombia.

Ansök om din Check MIG Colombia!

Hur får jag tag på och använder Check MIG för Colombia?

När du har skickat in din Check MIG-blankett kommer de colombianska myndigheterna att granska och validera den. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många ansökningar som kommer in och vilken tid på året det är. Det är tillrådligt att fylla i formuläret i god tid före din resa för att ta hänsyn till dessa handläggningstider.

När ditt Check MIG-formulär har validerats kan du hämta dokumentet elektroniskt. Du bör få en bekräftelse via e-post eller så kan du ladda ner Check MIG direkt från den officiella webbplatsen. Se till att du har en utskriven kopia eller en elektronisk version på din enhet, eftersom du kan behöva visa upp den under resan eller vid ankomsten till Colombia.

När du anländer till Colombia måste du visa upp din Check MIG för de behöriga myndigheterna. Det kan vara flygbolagspersonal, gränskontrolltjänstemän eller immigrationsmyndigheter. Se till att du har detta dokument till hands och visa upp det när det behövs. Myndigheterna kommer att kontrollera att den information du lämnar är giltig och korrekt.

Det är viktigt att notera att Check MIG kan begäras när som helst under din vistelse i Colombia, så se till att du förvarar den säkert tillsammans med dina andra resehandlingar.

Kom ihåg att Check MIG är en obligatorisk handling och att avsaknad av den eller lämnande av felaktig information kan leda till rättsliga följder och ytterligare reserestriktioner.

Genom att följa dessa steg för att få och visa upp din Check MIG bidrar du till en effektiv hantering av hälsoläget i Colombia och garanterar säkerheten för alla resenärer och den lokala befolkningen.

Har du några funderingar?

Ta reda på om din fråga redan har besvarats i listan nedan

Handläggningstiden för Check MIG kan variera beroende på hur många ansökningar som kommer in och vilken tid på året det är. Vi rekommenderar att du fyller i formuläret i god tid före din resa för att ta hänsyn till dessa handläggningstider. Som en allmän regel är det tillrådligt att skicka in din ansökan minst 48 timmar före din planerade avresa.

Det är obligatoriskt att visa upp Check MIG för inresa till Colombia. Om du inte visar upp detta dokument vid ankomsten kan du nekas inresa till Colombia. Det är därför viktigt att fylla i och visa upp Check MIG korrekt för att undvika problem vid ankomsten.

Om din resplan till Colombia ändras efter att du har fyllt i och fått din Check MIG, rekommenderar vi att du uppdaterar informationen genom att skicka in ett nytt formulär. De colombianska myndigheterna måste informeras om eventuella ändringar för att säkerställa en korrekt övervakning av din resplan och hälsosäkerhet. Kontakta de behöriga myndigheterna för att få instruktioner om hur du uppdaterar din Check MIG.