Inresekrav: Vad behöver jag för att resa till Indien?

Ta reda på allt om formaliteterna för att resa till Indien: visum online, pass, hälsokrav och restriktioner.

Ansök om visum för Indien! Ta reda på mer
Inresekrav för Indien

Indien är ett populärt och mångsidigt turistmål, fyllt av kulturella rikedomar, hisnande landskap och tusentals år av historia. Innan du ger dig av till detta fantastiska land är det dock viktigt att du förstår vilka krav och formaliteter som gäller för att resa till Indien. Förberedelserna inför din resa, inklusive att skaffa lämpliga dokument, kan nämligen i hög grad påverka din upplevelse i Indien. På den här sidan guidar vi dig genom de viktigaste kraven för att resa till Indien och betonar vikten av att känna till denna information innan du åker.

Dokument som krävs för resor till Indien: En överblick

 • Pass: Giltigt i 6 månader efter hemkomstdatum och med minst 2 tomma sidor.
 • Visum: Obligatoriskt för alla svenska resenärer. Det finns två typer av elektroniska visum (e-Visum): e-Tourist Visa och e-Business Visa.
 • Vaccinationer: Vaccinationsintyg mot gula febern är obligatoriskt för resenärer från länder där gula febern förekommer. Andra vaccinationer kan rekommenderas, t.ex. mot hepatit A och B, tyfus och rabies.
 • Reseförsäkring: Reseförsäkring rekommenderas starkt för att täcka sjukvårdskostnader, medicinsk evakuering, hemtransport etc.
 • Övriga dokument: Flygbiljett för returresa eller vidare resa. Bevis på att du har tillräckliga medel för att täcka din vistelse i Indien.

Obligatoriska inresekrav: Online visumansökan för Indien?

Det är nu lättare att få visum för att resa till Indien tack vare det elektroniska systemet för visumansökningar online, känt som e-Visa. Detta system har införts för att underlätta processen och erbjuda större bekvämlighet för resenärer.

E-Visa erbjuder flera betydande fördelar. För det första kan du ansöka om visum utan att fysiskt behöva besöka en indisk ambassad eller ett konsulat. Du kan helt enkelt fylla i ansökningsformuläret online och skicka in de dokument som krävs via den officiella portalen.

När det gäller de olika kategorier av visum som finns tillgängliga erbjuder Indien olika typer av visum för att passa resenärernas behov. De vanligaste kategorierna inkluderar turist-, affärs-, medicin- och konferensvisum. Det finns också andra relevanta visumkategorier, till exempel visum för volontärer, journalister, studenter etc.

För att få ett visum online måste vissa villkor och krav uppfyllas. För det första måste du ha ett giltigt pass med tillräcklig giltighetstid för att täcka din vistelse i Indien. Se till att du också har tomma sidor i passet för in- och utresestämplar.

Förutom ditt pass måste du lämna in ytterligare handlingar, t.ex. returbiljetter eller en bekräftad resplan. Du måste också bevisa att du har tillräckliga ekonomiska medel för att försörja dig under din vistelse i Indien. Ett nytaget passfoto och ett ifyllt ansökningsformulär online kommer också att krävas.

Det är viktigt att notera att handläggningstiden för ett onlinevisum kan variera. I allmänhet behandlas ansökningarna inom rimlig tid, men det är tillrådligt att skicka in din ansökan i god tid före din planerade resa. Avgifter för visumhantering tillkommer också. Avgifterna kan variera beroende på vistelsens längd och vilken visumkategori som valts.

Ansök om visum för Indien!

Vilka passformaliteter krävs för en resa till Indien?

För att resa till Indien måste svenska medborgare uppfylla ett antal passformaliteter för att säkerställa smidig inresa i landet. Här är de viktigaste punkterna att komma ihåg:

För det första måste ditt pass vara giltigt i minst sex månader från och med dagen för din ankomst till Indien. Detta krav är utformat för att förhindra eventuella problem med giltigheten under din vistelse. Dessutom måste ditt pass innehålla minst två tomma sidor. Dessa sidor krävs för inrese- och utresestämplar som utfärdas av de indiska myndigheterna.

När du anländer till Indien måste du visa upp ditt giltiga pass tillsammans med e-visumet som du har fått utskrivet eller elektroniskt på din enhet. Detta underlättar inreseformaliteterna och gör att du kan börja din vistelse utan komplikationer.

Även om det inte är ett formellt krav är det en bra idé att göra fotokopior av ditt pass. Förvara kopiorna åtskilda från originalen i händelse av att de försvinner eller blir stulna.

 

Vilka är hälso- och vaccinationsformaliteterna för att resa till Indien?

För att resa till Indien måste svenska medborgare uppfylla vissa hälso- och vaccinationsformaliteter för att garantera sin säkerhet och sitt välbefinnande under vistelsen. Här är de viktigaste punkterna att komma ihåg:

Rekommenderade vaccinationer för Indien:

 • Hepatit A: Vaccination mot hepatit A rekommenderas för alla resenärer, eftersom viruset kan smitta via förorenad mat och vatten.
 • Hepatit B: Rekommenderas särskilt för längre vistelser eller för personer som sannolikt kommer att ha intim eller medicinsk kontakt med lokalbefolkningen.
 • Tyfoid: Rekommenderas vid längre vistelser, särskilt på landsbygden eller där hygienförhållandena är dåliga.
 • Rabies: Rekommenderas för långtidsvistelser, högriskaktiviteter (t.ex. arbete med djur) eller resor till landsbygden.
 • Difteri-Tetanus-Polio (DTP): Se till att dina vaccinationer är uppdaterade.
 • Mässling-påssjuka-röda hund (MMR): Se till att du är uppdaterad, särskilt för barn och unga vuxna.

 

Vaccination mot covid-19

 • COVID-19: Även om det inte är obligatoriskt rekommenderas det starkt att du är fullt vaccinerad mot COVID-19 innan du reser.

 

Allmänna försiktighetsåtgärder för hälsa

 • Malaria: Det finns risk för malaria i vissa delar av Indien. Rådgör med din läkare för att ta reda på om malariaprofylax är nödvändig beroende på din resplan.
 • Vatten och mat: Undvik att dricka kranvatten. Drick endast vatten på flaska eller behandlat vatten och var försiktig med rå eller otillräckligt tillagad mat.

 

Andra hälsoråd

 • Första hjälpen-kit: Ta med ett första hjälpen-kit som innehåller basläkemedel (antidiarré, smärtstillande, antiseptiska medel, myggmedel).
 • Sjukförsäkring: Teckna en sjukförsäkring som täcker sjukvårdskostnader och hemtransport.

Ta med dig ditt uppdaterade internationella vaccinationshäfte (även känt som det gula häftet), inklusive de rekommenderade vaccinationerna och vaccinationerna mot covid-19.

 

Andra formaliteter och dokument som krävs för att resa till Indien:

Förutom visumet finns det andra viktiga formaliteter och dokument att tänka på när man reser till Indien.

Först och främst ska du se till att du har ett giltigt pass med tillräcklig giltighetstid. De flesta resenärer behöver ha ett pass som är giltigt i minst sex månader från det datum då de avser att resa in i Indien. Se också till att du har tomma sidor i ditt pass för in- och utresestämplar.

När det gäller hälsa är det viktigt att kontrollera de vaccinationskrav som rekommenderas för Indien. I vissa delar av Indien kan det t.ex. krävas vaccinationsbevis mot gula febern. I händelse av en pandemi eller epidemi kan dessutom vaccinationskrav gälla.

 

När ska jag ansöka om visum innan jag reser till Indien?

Vi rekommenderar att du ansöker om visum till Indien så snart du har planerat din resa och känner till avrese- och ankomstdatum. Det är bäst att skicka in din visumansökan online flera veckor i förväg för att ge tillräckligt med tid för handläggning och för att undvika problem i sista minuten.

Handläggningstiderna för visumansökningar online kan variera beroende på olika faktorer som årstid, vilken typ av visum som begärs och arbetsbelastningen hos de berörda myndigheterna. I allmänhet rekommenderar vi att du lämnar in din visumansökan minst 4 till 6 veckor före ditt planerade avresedatum.

Ansök om visum för Indien!

Vilka restriktioner gäller för resor till Indien?

Restriktionerna för resor till Indien kan variera beroende på utvecklingen av den epidemiologiska situationen och de bestämmelser som införts av den indiska regeringen. Här följer allmän information om aktuella restriktioner för resor till Indien:

 • Restriktioner på grund av covid-19-pandemin: På grund av covid-19-pandemin har Indien infört tillfälliga reserestriktioner. Restriktionerna kan omfatta begränsningar av internationella flygningar, krav på covid-19-test före avresa och ankomst, obligatoriska karantänperioder och särskilda restriktioner för resenärer från vissa länder. Det är viktigt att kontrollera de senaste riktlinjerna och kraven med de berörda myndigheterna innan du reser till Indien.
 • Områdesspecifika restriktioner: Vissa områden i Indien kan ha särskilda reserestriktioner på grund av säkerhetsrisker, oroligheter eller andra överväganden. Innan du reser bör du ta del av de resevarningar och råd som utfärdats av myndigheterna i ditt hemland och kontrollera vilka restriktioner som gäller för det område du planerar att besöka.
 • Hälsokrav: Förutom covid-19-pandemin kan det finnas särskilda hälsokrav för inresa till Indien. Dessa kan omfatta obligatoriska eller rekommenderade vaccinationer, inklusive gula febern i vissa områden. Kontrollera reserekommendationer och hälsokrav med relevanta myndigheter före avresan.

 

Slutsats: Våra råd för att förbereda din resa till Indien

För att resa till Indien måste du ta hänsyn till vissa krav och formaliteter. Att ansöka om visum online via e-Visa-systemet är en bekväm och förenklad metod för att få ditt resetillstånd. Det finns olika kategorier av visum, beroende på syftet med din resa. Se till att du uppfyller de vanliga kraven, t.ex. ett giltigt pass, returbiljetter, ekonomiska bevis och ett nytaget passfoto.

Förutom visum är det viktigt att ha ett giltigt pass med tillräckligt många tomma sidor för in- och utresestämplar. Se också till att du uppfyller hälsokraven, t.ex. rekommenderade vaccinationer, genom att kontrollera informationen med berörda myndigheter. Glöm inte att ta med andra viktiga dokument som bevis på hotellbokning, en detaljerad resplan och reseförsäkring.

Det är alltid tillrådligt att kontrollera den senaste informationen med de behöriga myndigheterna eller de indiska ambassaderna före resan. På så sätt kan du se till att du har alla nödvändiga handlingar och att du uppfyller de villkor som krävs för att få ut så mycket som möjligt av din resa till Indien.

Har du några funderingar?

Ta reda på om din fråga redan har besvarats i listan nedan

Det finns flera kategorier av visum för resor till Indien, inklusive turist-, affärs-, medicin-, konferens- och andra relevanta kategorier. Varje visumkategori har sina egna specifika villkor och krav beroende på syftet med resan. Det är viktigt att välja rätt kategori när du ansöker om ditt visum online och att tillhandahålla de relevanta handlingar som krävs.

Handläggningstiden för visumansökningar online kan variera, men i allmänhet kan det ta flera dagar till några veckor. Det är tillrådligt att skicka in din visumansökan flera veckor i förväg för att ge tillräckligt med tid för handläggning. Handläggningstiderna kan dock vara kortare för vissa visumkategorier, medan andra kan kräva en mer djupgående bedömning, vilket kan förlänga handläggningstiden.

Förutom covid-19-pandemin är det tillrådligt att kontrollera hälsokraven innan man reser till Indien. Detta kan omfatta rekommenderade vaccinationer, t.ex. gula febern i vissa regioner, samt andra hälsoskyddsåtgärder. Det är tillrådligt att kontrollera reserekommendationer och hälsokrav med de berörda myndigheterna, t.ex. hälsodepartement eller ambassader, för den mest aktuella informationen.